Міжнародне патентування за системою РСТ

МІЖНАРОДНЕ ПАТЕНТУВАННЯ ЗА ПРОЦЕДУРОЮ РСТ

 

МІЖНАРОДНЕ ПАТЕНТУВАННЯ ЗА ПРОЦЕДУРОЮ РСТ – це система патентування, яка діє на підставі Договору про патентну кооперацію (РСТ) та передбачає спрощену процедуру патентування, оскільки заявник подає лише одну заявку із вказаними країнами (які підписали Договір про патентну кооперацію (РСТ), які його цікавлять, а також ця система включає Міжнародний пошук і Міжнародну попередню експертизу, що дозволяє більш виважено підійти до вибору країн і до попереднього визначення всіх недоліків технічного рішення.

 

Для замовлення послуги МІЖНАРОДНОГО ПАТЕНТУВАННЯ ЗА ПРОЦЕДУРОЮ РСТ Вам необхідно надати вказаний перелік документів.

 

Перелік документів:

 

 

1) Короткий опис винаходу (для того, щоб експерт зрозумів суть технічної розробки);

2) Відомості про автора винаходу/корисної моделі (копія паспорта, реєстраційного номеру облікової картки платника податків);

3) Копія національної заявки, яка подавалась для патентування винаходу/корисної моделі.

4) Документи від заявника:

Фізична особа:

1. Резидент України (громадянин України)

– Копія паспорта (1-2 сторінки, у разі необхідності 3-4 сторінки, та місце реєстрації);

– Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру).

2. Нерезидент України (іноземний громадянин)

– Нотаріально засвідчений переклад паспорта (1-2 сторінки);

– Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру);

– Копія посвідки про тимчасове/постійне місце проживання в Україні або дозволу на офіційне працевлаштування на території України).

Юридична особа:

1. Резидент України

– Копія Свідоцтва про державну реєстрацію/Виписки з ЄДР;

– Копія Статуту;

– Копія Відомості з ЄДРПОУ (Довідки з Управління Статистики);

– Копія паспорта (1-2 сторінки, у разі необхідності 3-4 сторінки, та місце реєстрації) та реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру) директора та бухгалтера.

2. Нерезидент України

– Витяг з торгового, банківського або судового реєстру (Свідоцтво про реєстрацію юридичної особи).

 

Строки патентування:

         Базові строки –12-24 місяці.

 

 

Вартість послуги патентування:

     – від 5000 грн.

 

    Додатково сплачується:

– Довіреність на представництво інтересів (від фізичних осіб) – 300 гривень;

– Нотаріальна копія довіреності на представництво інтересів – 50 гривень;

– Державне мито за Міжнародне патентування винаходу/корисної моделі .

 

У вартість послуги входить:

 

 

– Надання повної консультації з приводу документів та процедури МІЖНАРОДНОГО ПАТЕНТУВАННЯ ЗА ПРОЦЕДУРОЮ РСТ;

– Розробка документів для проведення МІЖНАРОДНОГО ПАТЕНТУВАННЯ ЗА ПРОЦЕДУРОЮ РСТ;

– Подання заявки для отримання патенту на винахід/корисну модель на території України (національна заявка) – в разі необхідності;

– Представництво інтересів та подання заявки для МІЖНАРОДНОГО ПАТЕНТУВАННЯ ЗА ПРОЦЕДУРОЮ РСТ до Державної служби інтелектуальної власності України;

– Отримання Звіту про міжнародний патентний пошук;

– Подача заявок на отримання патенту на винахід/корисну модель в зазначену Замовником країну.

– Отримання Патенту на винахід/корисну модель в зазначеній Замовником країні.

 

Перелік додаткових послуг:

 

– Подання заявки для отримання патенту на винахід/корисну модель на території України (національна заявка)

– Отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків для іноземного громадянина;

Пошук та надання юридичної адреси;

Виготовлення додаткових печаток та штампів (для податкових накладних, договорів, печатка № 1, кутовий штамп);

Отримання Виписки, Витягу та Довідки з ЄДР на юридичну особу;

Супровід відкриття розрахункового рахунку або внесення змін в банківські реквізити;

Реєстрація Баз персональних даних;

Реєстрація ключів електронної звітності М.Е.Doc.;

Реєстрація платником податку на додану вартість (ПДВ);

Реєстрація платником єдиного податку;

Реєстрація Торгової марки (ТМ);

– Отримання Ліцензій або Дозволів;

Розробка індивідуальних договорів та контрактів;

Абонентське юридичне обслуговування;

Абонентське бухгалтерське обслуговування;

Доставка документів в офіс Клієнта.