Спеціальний дозвіл на використання надр

ОТРИМАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОЗВОЛУ НА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ   

 

СПЕЦІАЛЬНИЙ ДОЗВІЛ НА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ – це документ дозвільного характеру, який видаєтьсяДержгеонадрами переможцям аукціонів з їх продажу та без проведення аукціонів на користування надрами у межах території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони у порядку визначеному чинним законодавством. 

Користувачами надр можуть бути підприємства, установи, організації, громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, іноземні юридичні особи.

Користувачами надр на умовах угод про розподіл продукції можуть бути громадяни України, іноземці, особи без громадянства, юридичні особи України або інших держав, об’єднання юридичних осіб, створені в Україні чи за межами України (інвестори), що відповідають вимогам законодавства України. Об’єднання юридичних осіб, що не є юридичною особою, може бути користувачем надр відповідно до угоди про розподіл продукції за умови, що учасники такого об’єднання несуть солідарну відповідальність за зобов’язаннями, передбаченими угодою про розподіл продукції.

Надра надаються у користування для:

1) Геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення;

2) Видобування корисних копалин;

3) Будівництва та експлуатації підземних споруд, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод;

4) Створення геологічних територій та об’єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам’ятки природи, лікувальні, оздоровчі заклади та ін.);

5) Виконання робіт (здійснення діяльності), передбачених угодою про розподіл продукції;

6) Задоволення інших потреб. 

Дозвіл надається на строк, визначений заявником, але не більш як на:

3 роки – на геологічне вивчення ділянок надр корисних копалин місцевого значення;

5 років – на геологічне вивчення родовищ корисних копалин і геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислову розробку родовищ корисних копалин загальнодержавного значення;

10 років – на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ нафти і газу, в межах континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України;

20 років – на видобування корисних копалин;30 років – на видобування нафти і газу в межах континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України;

Cтрок дії окремих дозволів на геологічне вивчення нафтогазоносних надр та видобування нафти і газу (промислова розробка родовищ), але не більш як на 20 років на суші і не більш як на 30 років на континентальному шельфі та в межах виключної (морської) економічної зони України – на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ, з подальшим видобуванням нафти і газу (промислова розробка родовищ). При цьому строк геологічного вивчення нафтогазоносних надр не може перевищувати 10 років;

20 років – на будівництво та експлуатацію підземних споруд, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин;

50 років – на будівництво та експлуатацію підземних сховищ нафти чи газу;

строк дії відповідної угоди про розподіл продукції – на виконання угод про розподіл продукції.

Дозвіл на створення геологічних територій та об’єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам’ятки природи, лікувальні та оздоровчі заклади тощо), в частині їх геологічного вивчення і збереження надаються без обмеження строку дії.

Надання надр у користування, за винятком надання надр на умовах угод про розподіл продукції, погоджується з:

– Радою міністрів Автономної Республіки Крим, відповідними обласними, Київською і Севастопольською міськими радами – на користування ділянками надр з метою геологічного вивчення, розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, а також для цілей, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин;

– відповідними районними, міськими, селищними, сільськими радами – на користування ділянками надр, що містять корисні копалини місцевого значення;

– Мінприроди – на всі види користування надрами;

Рішення про надання дозволу без проведення аукціону приймається протягом 60 днів (для вугільних шахт, які відповідно до законодавства вважаються малими, – протягом 30 днів) після надходження заяви разом із зазначеними документами у повному обсязі.

Рішення про надання дозволу за результатами продажу на аукціоні – відповідно до Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних  дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2013 № 594.  

Для замовлення послуги ОТРИМАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОЗВОЛУ НА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ Вам необхідно надати вказаний перелік документів.

 

Перелік документів:

 

 

Геологічне вивчення:

1. Копія Виписки з ЄДР;

2. Копія паспорта та реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця;

3. Пояснювальна записка з обґрунтуванням необхідності проведення геологорозвідувальних робіт на ділянці надр із зазначенням мети її геологічного вивчення, потужності підприємства;

4. Каталог географічних координат кутових точок ділянки надр (похибка – менш як 1 секунда) із зазначенням її площі, а для геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки підземних вод, – каталог географічних координат водозабірних споруд;

5. Оглядова карта (масштаб 1:200000);

6. Ситуаційний план з нанесеними межами площі геологічного вивчення та географічними координатами її кутових точок (похибка – менш як 1 секунда) у масштабі, який дає змогу перевірити правильність визначення координат, а для геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки підземних вод, – ситуаційний план з нанесеними водозабірними спорудами та їх географічними координатами;

7. Оглядова геологічна карта (масштаб 1:200000 – 1:50000) з лініями проектних геологічних розрізів;

8. Гідрогеологічна карта (для родовищ підземних вод);

9. Геологічні розрізи;

 

Видобування корисних копалин:

1. Копія Виписки з ЄДР;

