Ліцензія на поводження з особливо небезпечними речовинами та відходами

ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ПОВОДЖЕННЯ З НЕБЕЗПЕЧНИМИ ВІДХОДАМИ

Небезпечні відходи – це відходи, що мають такі фізичні, хімічні, біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища і здоров’я людини та які потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними (Постанова Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 року № 446 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами”).
Поводження з небезпечними відходами – це дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення, сортування), утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення, передбачено Постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 року № 446 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами”.
Видача ліцензії на провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами передбачає дотримання кадрових, організаційних, технологічних та інших вимог.
Під час здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами згідно з отриманою ліцензією екологічні знання є обов’язковою кваліфікаційною вимогою для посадових осіб (диплом, сертифікат тощо). Ліцензіат повинен мати штатну чисельність спеціалістів (виконавців робіт залежно від видів робіт та рівня забезпечення матеріально-технічної бази) відповідного рівня підготовки та освітньо-кваліфікаційного рівня.
Ліцензіат здійснює операції у сфері поводження з небезпечними відходами за умови:
– надання відомостей щодо ідентифікування об’єкта поводження з небезпечними відходами у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 року № 956 “Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки” (Офіційний вісник України, 2002 року, № 29, ст. 1357);
– наявності плану локалізації та ліквідації аварії на об’єкті (у разі внесення об’єкта до Державного реєстру об’єктів підвищеної небезпеки);
– надання відомостей щодо наявності дозволу на спеціальне водокористування;
– надання відомостей щодо наявності дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;
– зберігання протягом дії ліцензії документів, копії яких подавалися органу ліцензування відповідно до вимог Закону та інших організаційних вимог.
Крім того, суб’єкти господарювання для здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами повинні мати матеріально-технічну базу (разом з документами, що дають можливість її ідентифікувати), власні або орендовані виробничі площі, приміщення, у тому числі схему розташування спеціально відведених, відповідно обладнаних місць (майданчики, складські приміщення) та споруд, обладнання, устаткування для оброблення, знешкодження, захоронення, утилізації небезпечних відходів, а також окреме приміщення для розміщення персоналу, що обслуговує зазначені об’єкти, та інші вимоги визначені законодавством.

Для замовлення послуги ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ПОВОДЖЕННЯ З НЕБЕЗПЕЧНИМИ ВІДХОДАМИ Вам необхідно надати вказаний перелік документ.

Перелік документів:

1) Нотаріальна копія/оригінал Виписки з ЄДР;
2) Нотаріальна копія/оригінал Відомостей з ЄДРПОУ (Довідка з Управління Статистики);
3) Нотаріальна копія діючої редакції Статуту (для юридичної особи);
4) Витяг з реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку;
5) Відомості за підписом здобувача ліцензії про наявність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, разом із копіями підтвердних документів, засвідченими печаткою (за наявністю) та підписом керівника суб’єкта господарювання, що дають можливість її ідентифікувати, а також копіями документів, що підтверджують право власності або оренди, засвідченими печаткою (за наявності) та підписом керівника суб’єкта господарювання, на зазначену матеріально-технічну базу;
6) Відомості за підписом здобувача ліцензії про наявність власних або орендованих виробничих площ (приміщень), необхідних для провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин.
7) Відомості про наявність декларації безпеки та плану локалізації та ліквідації аварії на об’єкті (у разі внесення об’єкта до Державного реєстру об’єктів підвищеної небезпеки);
8) Відомості про наявність документів дозвільного характеру;
9) Перелік небезпечних відходів, на поводження з якими отримується ліцензія;
10) Копії, засвідчені печаткою (за наявності) та підписом керівника суб’єкта господарювання: паспорта місця видалення відходів (у разі здійснення видалення чи захоронення небезпечних відходів);
11) Копії реєстрових карт об’єкта оброблення та утилізації відходів.

Строки отримання:
– протягом 20 робочих днів.

Вартість послуги отримання:
– за домовленістю Сторін.

Додатково сплачуються:
– Довіреність на представництво інтересів (від фізичних осіб-підприємців) – 300 гривень;
– Нотаріальна копія довіреності на представництво інтересів – 50 гривень;
– Державне мито за отримання ліцензії встановлене у розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних громадян.

У вартість послуги входить:

– Надання повної консультації з приводу документів та процедури ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ПОВОДЖЕННЯ З НЕБЕЗПЕЧНИМИ ВІДХОДАМИ;
– Розробка необхідних документів для проведення процедури ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ПОВОДЖЕННЯ З НЕБЕЗПЕЧНИМИ ВІДХОДАМИ;
– Представництво інтересів в Міністерстві екології та природних ресурсів України з питань ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ПОВОДЖЕННЯ З НЕБЕЗПЕЧНИМИ ВІДХОДАМИ;
– Представництво інтересів у Міністерстві екології та природних ресурсів України та подача заяви на ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ПОВОДЖЕННЯ З НЕБЕЗПЕЧНИМИ ВІДХОДАМИ;
– Безпосереднє ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ПОВОДЖЕННЯ З НЕБЕЗПЕЧНИМИ ВІДХОДАМИ.

Перелік додаткових послуг:

– Отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків для іноземного громадянина;
– Пошук та надання юридичної адреси;
– Виготовлення додаткових печаток та штампів (для податкових накладних, договорів, печатка № 1, кутовий штамп);
– Отримання Виписки, Витягу та Довідки з ЄДР на юридичну особу;
– Супровід відкриття розрахункового рахунку або внесення змін в банківські реквізити;
– Реєстрація Баз персональних даних;
– Реєстрація ключів електронної звітності М.Е.Doc.;
– Реєстрація платником податку на додану вартість (ПДВ);
– Реєстрація платником єдиного податку;
– Реєстрація Торгової марки (ТМ);
– Отримання Ліцензій або Дозволів;
– Розробка індивідуальних договорів та контрактів;
– Абонентське юридичне обслуговування;
– Абонентське бухгалтерське обслуговування;
– Доставка документів в офіс Клієнта.