Ліцензія на діяльності у галузі електроенергетики

ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРОВАДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ

Енергія – це електрична чи теплова енергія, що виробляється на об’єктах електроенергетики і є товарною продукцією, призначеною для купівлі-продажу;
Електроенергетика – це галузь економіки України, що забезпечує споживачів енергією; Діяльність з виробництва, передачі, розподілу, постачання електричної енергії, здійснення функцій гарантованого покупця, здійснення функцій системного оператора, здійснення функцій оператора ринку здійснюється за умови отримання відповідної ліцензії, яка видається національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
Ліцензія на здійснення діяльності з виробництва, передачі та постачання електричної енергії видається Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Діяльність з виробництва електричної енергії суб’єктів господарювання без ліцензії дозволяється, якщо величина встановленої потужності чи відпуск електричної енергії менші за показники, визначені в умовах і правилах здійснення господарської діяльності з виробництва електричної енергії. Енергопостачальникам, до складу яких входять теплоелектроцентралі, видаються ліцензії на види діяльності в електроенергетиці з урахуванням спеціальних умов щодо першочергового забезпечення потреб споживачів тепла території здійснення ліцензованої діяльності. Інвестиційні програми ліцензіатів із передачі та постачання електричної енергії підлягають погодженню центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі.

Для замовлення послуги ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРОВАДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ Вам необхідно надати вказаний перелік документ.

Перелік документів:

1) Нотаріальна копія Статуту;
2) Нотаріальна копія/оригінал Виписки з ЄДР;
3) Нотаріальна копія/оригінал Відомостей з ЄДРПОУ (Довідка з Управління Статистики);
4) Копія паспорта керівника здобувача ліцензії;

Окрім вищезазначеного пакету документів:
На право провадження господарської діяльності у сфері електроенергії з виробництва електричної енергії, необхідно, також, надати:
– копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) та ІПН;
– засвідчені керівником або уповноваженою особою здобувача ліцензії копії документів, що підтверджують наявність у здобувача ліцензії на праві власності, господарського відання, користування, лізингу або на підставі договору концесії заявлених засобів провадження господарської діяльності у місцях провадження господарської діяльності;
– засвідчені керівником або уповноваженою особою здобувача ліцензії копії сторінок технічних паспортів електрогенеруючого обладнання, що підтверджують встановлену потужність заявленого електрогенеруючого обладнання (у разі відсутності технічного паспорту – інші документи, що підтверджують їх технічні характеристики);
– відомість про місця та засоби провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії;
– схема приєднання об’єкта електроенергетики до електричної мережі із позначенням приладів обліку електричної енергії.
На право провадження господарської діяльності у сфері електроенергії з передачі електричної енергії необхідно надати:
– копія Статуту;
– опис заявленої діяльності (технічна характеристика мереж; система обліку електроенергії; характеристика електромереж);
– документ, що підтверджує Норматив достатності власних активів суб’єктів господарської діяльності (копія бухгалтерської звітності ф-№ 1 за звітний період);
– розрахунок коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії;
– розрахунок тарифів на передачу електроенергії.
На право провадження господарської діяльності у сфері електроенергії з постачання електричної енергії за регульованим тарифом:
-копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) та ІПН;
-відомість про засоби провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії;
-відомість про місця провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії (якщо здобувач ліцензії має намір провадити господарську діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території);
-розрахунок тарифу на постачання електричної енергії (якщо здобувач ліцензії має намір провадити господарську діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території), здійснений за відповідною методологією розрахунку тарифу на постачання електроенергії.

Строки отримання:
– протягом 30 робочих днів.

Вартість послуги отримання:
– за домовленістю Сторін.

Додатково сплачуються:
– Довіреність на представництво інтересів (від фізичних осіб-підприємців) – 300 гривень;
– Нотаріальна копія довіреності на представництво інтересів – 50 гривень;
– Державне мито за отримання ліцензії встановлене у розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних громадян.

У вартість послуги входить:

– Надання повної консультації з приводу документів та процедури ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРОВАДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ;
– Розробка необхідних документів для проведення процедури ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРОВАДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ;
– Представництво інтересів в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг з питань ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРОВАДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ;
– Представництво інтересів у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та подача заяви на ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРОВАДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ;
– Безпосереднє ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРОВАДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ.

Перелік додаткових послуг:

– Отримання дозволу на початок роботи підприємства, видане центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці;
– Отримання дозволу про допуск підприємства до виробництва продукції, виданий центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пожежної та техногенної безпеки;
– Отримання довідки центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, про санітарно-технічний стан виробництва і безпеки праці;
– Отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків для іноземного громадянина;
– Пошук та надання юридичної адреси;
– Виготовлення додаткових печаток та штампів (для податкових накладних, договорів, печатка № 1, кутовий штамп);
– Отримання Виписки, Витягу та Довідки з ЄДР на юридичну особу;
– Супровід відкриття розрахункового рахунку або внесення змін в банківські реквізити;
– Реєстрація Баз персональних даних;
– Реєстрація ключів електронної звітності М.Е.Doc.;
– Реєстрація платником податку на додану вартість (ПДВ);
– Реєстрація платником єдиного податку;
– Реєстрація Торгової марки (ТМ);
– Отримання Ліцензій або Дозволів;
– Розробка індивідуальних договорів та контрактів;
– Абонентське юридичне обслуговування;
– Абонентське бухгалтерське обслуговування;
– Доставка документів в офіс Клієнта.