Експлуатаційний дозвіл СЕС на приміщення

ОТРИМАННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО ДОЗВОЛУ СЕС,

ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО ЕКСПЕРТИЗИ

 

Державна санітарно-епідеміологічна експертиза полягає у комплексному вивченні документів (проектів, технологічних регламентів, інвестиційних програм тощо), а також діючих об’єктів та пов’язаних з ними небезпечних факторів на відповідність вимогам санітарних норм. (ст. 10 Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”). 

Експлуатаційний дозвіл – це дозвіл, який видається відповідним Головним державним санітарним лікарем та/або відповідним державним інспектором ветеринарної медицини оператору потужностей на підставі перевірку дотримання цими потужностями санітарних заходів и технічих регламентів, та дозволяє оператору потужностей здійснювати господарську діяльність відповідно до Закноу України “Про безпечність та якість харсових продуктів”. 

Державній санітарно-епідеміологічній експертизі підлягають: 

– проекти міждержавних, державних цільових, регіональних, місцевих і галузевих програм соціально-економічного розвитку;

– інвестиційні проекти і програми у випадках і порядку, встановлених законодавством;

– схеми, передпроектна документація, що стосується районного планування і забудови населених пунктів, курортів тощо;

– проекти нормативно-технічної, інструкційно-методичної документації, що стосується здоров’я та середовища життєдіяльності людини;

– документація на розроблювані техніку, технології, устаткування, інструменти тощо;

продукція, напівфабрикати, речовини, матеріали та небезпечні фактори, використання, передача або збут яких може завдати шкоди здоров’ю людей;

діючі об’єкти, у тому числі військового та оборонного призначення.
 

Документи Санітарно-епідеміологічної служби (СЕС):

1. Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи:

1) діючих об’єктів, у тому числі військового та оборонного призначення;

2) документації на розроблювану техніку, технології, устаткування, інструменти, тощо;

3) щодо ввезення, реалізації та використання сировини, продукції (вироби, обладнання, технологічні лінії тощо) іноземного виробництва за умови відсутності даних щодо їх безпечності для здоров”я населення;

4) щодо продукції, напівфабрикатів, речовин, матеріалів та небезпечних факторів, використання, передача або збут яких може завдати шкоди здоров”ю людей.

2. Дозвіл на роботу із збудниками ІІ-IV груп патогенності.

3. Дозвіл (Санітарний паспорт) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання.

Експлуатаційний дозвіл отримують оператори ринку, що провадять діяльність, пов’язану з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження. Зазначений обов’язок не поширюється на операторів ринку, які провадять діяльність, пов’язану з первинним виробництвом та/або транспортуванням та/або зберіганням та/або продажем харчових продуктів, які не потребують дотримання температурного режиму та можуть зберігатися при температурі вище 10 °C, залишаючись придатними для споживання людиною; заклади громадського харчування; на потужності, які здійснюють виробництво харчових продуктів, інгредієнтами яких є виключно продукти рослинного походження та/або перероблені продукти тваринного походження; на заклади роздрібної торгівлі, обсяги продажів окремих харчових продуктів якими не перевищують обсягів, затверджених відповідною постановою Кабінету Міністрів України з урахуванням кращих міжнародних та європейських практик, а також документів відповідних міжнародних організацій.

У разі відсутності зазначеної постанови ця норма поширюється на всі заклади роздрібної торгівлі.

У процесі оформлення експлуатаційного дозволу СЕС заявник повинен провести комплекс робіт з оформлення та узгодження місцевими органами виконавчої влади необхідних документів.

Рішення про видачу або відмову у видачі експлуатаційного дозволу приймається територіальним органом Держпродспоживслужби на підставі результатів інспекції (огляду)

Строк дії експлуатаційного дозволу необмежений.

 

Для замовлення послуги ОТРИМАННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО ДОЗВОЛУ СЕС НА ОБ’ЄКТ ТОРГІВЛІ Вам необхідно надати вказаний перелік документів.  

 

Перелік документів:

 

 

1) Копія Виписки з ЄДР;

2) Копія Витягу з реєстру платника ПДВ та/або платника єдиного податку;

3) Копія документа, який підтверджує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта;

4) Перелік харчових продуктів, що виробляються, переробляються або реалізуються, за підписом заявника;

5) Договір оренди приміщення або документа на право власності з планом-схемою;

6) Проектна документація на приміщення, якщо був або проводиться ремонт;

7) Опис сфери діяльності підприємства;

8) Акт обстеження об’єкту (приміщення);

9) Особиста медична книжки на кожного працівника;

10) Протоколи лабораторно-інстументальних вимірів (досліджень), проведених акредитованими (атестованими) лабораторіями. 

 

Строки надання послуги:

  Строк отримання Висновку СЕС – 10 робочих днів.

 Строк отримання Експлуатаційного дозволу – 30 робочих днів.

 

Вартість послуги отримання:

– від 4000 грн.   

 

Додатково сплачується:

– Адміністративний збір за видачу висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи – 200 грн.

Проведення лабораторних досліджень та аналізи.

 

  У вартість послуги входить:

  

 

– Надання повної консультації з приводу документів та процедури ОТРИМАННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО ДОЗВОЛУ ТА/АБО ВИСНОВКУ СЕС;

– Розробка необхідних документів для проведення процедури ОТРИМАННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО ДОЗВОЛУ ТА/АБО ВИСНОВКУ СЕС;

– Представництво інтересів в Державній санітарно-епідеміологічній службі з питань ОТРИМАННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО ДОЗВОЛУ ТА/АБО ВИСНОВКУ СЕС;

– Представництво інтересів у відповідному дозвільному центрі та подача заяви на ОТРИМАННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО ДОЗВОЛУ ТА/АБО ВИСНОВКУ СЕС;

– Безпосереднє ОТРИМАННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО ДОЗВОЛУ ТА/АБО ВИСНОВКУ СЕС.

 

Перелік додаткових послуг:

 

 

– Супровід проведення лабораторних досліджень та взяття аналізів;

– Отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків для іноземного громадянина

– Пошук та надання юридичної адреси;

– Виготовлення додаткових печаток та штампів (для податкових накладних, договорів, печатка № 1, кутовий штамп);

– Отримання Виписки, Витягу та Довідки з ЄДР на юридичну особу;

– Супровід відкриття розрахункового рахунку або внесення змін в банківські реквізити;

– Реєстрація Баз персональних даних;

– Реєстрація ключів електронної звітності М.Е.Doc.;

 Реєстрація платником податку на додану вартість (ПДВ);

– Реєстрація платником єдиного податку

– Реєстрація Торгової марки (ТМ);

– Отримання Ліцензій або Дозволів;

– Розробка індивідуальних договорів та контрактів;

– Абонентське юридичне обслуговування;

– Абонентське бухгалтерське обслуговування;

– Доставка документів в офіс Клієнта.