Ліквідація юридичної особи

                                             ЛІКВІДАЦІЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

 Даний розділ розскриває інформацію стосовно різновидів ліквідації (припинення) юридичної особи.

ЗУ «Про державну реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» передбачає наступні шляхи припинення (ліквідації) юридичної особи:

– за рішенням, прийнятим засновниками (учасниками) юридичної особи або уповноваженим ними органом;

– за судовим рішенням;

– за рішенням органу державної влади (процедура банкрутства).

Ліквідація (припинення) юридичної особи за рішенням, прийнятим засновниками (учасниками) юридичної особи або уповноваженим ними органом – це процедура, яка ініціюється засновниками (учасниками) юридичної особи шляхом винесення відповідного рішення та тягне за собою припинення юридичної особи, внесення відповідного запису до реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, проведення перевірок та зняття з обліку в податковій, ПФУ, а також передачу кадрової документації в архівну установу.

Ліквідація (припинення) юридичної особи у зв’язку з банкрутством – це один із шляхів припинення юридичної особи, основною вимогою якої є визнання господарським судом неможливості боржника відновити платоспроможність і задовольнити визнані судом вимоги кредиторів, окрім як шляхом ліквідації.

А також експрес – ліквідація (продажу корпоративних прав) юридичної особи це продаж (відчуження та передача) корпоративних прав засновників (учасників) юридичної особи на користь третіх осіб та одночасне звільнення уповноважених осіб за ведення господарської діяльності, ведення та складання звітності, а саме – директора та головного бухгалтера. З моменту проведення державної реєстрації продажу (відчуження та передачі) корпоративних прав засновників (учасників) юридичної особи, засновники (учасники) та директор юридичної особи звільняються від будь-якої відповідальності стосовно господарської діяльності даної юридичної особи.