Реєстрація Патенту на винахід

РЕЄСТРАЦІЯ ПАТЕНТУ НА ВИНАХІД

 

Винахід – це результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технологій (ЗУ «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі»).

Об’єктом винаходу може бути:

– Продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини, тощо);

– Процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу.

Винахід – об’єкт, який відповідає критеріям патентоспроможності – новизна, винахідницький рівень, промислова придатність.

Право власності на винахід засвідчується патентом. Право на винахід дійсне протягом 20 років, за умови сплати щорічних зборів за підтримання чинності патенту. У разі несплати щорічного мита патент вважається недійсним.

 

Для замовлення послуги РЕЄСТРАЦІЯ ПАТЕНТУ НА ВИНАХІД Вам необхідно надати вказаний перелік документів.

 

Перелік документів:

 

 

1) Опис технічного рішення.

2) Відомості про автора винаходу (копія паспорта, реєстраційного номеру облікової картки платника податків);

3) Документи від заявника:

Фізична особа:

1. Резидент України (громадянин України)

– Копія паспорта (1-2 сторінки, у разі необхідності 3-4 сторінки, та місце реєстрації);

– Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру);

2. Нерезидент України (іноземний громадянин)

– Нотаріально засвідчений переклад паспорта (1-2 сторінки);

– Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру);

– Копія посвідки про тимчасове/постійне місце проживання в Україні або дозволу на офіційне працевлаштування на території України).

Юридична особа:

– Копія Свідоцтва про державну реєстрацію/Виписки з ЄДР;

– Копія Статуту;

– Копія Відомості з ЄДРПОУ (Довідки з Управління Статистики);

– Копія паспорта (1-2 сторінки, у разі необхідності 3-4 сторінки, та місце реєстрації) та реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру) директора та бухгалтера;

– Реквізити для укладення договору (ІПН, р/р, назва банку).

 

Строки реєстрації:

            Базові строки – 2 роки.

 

Вартість послуги реєстрації

       – від 2500 грн.

 

Додатково сплачується:

– Довіреність на представництво інтересів (від фізичних осіб) – 300 гривень;

– Нотаріальна копія довіреності на представництво інтересів – 50 гривень;

– Державне мито за реєстрацію Патенту на винахід.

 

У вартість послуги входить:

 

 

– Надання повної консультації з приводу документів та процедури РЕЄСТРАЦІЇ ПАТЕНТУ НА ВИНАХІД;

– Розробка документів для проведення процедури РЕЄСТРАЦІЇ ПАТЕНТУ НА ВИНАХІД;

– Представництво інтересів та подання заявки для РЕЄСТРАЦІЇ ПАТЕНТУ НА ВИНАХІД до Державної служби інтелектуальної власності України;

– Безпосереднє ОТРИМАННЯ ПАТЕНТУ НА ВИНАХІД.

 

Перелік додаткових послуг:

 

Отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків для іноземного громадянина;

Пошук та надання юридичної адреси;

Виготовлення додаткових печаток та штампів (для податкових накладних, договорів, печатка № 1, кутовий штамп);

Отримання Виписки, Витягу та Довідки з ЄДР на юридичну особу;

Супровід відкриття розрахункового рахунку або внесення змін в банківські реквізити;

Реєстрація Баз персональних даних;

Реєстрація ключів електронної звітності М.Е.Doc.;

Реєстрація платником податку на додану вартість (ПДВ);

Реєстрація платником єдиного податку;

Реєстрація Торгової марки (ТМ);

– Отримання Ліцензій або Дозволів;

Розробка індивідуальних договорів та контрактів;

Абонентське юридичне обслуговування;

Абонентське бухгалтерське обслуговування;

Доставка документів в офіс Клієнта.