Припинення підприємницької діяльності (ліквідація) фізичної особи-підприємця-підприємця

ПРИПИНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (ЛІКВІДАЦІЯ) ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ

 

Припинення підприємницької діяльності (ліквідація) фізичної особи-підприємця – це процедура реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи в органах державної адміністрації, податкової інспекції, Пенсійного фонду, органів статистики, знищення печатки (якщо вона виготовлялася) та зняття фізичної особи-підприємця з реєстрації в цих органах.

ЗУ «Про державну реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» передбачає наступні шляхи припинення підприємницької діяльності (ліквідації фізичної особи-підприємця):

– прийняття фізичною особою – підприємцем рішення про припинення підприємницької діяльності;

– смерті фізичної особи – підприємця;

– постановлення судового рішення про оголошення фізичної особи померлою або визнання безвісно відсутньою;

– постановлення судового рішення про визнання фізичної особи, яка є підприємцем, недієздатною або про обмеження її цивільної дієздатності;

– постановлення судового рішення про припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця.

 

Для замовлення послуги ПРИПИНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (ЛІКВІДАЦІЇ) ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ Вам необхіднонадати вказаний перелік документів.

 

Перелік документів:

 

 

 

1) Оригінал Свідоцтва про державну реєстрацію/Виписки з ЄДР;

2) Оригінал Відомостей з ЄДРПОУ (Довідки з Управління Статистики) (за наявності);

3) Оригінал Довідки про взяття на облік платника податків (форма 4-ОПП);

4) Оригінали Довідок ппро взяття на облік в ПФУ, ФСС НВВ, ФСС ТВП та РЦЗ;

5) Копія паспорту та реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного коду) фізичної-особи підприємця;

6) Оригінал довідки з банку про закриття поточного рахунку, довідки про рух коштів (про відсутність руху коштів) (у разі, якщо клієнт самостійно закриває поточний рахунок);

7) Книга обліку доходів та витрат від здійснення господарської діяльності за формою № 10 (за наявності);

8) Оригінали усіх первинних фінансових документів (договори, рахунки-фактури, видаткові та прибуткові накладні);

9) Чекові книжки (за наявності);

10) Бухгалтерські книжки (за наявності);

11) Розрахункові та платіжні відомості (у разі наявності найманих працівників);

12) Накази про призначення та звільнення працівників (у разі наявності найманих працівників);

13) Всі звіти ПФУ, ЦЗ та фондів соціального страхування (ФСС НВВ та ФСС ТВП), Статистики;

14) Всі податкові звіти;

15) Печатки та штампи.

 

Строки ліквідації:

  – від 3-х місяців (в залежності від району Києва, наявності найманих працівників та підприємницької діяльності).

 

Вартість послуги ліквідації:

– від 2500 грн. (в залежності від наявності найманих працівників та підприємницької діяльності).                                                                                                 

 

Додатково сплачуються нотаріальні витрати:

– Довіреність на представництво інтересів (від фізичних осіб учасників/засновників) – 300 гривень;

– Нотаріальна копія довіреності на представництво інтересів – 50 гривень.

 

  У вартість послуги входить:

 

 

 

– Надання повної консультації з приводу документів та процедури припинення підприємницької діяльності (ліквідації) фізичної особи-підприємця;

– Розробка документів, які необхідні для проведення процедури припинення підприємницької діяльності (ліквідації) фізичної особи-підприємця;

– Представництво інтересів фізичної особи-підприємця в у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Апарату державної адміністрації м. Києві (області);

– Представництво інтересів фізичної особи-підприємця в ДПІ відповідного району Головного управління Державної фіскальної служби м. Києва (області) при проведенні аудитоської перевірки та зняття з обліку;

– Представництво інтересів фізичної особи-підприємця в Управлінні Пенсійного фонду України при проведенні перевірки та зняття з обліку;

– Представництво інтересів фізичної особи-підприємця в ФСС НВВ при проведенні перевірки та зняття з обліку (у разі наявності найманих працівників);

– Представництво інтересів фізичної особи-підприємця в ФСС ТВП при проведенні перевірки та зняття з обліку (у разі наявності найманих працівників);

– Представництво інтересів фізичної особи-підприємця в РЦЗ при проведенні перевірки та зняття з обліку (у разі наявності найманих працівників).

 

Перелік додаткових послуг:

 

 

– Отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків для іноземного громадянина

– Пошук та надання юридичної адреси;

Виготовлення додаткових печаток та штампів (для податкових накладних, договорів, печатка № 1, кутовий штамп);

– Отримання Виписки, Витягу та Довідки з ЄДР на юридичну особу;

– Супровід відкриття розрахункового рахунку або внесення змін в банківські реквізити;

– Реєстрація Баз персональних даних;

– Реєстрація ключів електронної звітності М.Е.Doc.;

 Реєстрація платником податку на додану вартість (ПДВ);

– Реєстрація платником єдиного податку

– Реєстрація Торгової марки (ТМ);

– Отримання Ліцензій або Дозволів;

– Розробка індивідуальних договорів та контрактів;

– Абонентське юридичне обслуговування;

– Абонентське бухгалтерське обслуговування;

– Доставка документів в офіс Клієнта.