Реєстрація змін до відомостей про Об’єкт інтелектуальної власності


ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ВІДОМОСТЕЙ ПРО ОБ’
ЄКТ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

 

До переліку внесення змін до відомостей про об’єкт права інтелектуальної власності входить:

– зміна класу Міжнародної класифікації товарів і послуг;

– зміна адреси листування та представника;

– зміна адреси заявника;

– перехід права власності на об’єкт права інтелектуальної власності.

 

Для замовлення послуги ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ВІДОМОСТЕЙ ПРО ОБ’ЄКТ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ Вам необхідно надати вказаний перелік документів.

 

Перелік документів:

 

 

1) Копія Свідоцтва про право власності на об’єкт права інтелектуальної власності або Заявка на реєстрацію права власності на об’єкт права інтелектуальної власності;

2) Перелік відомостей про об’єкт права інтелектуальної власності, які потрібно внести змінити;

3) Документи від Власника/Заявника:

Фізична особа:

1. Резидент України (громадянин України)

– Копія паспорта (1-2 сторінки, у разі необхідності 3-4 сторінки, та місце реєстрації);

– Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру);

2. Нерезидент України (іноземний громадянин)

– Нотаріально засвідчений переклад паспорта (1-2 сторінки);

– Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру);

– Копія посвідки про тимчасове/постійне місце проживання в Україні або дозволу на офіційне працевлаштування на території України).

Юридична особа:

1. Резидент України

– Копія Виписки з ЄДР;

– Копія Статуту;

– Копія Відомостей з ЄДРПОУ (Довідка з Управління Статистики);

– Копія паспорта (1-2 сторінки, у разі необхідності 3-4 сторінки, та місце реєстрації) та реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру) директора та бухгалтера.

2. Нерезидент України

– Витяг з торгового, банківського або судового реєстру (Свідоцтво про реєстрацію юридичної особи).

 

Строки реєстрації:

   – 1 місяць.

 

 

Вартість реєстрації:

   від 2000 гривень.

 

   Додатково сплачується:

– Довіреність на представництво інтересів (від фізичних осіб ) – 300 гривень;

– Нотаріальна копія довіреності на представництво інтересів – 50 гривень;

Державний збір при внесенні змін до відомостей про об’єкт права інтелектуальної власності в Департаменті інтелектуальної власності.

 

У вартість послуг входить:

 

 

– Надання повної консультації стосовно документів та процедури внесення змін ДО ВІДОМОСТЕЙ ПРО ОБ’ЄКТ ПРАВА ІНТЕТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ;

 – Розробка та подання документів для проведення ЗМІН ДО ВІДОМОСТЕЙ ПРО ОБ’ЄКТ ПРАВА ІНТЕТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ;

– Представництво інтересів при внесення ЗМІН ДО ВІДОМОСТЕЙ ПРО ОБ’ЄКТ ПРАВА ІНТЕТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ в Департаменті інтелектуальної власності;

– Отримання оновленого документа (Свідоцтва/Патента) на ОБ’ЄКТ ПРАВА ІНТЕТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ зі урахуванням внесених змін.

 

Перелік додаткових послуг:

 

– Отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків для іноземного громадянина;

Пошук та надання юридичної адреси;

Виготовлення додаткових печаток та штампів (для податкових накладних, договорів, печатка № 1, кутовий штамп);

Отримання Виписки, Витягу та Довідки з ЄДР на юридичну особу;

Супровід відкриття розрахункового рахунку або внесення змін в банківські реквізити;

Реєстрація Баз персональних даних;

Реєстрація ключів електронної звітності М.Е.Doc.;

Реєстрація платником податку на додану вартість (ПДВ);

Реєстрація платником єдиного податку;

Реєстрація Торгової марки (ТМ);

– Отримання Ліцензій або Дозволів;

Розробка індивідуальних договорів та контрактів;

Абонентське юридичне обслуговування;

Абонентське бухгалтерське обслуговування;

– Доставка документів в офіс Клієнта.