Реєстрація Суміжних прав

РЕЄСТРАЦІЯ СУМІЖНИХ ПРАВ

 

Суміжні права – це права виконавців на результати творчої діяльності, а також права виробників фонограм та організацій мовлення щодо використання творів науки, літератури, мистецтва, які охороняються авторським правом (ЗУ «Про авторське право та суміжні права»).

Суб’єктами суміжних прав є:

1) виконавці творів, їх спадкоємці та особи, яким на законних підставах передано суміжні майнові права щодо виконань;

2) виробники фонограм, їх спадкоємці (правонаступники) та особи, яким на законних підставах передано суміжні майнові  права щодо фонограм;

3) виробники відеограм, їх спадкоємці (правонаступники) та особи, яким на законних підставах передано суміжні майнові права щодо відеограм;

4) організації мовлення та їх правонаступники.

Об’єктами суміжних прав, незалежно від призначення, змісту, оцінки, способу і форми вираження, є:

виконання літературних, драматичних, музичних, музично-драматичних, хореографічних, фольклорних та інших творів;

– фонограми, відеограми;  

– передачі (програми) організацій мовлення.

Майнові права виконавців охороняються протягом 50 років від дати першого запису виконання. Особисті немайнові права виконавців охороняються безстроково.

Права виробників фонограм і відеограм охороняються протягом 50 років від дати першого опублікування  фонограми (відеограми) або їх першого звукозапису (відеозапису), якщо фонограма (відеограма) не була опублікована протягом зазначеного часу.

Організації мовлення користуються наданими правами протягом 50 років від дати першого публічного сповіщення передачі. (ст. 44 ЗУ «Про авторське право та суміжні права»).

Охоронюваним документом, який засвідчує суміжні права є Свідоцтво.

 

Для замовлення послуги реєстрації СУМІЖНИХ ПРАВ Вам необхідно надати вказаний перелік документів.

 

Перелік документів:

 


1) Твір у матеріальній формі (фонограма, відеограма, програма організацій мовлення).

2) Відомості про автора твору (копія паспорта, реєстраційного номеру облікової картки платника податків);

3) Документи від заявника (виконавця):

Фізична особа:

1.Резидент України (громадянин України)

– Копія паспорта (1-2 сторінки, у разі необхідності 3-4 сторінки, та місце реєстрації);

– Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру);

2.Нерезидент України (іноземний громадянин)

– Нотаріально посвідчений переклад паспорта ( 1- 2 сторінки);

– Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру);

– Копія посвідки про тимчасове/постійне місце проживання в Україні або дозволу на офіційне працевлаштування на території України).

Юридична особа:

1.Резидент України

– Копія Свідоцтва про державну реєстрацію/Виписки з ЄДР;

– Копія Статуту;

– Копія Відомості з ЄДРПОУ (Довідки з управління Статистики);

– Копія паспорта (1-2 сторінки, у разі необхідності 3-4 сторінки, та місце реєстрації) та реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру) директора та бухгалтера.

2.Нерезидент України

– Витяг з торгового, банківського або судового реєстру (Свідоцтво про реєстрацію юридичної особи).

 

Строки реєстрації:

             Базові строки – 2 місяці.

 

Вартість послуги реєстрації:

        – від 1200 грн.

 

Додатково сплачується:

– Довіреність на представництво інтересів (від фізичних осіб) – 300 гривень;

– Нотаріальна копія довіреності на представництво інтересів – 50 гривень;

– Державне мито за реєстрацію Суміжних прав.

 

У вартість послуги входить:

 

 

– Надання повної консультації з приводу документів та процедури реєстрації СУМІЖНИХ ПРАВ;

– Розробка документів для проведення державної реєстрації СУМІЖНИХ ПРАВ;

– Представництво інтересів та подання заявки для реєстрації СУМІЖНИХ ПРАВ до Державної служби інтелектуальної власності України.

– Отримання Свідоцтва про реєстрацію СУМІЖНИХ ПРАВ.

 

Перелік додаткових послуг:

 

– Отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків для іноземного громадянина;

Пошук та надання юридичної адреси;

Виготовлення додаткових печаток та штампів (для податкових накладних, договорів, печатка № 1, кутовий штамп);

Отримання Виписки, Витягу та Довідки з ЄДР на юридичну особу;

Супровід відкриття розрахункового рахунку або внесення змін в банківські реквізити;

Реєстрація Баз персональних даних;

Реєстрація ключів електронної звітності М.Е.Doc.;

Реєстрація платником податку на додану вартість (ПДВ);

Реєстрація платником єдиного податку;

Реєстрація Торгової марки (ТМ);

– Отримання Ліцензій або Дозволів;

Розробка індивідуальних договорів та контрактів;

Абонентське юридичне обслуговування;

Абонентське бухгалтерське обслуговування;

Доставка документів в офіс Клієнта.