Реєстрація Патенту на корисну модель

РЕЄСТРАЦІЯ ПАТЕНТУ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ

 

Корисна модель – нове технічне рішення, що не випливає із існуючого рівня техніки і є промислово придатним (ЗУ «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі»).

Об’єктом корисної моделі може бути:

– Продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини, тощо);

– Процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу.

Корисна модель – об’єкт, який відповідає критеріям патентоспроможності – новизна і промислова придатність.

Право власності на корисну модель засвідчується патентом. Право власності на корисну модель дійсне протягом 10 років, за умови сплати щорічних зборів за підтримання чинності патенту. У разі несплати щорічного мита патент вважається недійсним.

 

Для замовлення послуги РЕЄСТРАЦІЇ ПАТЕНТУ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ Вам необхідно надати вказаний перелік документів.

 

Перелік документів:

 

 

1) Опис технічного рішення.

2) Відомості про автора корисної моделі (копія паспорта, реєстраційного номеру облікової картки платника податків);

3) Документи від заявника:

Фізична особа:

1. Резидент України (громадянин України)

– Копія паспорта (1-2 сторінки, у разі необхідності 3-4 сторінки, та місце реєстрації);

– Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру).

2. Нерезидент України (іноземний громадянин)

– Нотаріально засвідчений переклад паспорта (1-2 сторінки);

– Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру);

– Копія посвідки про тимчасове/постійне місце проживання в Україні або дозволу на офіційне працевлаштування на території України).

Юридична особа:

– Копія Свідоцтва про державну реєстрацію/Виписки з ЄДР;

– Копія Статуту;

– Копія Відомості з ЄДРПОУ (Довідки з Управління Статистики);

– Копія паспорта (1-2 сторінки, у разі необхідності 3-4 сторінки, та місце реєстрації) та реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру) директора та бухгалтера;

– Реквізити для укладення договору (ІПН, р/р, назва банку).

 

Строки реєстрації:

        Базові строки – 6-8 місяців.

 

Вартість послуги реєстрації

    – від 2500 грн.

 

    Додатково сплачується:

– Довіреність на представництво інтересів (від фізичних осіб) – 300 гривень;

– Нотаріальна копія довіреності на представництво інтересів – 50 гривень;

– Державне мито за реєстрацію Патенту на корисну модель.

 

У вартість послуги входить:

 

 

– Надання повної консультації з приводу документів та процедури РЕЄСТРАЦІЇ ПАТЕНТУ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ;

– Розробка документів для проведення процедури РЕЄСТРАЦІЇ ПАТЕНТУ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ;

– Представництво інтересів та подання заявки для РЕЄСТРАЦІЇ ПАТЕНТУ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ до Державної служби інтелектуальної власності України;

– Безпосереднє отримання ПАТЕНТУ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ.

 

Перелік додаткових послуг:

 

– Отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків для іноземного громадянина;

Пошук та надання юридичної адреси;

Виготовлення додаткових печаток та штампів (для податкових накладних, договорів, печатка № 1, кутовий штамп);

Отримання Виписки, Витягу та Довідки з ЄДР на юридичну особу;

Супровід відкриття розрахункового рахунку або внесення змін в банківські реквізити;

Реєстрація Баз персональних даних;

Реєстрація ключів електронної звітності М.Е.Doc.;

Реєстрація платником податку на додану вартість (ПДВ);

Реєстрація платником єдиного податку;

Реєстрація Торгової марки (ТМ);

– Отримання Ліцензій або Дозволів;

Розробка індивідуальних договорів та контрактів;

Абонентське юридичне обслуговування;

Абонентське бухгалтерське обслуговування;

Доставка документів в офіс Клієнта.