Реєстрація Промислового зразка

РЕЄСТРАЦІЯ ПРОМИСЛОВОГО ЗРАЗКА

 

Промисловий зразок – це результат творчої діяльності людини у сфері художнього конструювання.

Об’єктом промислового зразка в Україні може бути: форма, зображення, розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу.

Типи об’єктів, що патентують як Промисловий зразок:

1) Двомірні об’єкти:

– Варіанти застосування товарного знака на продукції (в етикетці, упаковці та тарі);

– Деякі види друкованих виробів (етикетка, рекламний буклет, логотип газети чи журналу);

– Малюнок декоративних шпалер, тканин, малюнок килима.

2) Тривимірні об’єкти:

– Упаковки (коробки), пляшки, пакети, ящики і т.п.;

– Зовнішній вигляд приладів, механізмів, інструменту, обладнання;

– Як виріб у цілому, так і його частина.

3) Багатооб’єктні вироби:

– Комплекти або набори виробів, інтер’єр і т.п.

Право власності на промисловий зразок засвідчується патентом. Термін охорони майнових прав на промисловий зразок – 15 років. Право на отримання Патенту має автор та інші особи, які набули право на промисловий зразок за договором або законом.

Згідно з українським законодавством критерієм патентоспроможності промислового зразка є його новизна. Промисловий зразок признається новим, якщо сукупність його істотних ознак не стала загальнодоступною в світі до дати подачі заявки, якщо заявлений пріоритет, то до дати пріоритету.

 

Для замовлення послуги реєстрації ПРОМИСЛОВОГО ЗРАЗКА Вам необхідно надати вказаний перелік документів.

 

Перелік документів:

 

 

1) Найменування промислового зразка;

2) Зображення зовнішнього вигляду промислового зразка;

3) Довіреність від заявника;

4) Завірена копія пріоритетної заявки (якщо заявляється пріоритет);

5) Відомості про автора промислового зразка (копія паспорта, реєстраційного номеру облікової картки платника податків);

6) Документи від заявника:

Фізична особа:

1.Резидент України (громадянин України)

– Копія паспорта (1-2 сторінки, у разі необхідності 3-4 сторінки, та місце реєстрації);

– Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру).

2.Нерезидент України (іноземний громадянин)

– Нотаріально засвідчений переклад паспорта (1-2 сторінки);

– Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру);

– Копія посвідки про тимчасове/постійне місце проживання в Україні або дозволу на офіційне працевлаштування на території України).

Юридична особа:

1.Резидент України

– Копія Свідоцтва про державну реєстрацію/Виписки з ЄДР;

– Копія Статуту;

– Копія Відомості з ЄДРПОУ (Довідки з Управління Статистики);

– Копія паспорта (1-2 сторінки, у разі необхідності 3-4 сторінки, та місце реєстрації) та реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру) директора та бухгалтера.

2.Нерезидент України

– Витяг з торгового, банківського або судового реєстру (Свідоцтво про реєстрацію юридичної особи).

 

Строки реєстрації:

              Базові строки – 9-12 місяців.

 

Вартість послуги реєстрації:

      – від 2800 грн.

 

    Додатково сплачується:

– Довіреність на представництво інтересів (від фізичних осіб) – 300 гривень;

– Нотаріальна копія довіреності на представництво інтересів – 50 гривень;

– Державне мито за реєстрацію Промислового зразка.

 

У вартість послуги входить:

 

 

– Надання повної консультації з приводу документів та процедури реєстрації ПРОМИСЛОВОГО ЗРАЗКА;

– Розробка документів для проведення державної реєстрації ПРОМИСЛОВОГО ЗРАЗКА;

– Представництво інтересів та подання заявки для реєстрації ПРОМИСЛОВОГО ЗРАЗКА до Державної служби інтелектуальної власності України;

– Отримання Свідоцтва про реєстрацію ПРОМИСЛОВОГО ЗРАЗКА.

 

Перелік додаткових послуг:

 

Отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків для іноземного громадянина;

Пошук та надання юридичної адреси;

Виготовлення додаткових печаток та штампів (для податкових накладних, договорів, печатка № 1, кутовий штамп);

Отримання Виписки, Витягу та Довідки з ЄДР на юридичну особу;

Супровід відкриття розрахункового рахунку або внесення змін в банківські реквізити;

Реєстрація Баз персональних даних;

Реєстрація ключів електронної звітності М.Е.Doc.;

Реєстрація платником податку на додану вартість (ПДВ);

Реєстрація платником єдиного податку;

Реєстрація Торгової марки (ТМ);

– Отримання Ліцензій або Дозволів;

Розробка індивідуальних договорів та контрактів;

Абонентське юридичне обслуговування;

Абонентське бухгалтерське обслуговування;

Доставка документів в офіс Клієнта.