Ліцензія на банківську діяльність

ОТРИМАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ЛІЦЕНЗІЇ

БАНК – це юридична особа, яка на підставі банківської ліцензії має виключне право надавати банківські послуги, відомості про яку внесені до Державного реєстру банків (Закон України “Про банки і банківську діяльність” № 2121-III від 07.12.2000 року)
Банківська ліцензія – це документ, який видається Національним банком України в порядку та на умовах, визначених у Законі, на підставі якого банки та філії іноземних банків мають право здійснювати банківську діяльність (Закон України “Про банки і банківську діяльність” № 2121-III від 07.12.2000 року)
Особи, винні у здійсненні банківської діяльності без отримання банківської ліцензії, несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно із законом. Юридична особа, яка має намір здійснювати банківську діяльність, зобов’язана протягом року з дня державної реєстрації подати Національному банку України в порядку, визначеному Законом та нормативно-правовими актами Національного банку України, документи для отримання банківської ліцензії.
Національний банк України приймає рішення про надання банківської ліцензії чи про відмову в її наданні протягом двох місяців з дня отримання повного пакета документів, визначених Законом.
Національний банк має право перевіряти відповідність банківського обладнання, комп’ютерної техніки, програмного забезпечення та приміщення юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, вимогам нормативно-правових актів Національного банку шляхом їх огляду.
Юридична особа, яка має намір здійснювати банківську діяльність, підтверджує наявність як мінімум трьох осіб, призначених членами правління банку, їх професійну придатність та ділову репутацію документами.
Формально банківська ліцензія є безстроковою. Проте, Національний банк проводить регулярні планові перевірки, в результаті чого банківська ліцензію може бути відкликана.

 

Для замовлення послуги ОТРИМАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ЛІЦЕНЗІЇ Вам необхідно надати наступний перелік документів.

Перелік документів:

1) Нотаріально завірена копія/оригінал Виписки з ЄДР;
2) Копії зареєстрованого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій та свідоцтва про реєстрацію випуску акцій (для банку, що створюється у формі публічного акціонерного товариства);
3) Відомості про кількісний склад спостережної ради, правління (ради директорів), ревізійної комісії;
4) Відомості за формою, визначеною Національним банком України, що дають змогу зробити висновок про:
– Наявність як мінімум трьох осіб, призначених членами правління (ради директорів), у тому числі голови правління, їх професійну придатність і ділову репутацію;
– Професійну придатність головного бухгалтера та керівника служби внутрішнього аудиту;
– Ділову репутацію членів спостережної ради, головного бухгалтера та керівника служби внутрішнього аудиту;
– Наявність організаційної структури та відповідних спеціалістів, необхідних для забезпечення надання банківських та інших фінансових послуг, банківського обладнання, комп’ютерної техніки, програмного забезпечення, приміщень, що відповідають вимогам, встановленим Національним банком України;
5) Копії внутрішніх положень банку, що регламентують надання банківських та інших фінансових послуг, визначають порядок здійснення внутрішнього контролю та процедуру управління ризиками;
6) Бізнес-план на три роки, складений згідно з вимогами Національного банку України;
7) Копію платіжного документа про внесення плати за видачу банківської ліцензії, розмір якої встановлює Національний банк України.

Строки отримання:
– від 30 робочих днів.

Вартість послуги отримання:
– за домовленістю Сторін.

Додатково сплачується:
– Довіреність на представництво інтересів (від фізичних осіб-підприємців) – 300 гривень;
– Нотаріальна копія довіреності на представництво інтересів – 50 гривень;
– Плата за надання ліцензії встановлюється у розмірі 50 неоподатковуваних мінімальних заробітних плат.

У вартість послуги входить:

– Надання повної консультації з приводу документів та процедури отримання БАНКІВСЬКОЇ ЛІЦЕНЗІЇ;
– Подання документів до Національного Банку України;
– Отримання БАНКІВСЬКОЇ ЛІЦЕНЗІЇ.

Перелік додаткових послуг:

– Отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків для іноземного громадянина;
– Пошук та надання юридичної адреси;
– Виготовлення додаткових печаток та штампів (для податкових накладних, договорів, печатка № 1, кутовий штамп);
– Отримання Виписки, Витягу та Довідки з ЄДР на юридичну особу;
– Супровід відкриття розрахункового рахунку або внесення змін в банківські реквізити;
– Реєстрація Баз персональних даних;
– Реєстрація ключів електронної звітності М.Е.Doc.;
– Реєстрація платником податку на додану вартість (ПДВ);
– Реєстрація платником єдиного податку;
– Реєстрація Торгової марки (ТМ);
– Отримання Ліцензій або Дозволів;
– Розробка індивідуальних договорів та контрактів;
– Абонентське юридичне обслуговування;
– Абонентське бухгалтерське обслуговування;
– Доставка документів в офіс Клієнта.