Ліквідація підприємств

ЛІКВІДАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ – ПІДПРИЄМЦІВ

Ліквідація (припинення) юридичної особи – це процедура, яка тягне за собою припинення юридичної особи, внесення відповідного запису до реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, після чого підприємство припиняє існування, при цьому права та обов’язки підприємства не переходять до інших осіб.

ЗУ «Про державну реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» передбачає наступні шляхи припинення (ліквідації) юридичної особи:

– за рішенням, прийнятим засновниками (учасниками) юридичної особи або уповноваженим ними органом;

– за судовим рішенням;

– за рішенням органу державної влади (процедура банкрутства).

 

Припинення підприємницької діяльності (ліквідація) фізичної особи-підприємця – це процедура реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи в органах державної адміністрації, податкової інспекції, Пенсійного фонду, органів статистики, знищення печатки (якщо вона виготовлялася) та зняття фізичної особи-підприємця з реєстрації в цих органах.

ЗУ «Про державну реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» передбачає наступні шляхи припинення підприємницької діяльності (ліквідації фізичної особи-підприємця):

– прийняття фізичною особою – підприємцем рішення про припинення підприємницької діяльності;

– смерті фізичної особи – підприємця;

– постановлення судового рішення про оголошення фізичної особи померлою або визнання безвісно відсутньою;

– постановлення судового рішення про визнання фізичної особи, яка є підприємцем, недієздатною або про обмеження її цивільної дієздатності;

– постановлення судового рішення про припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця.