Сертифікат аудитора

ОТРИМАННЯ СЕРТИФІКАТА АУДИТОРА

 

Ветеринарний сертифікат – це документ, що засвідчує дотримання та відповідність продукції, яка має тваринне походження, усім законодавчо визначеним нормам та стандартам. Без наявності такого документа торгівля такою продукцією є протизаконною.  

Сертифікат аудитора – це офіційний документ, виданий згідно рішенням Аудиторської палати України, який засвідчує рівень професійних знань необхідних для здійснення аудиту підприємств різних форм власності на території України.

Термін чинності сертифіката аудитора не може перевищувати п’яти років. Продовження терміну чинності сертифіката здійснюється через п’ять років. Порядок продовження терміну дії сертифіката визначений Положенням про сертифікацію аудиторів з утвердженим рішенням АПУ №178/6 від 31.05.2007 року, згідно якого аудитори повинні проходити щорічне удосконалення професійних знань за програмами, затвердженими АПУ. 

Розрізняють два види сертифікації аудитора: це аудитор (сертифікат серії А) та аудитор банків (сертифікат серії Б). Сертифікація (визначення кваліфікаційної придатності на зайняття аудиторською діяльністю) аудиторів здійснюється Аудиторською палатою України.

Право на отримання сертифіката мають кандидати, які мають:

– повну вищу економічну або юридичну освіту, документ про здобуття якої визнається в Україні (не нижче освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста чи магістра),  

– необхідні знання з питань аудиту, бухгалтерського обліку, фінансів, економіки, оподаткування та господарського права,  

– досвід роботи не менше трьох років підряд на посадах ревізора, бухгалтера, юриста, фінансиста, економіста, асистента (помічника) аудитора та успішно склали письмовий кваліфікаційний іспит.

 

Для замовлення послуги отримання СЕРТИФІКАТУ АУДИТОРА Вам необхідно надати вказаний перелік документів.

 

Перелік документів:

 

 

1) Копія диплома засвідчену нотаріально або за місцем роботи;

2) Копію трудової книжки засвідчену нотаріально або за місцем роботи;

3) Документ про плату за проведення сертифікації;

4) Копію першої сторінки паспорта.

 

Сроки отримання:

Базові строки – 20-25 робочих днів.

 

Вартість послуги:

– від 3000 грн. 

 

 Додатково сплачується:

– Державне мито за складання 2-х іспитів для отримання Сертифікату аудитора.

 

У вартість послуги входить:

  

 

– Надання повної консультації з приводу документів та процедури отримання СЕРТИФІКАТУ АУДИТОРА;

–  Подання документів до Аудиторської палати України;

– Отримання СЕРТИФІКАТУ АУДИТОРА.

 

Перелік додаткових послуг:

 

– Отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків для іноземного громадянина;

– Пошук та надання юридичної адреси;

– Виготовлення додаткових печаток та штампів (для податкових накладних, договорів, печатка № 1, кутовий штамп);

– Отримання Виписки, Витягу та Довідки з ЄДР на юридичну особу;

– Супровід відкриття розрахункового рахунку або внесення змін в банківські реквізити;

– Реєстрація Баз персональних даних;

– Реєстрація ключів електронної звітності М.Е.Doc.;

 Реєстрація платником податку на додану вартість (ПДВ);

– Реєстрація платником єдиного податку

– Реєстрація Торгової марки (ТМ);

– Отримання Ліцензій або Дозволів;

– Розробка індивідуальних договорів та контрактів;

– Абонентське юридичне обслуговування;

– Абонентське бухгалтерське обслуговування;

– Доставка документів в офіс Клієнта.