Сертифікат походження товару

ОТРИМАННЯ СЕРТИФІКАТА ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРУ

 

СЕРТИФІКАТ ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРУ – це документ, який підтверджує країну, у якій товар був повністю вироблений або підданий достатній обробці.

Регламентується документами Законом України Про торгово-промислові палати в Україні № 671/97 від 02.12.1997 року.

 

Для замовлення послуги отримання  СЕРТИФІКАТУ ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРУ Вам необхідно надати вказаний перелік документів.

 

Перелік документів:

 

 

1) Документи, що підтверджують факт екскпорту: контракт, рахунок-фактура (інвойс);

2) Довідка про порядок виготовлення товару;

3) Перелік товарів, що виготовляються Підприємством  (Товариства);

4) Документи, що підтверджують придбання сировини та матеріалів: договори, транспортні, розрахункові, підтвердження виробника сировини (сертифікати якості, паспорти, нормативна, технічна, технологічна документація, маркування на товари тощо);

5) Перелік основних технологічних операцій виробництва та Технічні умови(за необхідністю);

6) Відомості про виробничі площі, обладнання та робочу силу;

7) Експертний висновок щодо коду товару та ТН ЗЕД/УКТЗЕД;

8) Калькуляція, що містить дані про процентний вміст вартості імпортної (або невідомого походження) сировини та матеріалів у вартості кінцевого продукту (у разі експортування товару, що наведено в Переліку умов, виробничих і технологічних операцій, при виконанні яких товар вважається таким, що походить з тієї країни, в якій вони мали місце);

9) Ліцензія на експорт товару (у разі, якщо товар підпадає під спеціальний режим імпорту/експорту);

10) Оригінал лісового квитка ( обов’язково) на лісові ресурси побічного користування (ягоди, гриби, дикорослі плоди, лікарські рослини тощо) та другорядні лісові матеріали (живиця, деревні соки тощо).

 

Сроки отримання:

Базові строки – від 1 до 10 днів в залежності від товару та країни.

 

Вартість послуги:

– від 3000 грн. 

 

 Додатково сплачується:

– Державне мито за подання заявки за видачу СЕРТИФІКАТУ ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРУ.

 

У вартість послуги входить:

  

 

– Надання повної консультації з приводу документів та процедури отримання СЕРТИФІКАТУ ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРУ;

– Аналіз документів для отримання СЕРТИФІКАТУ ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРУ;

– Допомога в проведенні експертизи для отримання експертного висновку щодо коду товару та ТН ЗЕД/УКТ ЗЕД;

– Представництво інтересів та подання документів до Торгово-промислової палати України;

– Отримання СЕРТИФІКАТУ ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРУ.

 

Перелік додаткових послуг:

 

– Проведення експертизи продукції (товару), яка проводиться в лабораторії;

– Отримання ліцензії на експорт товару;

– Отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків для іноземного громадянина;

– Пошук та надання юридичної адреси;

– Виготовлення додаткових печаток та штампів (для податкових накладних, договорів, печатка № 1, кутовий штамп);

– Отримання Виписки, Витягу та Довідки з ЄДР на юридичну особу;

– Супровід відкриття розрахункового рахунку або внесення змін в банківські реквізити;

– Реєстрація Баз персональних даних;

– Реєстрація ключів електронної звітності М.Е.Doc.;

 Реєстрація платником податку на додану вартість (ПДВ);

– Реєстрація платником єдиного податку

– Реєстрація Торгової марки (ТМ);

– Отримання Ліцензій або Дозволів;

– Розробка індивідуальних договорів та контрактів;

– Абонентське юридичне обслуговування;

– Абонентське бухгалтерське обслуговування;

– Доставка документів в офіс Клієнта.