Дозвіл на використання об’єктів та приміщень при роботі з прекурсорами


ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ
 НА ВИКОРИСТАННЯ ОБ’ЄКТІВ І ПРИМІЩЕНЬ, ПРИЗНАЧЕНИХ ДЛЯ ПРОВАДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВЯЗАНОЇ З ОБІГОМ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН І ПРЕКУРСОРІВ

 

ДОЗВІЛ НА ВИКОРИСТАННЯ ОБ’ЄКТІВ І ПРИМІЩЕНЬ, ПРИЗНАЧЕНИХ ДЛЯ ПРОВАДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВЯЗАНОЇ З ОБІГОМ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН І ПРЕКУРСОРІВ – це документ, що видається юридичній особі за формою визначеною законодавством структурними підрозділами  Департаменту  протидії наркозлочинності Національної поліції  за місцезнаходженням юридичної особи, а у разі, коли   діяльність,   пов’язана   з   обігом  наркотичних  засобів, психотропних    речовин   і   прекурсорів,   провадиться   не   за місцезнаходженням  юридичної  особи, – за місцем провадження такої діяльності. (Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання видачі дозволу на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» від 13 квітня 2011 р. N 469). 

З  метою  перевірки  відповідності  об’єктів чи приміщень установленим  МВС  вимогам  проводиться їх обстеження працівниками структурного  підрозділу Департаменту протидії наркозлочинності та органу поліції охорони в Автономній Республіці Крим, областях, м.м. Києві та Севастополі. 

Обстеження об’єктів чи приміщень проводиться в присутності представників юридичної особи.

За результатами обстеження об’єктів чи приміщень складаються акти  обстеження за формами, затвердженими МВС за погодженням з МОЗ, у яких зазначається про можливість або неможливість використання об’єктів чи приміщень для провадження  діяльності,  пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.  

Строк дії дозволу не може перевищувати строку дії ліцензії на   провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. 

Вимоги до об’єктів та приміщень, призначених для провадження діяльності, пов’язаної обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів визначений Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15.05.2009 року№ 216 «Про затвердження Вимог до об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та зберігання вилучених з незаконного обігу таких засобів і речовин».

 Для замовлення послуги ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА ВИКОРИСТАННЯ ОБ’ЄКТІВ І ПРИМІЩЕНЬ, ПРИЗНАЧЕНИХ ДЛЯ ПРОВАДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВЯЗАНОЇ З ОБІГОМ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН І ПРЕКУРСОРІВ нам необхідно надати вказаний перелік документів.

 

Перелік документів:


 

1. Нотаріально завірені копії Статуту ( з зазначенням господарської діяльності, пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів);

2.  Виписка з ЄДР (завірена);

3.  Відомості з ЄДРПОУ (Довідка з Управління Статистики);

4. Документи, які підтверджують право власності або копії угод про оренду приміщень (копія, завірена мокрою печаткою та підписом керівника підприємства), де буде здійснюватися зазначена діяльність (тільки для суб’єктів-орендаторів);

5. Копія угоди з підрозділами Управління поліції охорони або охоронними фірмами, на охорону об’єкт чи приміщення де будуть зберігатися наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори;

6.  План-схема об’єкта чи приміщення з обов’язковим зазначенням безпосередніх місць провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

7. Наказ (копія, завірена мокрою печаткою та підписом керівника підприємства) про допуск до роботи з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами осіб (із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, місця проживання і посади) та особи (осіб), відповідальної за їх зберігання і використання;

Юридична особа, діяльність якої пов’язана з культивуванням, перевезенням, зберіганням і знищенням рослин, включених до таблиці I переліку, крім зазначених вище документів, подає також копії:

8. Документа, що підтверджує на момент подання заяви право власності на земельну ділянку або постійного користування чи оренди земельної ділянки;

9. Документа, що підтверджує факт придбання в суб’єктів насінництва та розсадництва, внесених до Державного реєстру виробників насіння і садівного матеріалу, насіння для культивування рослин, включених до переліку (для маку –першої репродукції, для конопель – першої або другої репродукції);

10.  Витягу з карти-схеми земельної ділянки із зазначенням площі посіву, відстані до населених пунктів, лісових угідь, залізниці та автомобільних доріг місцевого значення;

11. Договору про охорону місць культивування, зберігання і знищення рослин, включених до списку N 3 таблиці I переліку, їх пожнивних залишків та додатку, в якому зазначається інформація про розташування сил і засобів підрозділів охорони.

У разі перевезення частин рослин, включених до списку N 3 таблиці I переліку, або їх насіння, яке не відповідає вимогам ГОСТ 12094-76 або ГОСТ 9158-76 щодо відсоткового вмісту сміттєвих домішок, або їх пожнивних залишків для подальшого перероблення (доочищення), крім зазначених документів, подається також

12. Копія договору про охорону таких частин рослин та насіння під час перевезення і схема маршруту перевезення.

 

Сроки отримання:

Базові строки – 20-25 робочих днів.

 

Вартість послуги отримання:

– від 5000 грн.

 

У вартість послуги входить:

 

 

– Надання повної консультації з приводу документів та процедури ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА ВИКОРИСТАННЯ ОБЄКТІВ І ПРИМІЩЕНЬ, ПРИЗНАЧЕНИХ ДЛЯ ПРОВАДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВЯЗАНОЇ З ОБІГОМ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН І ПРЕКУРСОРІВ;

– Розробка необхідних документів для проведення процедури ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА ВИКОРИСТАННЯ ОБЄКТІВ І ПРИМІЩЕНЬ, ПРИЗНАЧЕНИХ ДЛЯ ПРОВАДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВЯЗАНОЇ З ОБІГОМ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН І ПРЕКУРСОРІВ;

– Представництво інтересів в органах державної влади для ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА ВИКОРИСТАННЯ ОБЄКТІВ І ПРИМІЩЕНЬ, ПРИЗНАЧЕНИХ ДЛЯ ПРОВАДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВЯЗАНОЇ З ОБІГОМ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН І ПРЕКУРСОРІВ;

– Представництво інтересів у відповідному дозвільному центрі та подача заяви на ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА ВИКОРИСТАННЯ ОБЄКТІВ І ПРИМІЩЕНЬ, ПРИЗНАЧЕНИХ ДЛЯ ПРОВАДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВЯЗАНОЇ З ОБІГОМ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН І ПРЕКУРСОРІВ;

– Безпосереднє ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА ВИКОРИСТАННЯ ОБЄКТІВ І ПРИМІЩЕНЬ, ПРИЗНАЧЕНИХ ДЛЯ ПРОВАДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВЯЗАНОЇ З ОБІГОМ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН І ПРЕКУРСОРІВ.

 

Перелік додаткових послуг:

 

– Отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків для іноземного громадянина

– Пошук та надання юридичної адреси;

– Виготовлення додаткових печаток та штампів (для податкових накладних, договорів, печатка № 1, кутовий штамп);

– Отримання Виписки, Витягу та Довідки з ЄДР на юридичну особу;

– Супровід відкриття розрахункового рахунку або внесення змін в банківські реквізити;

– Реєстрація Баз персональних даних;

– Реєстрація ключів електронної звітності М.Е.Doc.;

 Реєстрація платником податку на додану вартість (ПДВ);

– Реєстрація платником єдиного податку

– Реєстрація Торгової марки (ТМ);

– Отримання Ліцензій або Дозволів;

– Розробка індивідуальних договорів та контрактів;

– Абонентське юридичне обслуговування;

– Абонентське бухгалтерське обслуговування;

– Доставка документів в офіс Клієнта.