Дозвіл на узгодження дії

ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА УЗГОДЖЕНІ ДІЇ

 

   УЗГОДЖЕНІ ДІЇ – це укладення суб’єктами господарювання угод у будь-якій формі, прийняття об’єднаннями рішень у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб’єктів господарювання та/або створення суб’єкта господарювання, об’єднання, метою чи наслідком створення якого є координація конкурентної поведінки між суб’єктами господарювання, що створили зазначений суб’єкт господарювання, об’єднання, або між ними та новоствореним суб’єктом господарювання, або вступ до такого об’єднання. (ст. 5 Закон України «Про захист економічної конкуренції» від 11.01.2001 № 2210-III).

  Антимонопольне законодавство передбачає наступні види узгоджених дій:

1) горизонтальні узгоджені дії – це дії, за яких їх учасники конкурують або можуть конкурувати між собою на одному ринку товарів;

2) вертикальні узгоджені дії – – це дії, за яких їх учасники не конкурують і за існуючих умов не можуть конкурувати між собою на одному ринку товарів, і при цьому перебувають або можуть перебувати у відносинах купівлі-продажу на відповідних товарних ринках (продавець – покупець, постачальник – споживач);

3) конгломератні узгоджені дії – це дії, за яких їх учасники не конкурують і за існуючих умов не можуть конкурувати між собою на одному ринку товарів і при цьому не перебувають або не можуть перебувати у відносинах купівлі-продажу на відповідних товарних ринках (продавець – покупець, постачальник – споживач);

4) змішані узгоджені дії – це дії, за яких їх учасники конкурують або можуть конкурувати між собою на одному ринку товарів і при цьому перебувають або можуть перебувати у відносинах купівлі-продажу на відповідних товарних ринках (продавець – покупець, постачальник – споживач), а інша частина не конкурують і за існуючих умов не можуть конкурувати між собою на одному ринку товарів і при цьому не перебувають або не можуть перебувати у відносинах купівлі-продажу на відповідних товарних ринках (продавець – покупець, постачальник – споживач).

 

Для замовлення послуги ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА УЗГОДЖЕНІ ДІЇ Вам необхідно надати вказаний перелік документів.

 

Перелік документів:


 

1) Документи від заявника

а) Резидент України – юридична особа:

– Копія Виписки з ЄДР;

– Копія Статуту;

– Копія Відомостей з ЄДРПОУ (Довідки з Управління Статистики);

– Номер останнього протоколу загальних зборів учасників;

– Витяг з ЄДР – оригінал станом на момент реєстрації;

– Копія паспорта (1, 2 сторінки, у разі необхідності 3-4 сторінки, та місце реєстрації) та реєстраційного номеру облікової картки платника податків(ідентифікаційного номеру) директора та бухгалтера.

б) Резидент України – фізична особа:

– Копії паспорта, довідки про присвоєння податкового номера, інші документи, що дозволяють ідентифікувати фізичну особу – заявника.

в) Нерезидент України – юридична особа:

Нотаріально засвідчені копії наступних легалізованих документів:

– Довіреності на уповноваженого представника іноземної юридичної особи;

– Рішення іноземної юридичної особи про створення юридичної особи;

– Виписка з торгового, банківського або судового реєстру (Свідоцтво про реєстрацію юридичної особи);

– Копії договорів, довіреностей, рішень чи інших документів, які надають право або зобов’язують повністю чи частково виконувати функції органу управління такого іноземного суб’єкта господарювання.

2) Копії балансів за останні 2 роки учасників узгоджених дій.

 

Сроки отримання:

Базові строки – від 3 місяців.

 

Вартість послуги отримання:

– за домовленістю Сторін.

 

Додатково сплачуються нотаріальні витрати та державне мито:

– Плата за подання заяви про надання дозволу на узгоджені дії, а в разі сплати суми за надання попередніх висновків з цих питань.

 

У вартість послуги входить:

 

 

– Надання повної консультації з приводу документів та процедури отримання ДОЗВОЛУ НА УЗГОДЖЕНІ ДІЇ;

– Розробка необхідних документів для отримання ДОЗВОЛУ НА УЗГОДЖЕНІ ДІЇ;

– Представництво інтересів в Антимонопольному комітеті України;

– Подача необхідного пакету документів для отримання ДОЗВОЛУ НА УЗГОДЖЕНІ ДІЇ до Антимонопольного комітету України;

– Безпосереднє отримання ДОЗВОЛУ НА УЗГОДЖЕНІ ДІЇ.

 

Перелік додаткових послуг:

 

– Отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків для іноземного громадянина

– Пошук та надання юридичної адреси;

– Виготовлення додаткових печаток та штампів (для податкових накладних, договорів, печатка № 1, кутовий штамп);

– Отримання Виписки, Витягу та Довідки з ЄДР на юридичну особу;

– Супровід відкриття розрахункового рахунку або внесення змін в банківські реквізити;

– Реєстрація Баз персональних даних;

– Реєстрація ключів електронної звітності М.Е.Doc.;

 Реєстрація платником податку на додану вартість (ПДВ);

– Реєстрація платником єдиного податку

– Реєстрація Торгової марки (ТМ);

– Отримання Ліцензій або Дозволів;

– Розробка індивідуальних договорів та контрактів;

– Абонентське юридичне обслуговування;

– Абонентське бухгалтерське обслуговування;

– Доставка документів в офіс Клієнта.