Ліквідація юридичної особи за рішенням засновника/учасника

ЛІКВІДАЦІЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ЗА РІШЕННЯМ ЗАСНОВНИКА/УЧАСНИКА

    Ліквідація (припинення) юридичної особи – це процедура, яка тягне за собою припинення юридичної особи, внесення відповідного запису до реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, після чого підприємство припиняє існування, при цьому права та обов’язки підприємства не переходять до інших осіб.

ЗУ «Про державну реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» передбачає наступні шляхи припинення (ліквідації) юридичної особи:

– за рішенням, прийнятим засновниками (учасниками) юридичної особи або уповноваженим ними органом;

– за судовим рішенням;

– за рішенням органу державної влади (процедура банкрутства).

Ліквідація (припинення) юридичної особи за рішенням, прийнятим засновниками (учасниками) юридичної особи або уповноваженим ними органом – це процедура, яка ініціюється засновниками (учасниками) юридичної особи шляхом винесення відповідного рішення та тягне за собою припинення юридичної особи, внесення відповідного запису до реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, проведення перевірок та зняття з обліку в податковій, ПФУ, а також передачу кадрової документації в архівну установу.

 

Для замовлення послуги ліквідації (припинення) юридичної особи за рішенням засновників/учасників юридичної особи Вам необхіднонадати вказаний перелік документів.

 

Перелік документів:

 

 

1) Оригінал Свідоцтва про державну реєстрацію/Виписки з ЄДР;

2) Оригінал Відомостей з ЄДРПОУ (Довідки з Управління Статистики);

3) Оригінал діючого Статуту;

4) Оригінал Довідки про взяття на облік платника податків (форма 4-ОПП);

5) Оригінали Довідок про взяття на облік в ПФУ, ФСС НВВ, ФСС ТВП та РЦЗ;

6) Оригінал довідки з банку про закриття поточного рахунку, довідки про рух коштів (про відсутність руху коштів) (у разі, якщо клієнт самостійно закриває поточний рахунок);

7) Книга обліку доходів та витрат від здійснення господарської діяльності за формою № 10 (за наявності);

8) Оригінали усіх первинних фінансових документів (договори, рахунки-фактури, видаткові та прибуткові накладні);

9) Чекові книжки (за наявності);

10) Бухгалтерські книжки (за наявності);

11) Розрахункові та платіжні відомості (за наявності);

12) Накази про призначення та звільнення працівників (у разі наявності найманих працівників);

13) Всі звіти ПФУ, ЦЗ та фондів соціального страхування (ФСС НВВ та ФСС ТВП), Статистики;

14) Всі податкові звіти, враховуючи останній наданий в податкову баланс;

15) Копія паспорту та реєстраційного номеру облікової картки платника податку (ідентифікаційного коду) директора, учасників юридичної особи та усіх членів ліквідаційної комісії або ліквідатора;

16) Печатки та штампи.

 

Строки ліквідації:

  – від 3-х місяців (в залежності від району Києва, наявності найманих працівників та підприємницької діяльності).

 

Вартість послуги ліквідації:

– за домовленістю Сторін.   

 Додатково сплачуються витрати:

Сдача кадрової документації в архівну установу – в залежності від району Києва, наявності найманих працівників та підприємницької діяльності.

 

  У вартість послуги входить:

  

 

– Надання повної консультації з приводу документів та процедури ліквідації (припинення)юридичної особи за рішенням її засновника/учасника;

– Розробка документів, які необхідні для проведення процедури ліквідації (припинення)юридичної особи за рішенням її засновника/учасника;

– Представництво інтересів юридичної особи у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Апарату державної адміністрації у м. Києві (області);

– Представництво інтересів юридичної особи в ДПІ відповідного району Головного управління Державної фіскальної служби м. Києва (області) при проведенні аудитоської перевірки та зняття з обліку;

– Представництво інтересів юридичної особи в Управлінні Пенсійного фонду України при проведенні перевірки та зняття з обліку;

– Представництво інтересів юридичної особи в ФСС НВВ при проведенні перевірки та зняття з обліку (у разі наявності найманих працівників);

– Представництво інтересів юридичної особи в ФСС ТВП при проведенні перевірки та зняття з обліку (у разі наявності найманих працівників);

– Представництво інтересів юридичної особи в РЦЗ при проведенні перевірки та зняття з обліку (у разі наявності найманих працівників);

– Представництво інтересів юридичної особи в архівній установі при передачі кадрової документації.

 

Перелік додаткових послуг:

 

 

– Отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків для іноземного громадянина

– Пошук та надання юридичної адреси;

Виготовлення додаткових печаток та штампів (для податкових накладних, договорів, печатка № 1, кутовий штамп);

– Отримання Виписки, Витягу та Довідки з ЄДР на юридичну особу;

– Супровід відкриття розрахункового рахунку або внесення змін в банківські реквізити;

– Реєстрація Баз персональних даних;

– Реєстрація ключів електронної звітності М.Е.Doc.;

 Реєстрація платником податку на додану вартість (ПДВ);

– Реєстрація платником єдиного податку

– Реєстрація Торгової марки (ТМ);

– Отримання Ліцензій або Дозволів;

– Розробка індивідуальних договорів та контрактів;

– Абонентське юридичне обслуговування;

– Абонентське бухгалтерське обслуговування;

– Доставка документів в офіс Клієнта.