2. Копія паспорта та реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця;

3. Пояснювальна записка з характеристикою об’єкта, стану його геологічного вивчення, методу розробки, обґрунтуванням необхідності використання надр, із зазначенням потужності підприємства;

4. Результати хімічного та бактеріологічного аналізу води строком давності не більш як шість місяців (для родовищ підземних вод);

5. Копії протоколів, завірені заявником, Державної комісії по запасах (Української територіальної комісії по запасах корисних копалин, центральної комісії по запасах корисних копалин, науково-технічних/технічних рад) про затвердження (апробацію) запасів у повному обсязі;

6. Каталог географічних координат кутових точок ділянки надр (похибка – менш як 1 секунда) із зазначенням її площі, а для видобування підземних вод – каталог географічних координат водозабірних споруд;

7. Оглядова карта (масштаб не менш як 1:200000);

8. Ситуаційний план з нанесеними межами площі видобування та географічними координатами її кутових точок (похибка – менш як 1 секунда) у масштабі, який дає змогу перевірити правильність визначення координат, а для підземних вод – ситуаційний план з нанесеними водозабірними спорудами та їх географічними координатами;

9. План підрахунку запасів корисної копалини на топографічній основі з нанесеними межами категорії запасів, межами земельного та гірничого відводів (за наявності), контуром ліцензійної площі з географічними координатами кутових точок ділянки надр (похибка – менш як 1 секунда), а також з лініями геологічних розрізів;

10. Гідрогеологічна карта (для родовищ підземних вод);

11. Структурна карта (для родовищ нафти і газу);

12. Характерні геологічні розрізи з межами категорій запасів та умовними позначками;

 

Будівництво та експлуатація підземних споруд, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин:

1. Копія Виписки з ЄДР;

2. Копія паспорта та реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця;

3. Пояснювальна записка з характеристикою об’єкта та обґрунтуванням необхідності використання надр (для комерційного використання надр);

4. Каталог географічних координат кутових точок ділянки надр (похибка – менш як 1 секунда) та її площа;

5. Оглядова карта (масштаб більш як 1:200000);

6. Ситуаційний план з нанесеними межами площі ділянки надр та географічними координатами її кутових точок (похибка – менш як 1 секунда) у масштабі, який дає змогу перевірити правильність визначення координат;

 

Створення геологічних територій та об’єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення:

1.Копія Виписки з ЄДР;

2. Копія паспорта та реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця;

3. Пояснювальна записка з характеристикою об’єкта та зазначенням мети використання надр, перспективний план розвитку геологічної території (об’єкта) із зазначенням джерел фінансування, програма облаштування території та охорони навколишнього природного середовища;

4. Висновок Інституту геологічних наук Національної академії наук про можливість використання об’єкта з науковою та культурною метою (для територій та об’єктів, які мають важливе наукове і культурне значення);

5. Каталог географічних координат кутових точок ділянки надр (похибка – менш як 1 секунда) із зазначенням її площі;

6. Оглядова карта (масштаб більш як 1:200000);

7. Ситуаційний план з нанесеними межами площі ділянки надр та географічними координатами її кутових точок (похибка – менш як 1 секунда) у масштабі, який дає змогу перевірити правильність визначення координат.

 

Сроки надання послуги:

Базові строки – від 3 місяців.

 

Вартість послуги:

– за домовленістю Сторін. 

 

У вартість послуги входить:

 

 

– Надання повної консультації з приводу документів та процедури ОТРИМАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОЗВОЛУ НА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ;

– Розробка необхідних документів для проведення процедури ОТРИМАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОЗВОЛУ НА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ;

– Представництво інтересів в органах державної влади з питань ОТРИМАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОЗВОЛУ НА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ;

– Представництво інтересів у відповідному дозвільному центрі та подача заяви на ОТРИМАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОЗВОЛУ НА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ;    

– Безпосереднє ОТРИМАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОЗВОЛУ НА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ.

 

Перелік додаткових послуг:

 

– Отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків для іноземного громадянина

– Пошук та надання юридичної адреси;

– Виготовлення додаткових печаток та штампів (для податкових накладних, договорів, печатка № 1, кутовий штамп);

– Отримання Виписки, Витягу та Довідки з ЄДР на юридичну особу;

– Супровід відкриття розрахункового рахунку або внесення змін в банківські реквізити;

– Реєстрація Баз персональних даних;

– Реєстрація ключів електронної звітності М.Е.Doc.;

 Реєстрація платником податку на додану вартість (ПДВ);

– Реєстрація платником єдиного податку

– Реєстрація Торгової марки (ТМ);

– Отримання Ліцензій або Дозволів;

– Розробка індивідуальних договорів та контрактів;

– Абонентське юридичне обслуговування;

– Абонентське бухгалтерське обслуговування;

– Доставка документів в офіс Клієнта.