Міжнародна реєстрація Торгової марки

МІЖНАРОДНА РЕЄСТРАЦІЯ ТОРГОВОЇ МАРКИ

 

МІЖНАРОДНА РЕЄСТРАЦІЯ ТОРГОВОЇ МАРКИ – це процедура реєстрації позначення, що служить для відмінності товарів (послуг) одних осіб від однорідних товарів (послуг) інших осіб у країнах, які є членами Мадридської угоди, а також отримання статусу торгової марки та охорони зазначеного позначення у цих країнах.

Міжнародна реєстрація торгової марки можлива двома шляхами:

– Реєстрація згідно Мадридської угоди (на підставі свідоцтва про реєстрацію торгової марки);

– Реєстрація згідно Протоколу до Мадридської угоди (на підставі заявки на реєстрацію торгової марки).

Міжнародна реєстрація залишається залежною від національної реєстрації протягом п’яти років з дати міжнародної реєстрації. Таким чином, міжнародна реєстрація торгової марки втрачає силу, якщо протягом п’яти років національна торгова марка, раніше зареєстрована в країні походження, анулюється. При виключенні торгової марки з національного реєстру відомство країни походження звертається до Міжнародного Бюро ВОІВ з вимогою виключити торгову марку з Міжнародного реєстру. Після п’ятирічного терміну міжнародна реєстрація стає незалежною від національної реєстрації.

 

Для замовлення послуги МІЖНАРОДНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ТОРГОВОЇ МАРКИ Вам необхідно надати вказаний перелік документів.

 

Перелік документів:

 

 

1) 2 примірника зображення знака розміром 8х8 см у форматі jpeg;

2) Опис послуг або продукту (товару) під який (яку) реєструється знак;

3) Опис знаку;

4) Копія національної заявки на реєстрацію торгової марки та/або копія свідоцтва про реєстрацію торгової марки;

5) Документи від заявника:

Фізична особа:

1. Резидент України (громадянин України)

– Копія паспорта (1-2 сторінки, у разі необхідності 3-4 сторінки, та місце реєстрації);

– Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру);

2. Нерезидент України (іноземний громадянин)

– Нотаріально засвідчений переклад паспорта (1-2 сторінки);

– Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру);

– Копія посвідки про тимчасове/постійне місце проживання в Україні або дозволу на офіційне працевлаштування на території України).

Юридична особа:

1. Резидент України

– Копія Свідоцтва про державну реєстрацію/Виписки з ЄДР;

– Копія Статуту;

– Копія Відомості з ЄДРПОУ (Довідки з Управління Статистики);

– Копія паспорта (1-2 сторінки, у разі необхідності 3-4 сторінки, та місце реєстрації) та реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру) директора та бухгалтера.

2. Нерезидент України

– Витяг з торгового, банківського або судового реєстру (Свідоцтво про реєстрацію юридичної особи).

 

Строки реєстрації:

      Базові строки –12-24 месяці.

 

 

Вартість послуги реєстрації:

     – від 4500 грн.

 

   Додатково сплачується:

– Довіреність на представництво інтересів (від фізичних осіб) – 300 гривень;

– Нотаріальна копія довіреності на представництво інтересів – 50 гривень;

– Збір за подання заявки на міжнародну реєстрацію торгової марки – 600 гривень (Постанови КМУ №1716 “Про затвердження Порядку сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності”);

– Міжнародне мито за міжнародну реєстрацію Торгової марки – залежить від кількості країн, на які буде поширюватися охорона торгової марки.

 

У вартість послуги входить:

 

 

– Надання повної консультації з приводу документів та процедури МІЖНАРОДНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ТОРГОВОЇ МАРКИ;

– Розробка документів для проведення МІЖНАРОДНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ТОРГОВОЇ МАРКИ;

– Представництво інтересів та подання заявки для МІЖНАРОДНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ТОРГОВОЇ МАРКИ до Державної служби інтелектуальної власності України;

– Отримання Свідоцтва про МІЖНАРОДНУ РЕЄСТРАЦІЮ ТОРГОВОЇ МАРКИ.

 

Перелік додаткових послуг:

 

– Отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків для іноземного громадянина;

Пошук та надання юридичної адреси;

Виготовлення додаткових печаток та штампів (для податкових накладних, договорів, печатка № 1, кутовий штамп);

Отримання Виписки, Витягу та Довідки з ЄДР на юридичну особу;

Супровід відкриття розрахункового рахунку або внесення змін в банківські реквізити;

Реєстрація Баз персональних даних;

Реєстрація ключів електронної звітності М.Е.Doc.;

Реєстрація платником податку на додану вартість (ПДВ);

Реєстрація платником єдиного податку;

Реєстрація Торгової марки (ТМ);

– Отримання Ліцензій або Дозволів;

Розробка індивідуальних договорів та контрактів;

Абонентське юридичне обслуговування;

Абонентське бухгалтерське обслуговування;

Доставка документів в офіс Клієнта.