Ліквідація фізичної особи-підприємця

ЛІКВІДАЦІЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ

 

Даний розділ розкриває інформацію стосовно самих розповсюджених видів припинення підприємницької діяльності (ліквідації) фізичної особи-підприємця:

– Припинення підприємницької діяльності (ліквідація) фізичної особи-підприємця – це процедура реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи в органах державної адміністрації, податкової інспекції, Пенсійного фонду, органів статистики, знищення печатки (якщо вона виготовлялася) та зняття фізичної особи-підприємця з реєстрації в цих органах.

– Припинення фізичної особи-підприємця шляхом визнання її банкрутом – це процедура визнання господарським судом неспроможності фізичної особи-підприємця погасити грошові вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури реєстрації припинення підприємницької діяльності (ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»).

 

А також розкриває інформацію стосовно інших видів припинення підприємницької діяльності (ліквідації) фізичної особи-підприємця, передбачених Законом України “Про державну реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”:

– прийняття фізичною особою – підприємцем рішення про припинення підприємницької діяльності;

– смерті фізичної особи – підприємця;

– постановлення судового рішення про оголошення фізичної особи померлою або визнання безвісно відсутньою;

– постановлення судового рішення про визнання фізичної особи, яка є підприємцем, недієздатною або про обмеження її цивільної дієздатності;

– постановлення судового рішення про припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця.