Розробка та реєстрація Авторського договору

РОЗРОБКА ТА РЕЄСТРАЦІЯ АВТОРСЬКОГО ДОГОВОРУ    

 

Авторський договір це угода за якою авторабо правонаступникипередають готовийтвірпевній організації для використання або автор бере на себе обов’язок створити певний твір і передати його для використання обумовленим у договорі способом.

Сторонами авторського договору є автор або його правонаступники та користувач.

Предметом авторського договору є майнові права, які автор або його правонаступник передає користувачеві. Закон України «Про авторське право і суміжні права» № 3792-ХII від 23 грудня 1993 року встановлює, що предметом авторського договору не можуть бути права, яких не було на момент укладання договору. Об’єктом авторського договору є сам твір, який передається користувачу, тому що авторські права безпосередньо пов’язані з твором науки, літератури і мистецтва. Тому авторський договір має містити як види прав, які передаються за договором, так і опис твору, по відношенню до якого вони передаються.

 Важливим елементом авторського договору є строк його дії. Законодавство встановлює, що строк дії договору визначається сторонами самостійно. Строк дії авторського договору не може перевищувати строк його правової охорони (протягом життя автора і 70 років після його смерті). Авторський договір може передбачати і умови дострокового припинення договору.

 

Для замовлення послуги  РОЗРОБКИ ТА РЕЄСТРАЦІЇ АВТОРСЬКОГО ДОГОВОРУ  Вам необхідно надати вказаний перелік документів.

 

Перелік документів:

 

 

1) Примірник твору у матеріальній формі;

2) Документи від автора та користувача:

Фізична особа:

1. Резидент України (громадянин України)

– Копія паспорта (1-2 сторінки, у разі необхідності 3-4 сторінки, та місце реєстрації);

– Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру);

2. Нерезидент України (іноземний громадянин)

– Нотаріально посвідчений переклад паспорта (1-2 сторінки);

– Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру);

– Копія посвідки про тимчасове/постійне місце проживання в Україні або дозволу на офіційне працевлаштування на території України).

Юридична особа:

1. Резидент України

– Копія Свідоцтва про державну реєстрацію/Виписки з ЄДР;

– Копія Статуту;

– Копія Відомості з ЄДРПОУ (Довідки з Управління Статистики);

– Копія паспорта (1-2 сторінки, у разі необхідності 3-4 сторінки, та місце реєстрації) та реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру) директора та бухгалтера.

2. Нерезидент України

– Витяг з торгового, банківського або судового реєстру (Свідоцтво про реєстрацію юридичної особи).

 

Строки розробки:

               – 2-5 робочих дні.

 

Строки реєстрації:

              Базові строки – 2 місяці.

 

 

Вартість послуги розробки:

      – 1500 грн.

 

 

Вартість послуги реєстрації:

      – 1500 грн.

 

          Додатково сплачується :

– Довіреність на представництво інтересів (від фізичних осіб учасників/засновників) – 300 гривень;

– Нотаріальна копія довіреності на представництво інтересів – 50 гривень;

– Державний збір за реєстрацію Авторського договору в Департаменті інтелектуальної власності становить: для фізичних осіб – 72,25 грн. та для юридичних осіб – 195,50 грн.

 

У вартість послуги входить:

 

 

–  Надання повної консультації стосовно розробки АВТОРСЬКОГО ДОГОВОРУ (у разі необхідності);

– Розробка АВТОРСЬКОГО ДОГОВОРУ, у відповідності до Вимог чинного законодавства (у разі необхідності);

– Надання повної консультації стосовно документів та процедури реєстрації АВТОРСЬКОГО ДОГОВОРУ(у разі необхідності);

– Розробка та подання документів для проведення державної реєстрації АВТОРСЬКОГО ДОГОВОРУ;

– Представництво інтересів при реєстрації АВТОРСЬКОГО ДОГОВОРУ в Департаменті інтелектуальної власності;

–  Отримання зареєстрованого АВТОРСЬКОГО ДОГОВОРУ.

 

Перелік додаткових послуг:

 

– Отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків для іноземного громадянина;

Пошук та надання юридичної адреси;

Виготовлення додаткових печаток та штампів (для податкових накладних, договорів, печатка № 1, кутовий штамп);

Отримання Виписки, Витягу та Довідки з ЄДР на юридичну особу;

Супровід відкриття розрахункового рахунку або внесення змін в банківські реквізити;

Реєстрація Баз персональних даних;

Реєстрація ключів електронної звітності М.Е.Doc.;

Реєстрація платником податку на додану вартість (ПДВ);

Реєстрація платником єдиного податку;

Реєстрація Торгової марки (ТМ);

– Отримання Ліцензій або Дозволів;

Розробка індивідуальних договорів та контрактів;

Абонентське юридичне обслуговування;

Абонентське бухгалтерське обслуговування;

– Доставка документів в офіс Клієнта.