Інтелектуальна власність

       ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

 Даний розділ розкриває інформацію стосовно проведення пошуку на наявність схожих на розроблений Вами об’єкт інтелектуальної власності:

 ПАТЕНТНИЙ ПОШУК – різновид інформаційного пошуку, здійснюваного переважно у фондах патентної документації з метою встановлення рівня правової охорони технічного рішення, меж прав власника патентного документа й умов реалізації цих прав.

 ПОШУК ТОРГОВОЇ МАРКИ НА СХОЖІСТЬ ТА ТОТОЖНІСТЬ (ІДЕНТИЧНІСТЬ) – це виявлення всіх зображень, які тотожні (ідентичні) та/або схожі з Вашим зображенням товгової марки по базі зареєстрованих знаків та по базі поданих заявок на реєстрацію на сьогодні торгових марок в Україні та по Мадридській угоді. Виявлення хоча б однієї схожої чи тотожної торгової марки може призвести до відмови у реєстрації поданої Вами торгової марки.

Також даний розділ розкриває інформацію стосовно реєстрації права власності на усі об’єкти інтелектуальної власності:

Торгова марка – це позначення, що служить для відмінності товарів (послуг) одних осіб від однорідних товарів (послуг) інших осіб. (ЗУ «Про охорону прав на знаки для послуг і товарів»). Торгову марку розміщають на виробляємій продукції або застосовують її в якості позначення послуг фірм, підприємств та організацій сфери обслуговування, чия діяльність полягає не у випуску продукції, а в наданні послуг, як населенню так і підприємствам.

Винахід – це результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технологій (ЗУ «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі»).

Корисна модель – нове технічне рішення, що не випливає із існуючого рівня техніки і є промислово придатним (ЗУ «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі»).

Промисловий зразок – це результат творчої діяльності людини у сфері художнього конструювання.

 Авторське право – це сукупність прав, які належать автору або його правонаступнику у зв’язку зі створенням і використанням твору літератури, науки, мистецтва (ЗУ «Про авторське право та суміжні права»).

Суміжні права – це права виконавців на результати творчої діяльності, а також права виробників фонограм та організацій мовлення щодо використання творів науки, літератури, мистецтва, які охороняються авторським правом (ЗУ «Про авторське право та суміжні права»)

 А також даний розділ розкриває інформацію стосовно міжнарожної реєстрації права власності на усі об’єкти інтелектуальної власності:

МІЖНАРОДНА РЕЄСТРАЦІЯ ТОРГОВОЇ МАРКИ – це процедура реєстрації позначення, що служить для відмінності товарів (послуг) одних осіб від однорідних товарів (послуг) інших осіб у країнах, які є членами Мадридської угоди, а також отримання статусу торгової марки та охорони зазначеного позначення у цих країнах.

МІЖНАРОДНЕ ПАТЕНТУВАННЯ ЗА ПРОЦЕДУРОЮ РСТ – це система патентування, яка діє на підставі Договору про патентну кооперацію (РСТ) та передбачає спрощену процедуру патентування, оскільки заявник подає лише одну заявку із вказаними країнами (які підписали Договір про патентну кооперацію (РСТ), які його цікавлять, а також ця система включає Міжнародний пошук і Міжнародну попередню експертизу, що дозволяє більш виважено підійти до вибору країн і до попереднього визначення всіх недоліків технічного рішення.

МІЖНАРОДНЕ ПАТЕНТУВАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ЗРАЗКІВ ЗА ГААЗЬКОЮ УГОДОЮ – дозволяє зареєструвати промисловий зразок у кількох державах-учасницях Гаазької угоди шляхом подання однієї заявки до Міжнародного бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності, відповідно до положень Гаазької угоди така заявка подається самим заявником безпосередньо до Міжнародного бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності

 Крім того, даний розділ містить інформацію щодо:

      Розробка та реєстрація Авторського договору;

      Розробка та реєстрація Ліцензійного договору;

      Реєстрація змін до відомостей про Об’єкт інтелектуальної власності.