Ліцензія на посередництво у працевлаштуванні за кордоном

ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА ПОСЕРЕДНИЦТВО В ПРАЦЕВЛАШТУВАННІ ЗА КОРДОНОМ

Господарська діяльність з посередництва у працевлаштуванні за кордоном – це послуга, яка надається суб’єктами господарювання в межах укладених з іноземним суб’єктом/іноземними суб’єктами господарювання зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном з метою сприяння укладенню трудового договору (контракту наймання) відповідно до заявок іноземного роботодавця щодо вільних робочих місць (вакансій), включаючи надання інформаційно-консультаційних послуг щодо можливостей працевлаштування, найменування та місцезнаходження роботодавця, умов і розмірів оплати праці тощо (Постанова Кабінету Міністрів України № 1060 від 16.12.2015 року “Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном”).
Постановою Кабінету Міністрів України № 1060 від 16.12.2015 року “Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном” передбачено необхідні вимоги для отримання ліцензії на посередництво у працевлаштуванні:
– ліцензіат зобов’язаний провадити господарську діяльність з посередництва у працевлаштуванні за кордоном у межах укладеного між ліцензіатом та іноземним суб’єктом господарювання зовнішньоекономічного договору (контракту) про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, який повинен відповідати вимогам законодавства, та за наявності укладеного між ліцензіатом і клієнтом письмового договору про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном;
– до укладення договору про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном безоплатно ознайомити відвідувача із загальною інформацією про можливість працевлаштування у відповідного іноземного роботодавця, характер майбутньої роботи, умови праці та проживання в державі працевлаштування;
– своєчасно подавати відомості про чисельність працевлаштованих за кордоном осіб у порядку, встановленому органом ліцензування;
– надавати на запит органу ліцензування інформацію про укладені договори про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном.
Ліцензіат не має права отримувати від клієнтів плату за послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном до дня отримання останнім підписаного іноземним роботодавцем примірника трудового договору (контракту наймання) та підписання акта наданих послуг та інші умови передбачені законодавством.
Органом ліцензування даної діяльності є Міністерство соціальної політики України. Ліцензія на посередництво у працевлаштуванні за кордоном є безстроковою і діє по всій території України.

Для замовлення послуги ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА ПОСЕРЕДНИЦТВО В ПРАЦЕВЛАШТУВАННІ ЗА КОРДОНОМ Вам необхідно надати вказаний перелік документів.

Перелік документів:

1) Нотаріальна копія/оригінал Виписки з ЄДР;
2) Нотаріальна копія/оригінал Відомостей з ЄДРПОУ (Довідка з Управління Статистики);
3) Копія паспорта (1-2 сторінки, у разі необхідності 3-4 сторінки, та місце реєстрації) для фізичної особи-підприємця;
4) Відомості – про місце провадження діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном (договір оренди, суборенди, право власності на приміщення);
5) Копія документа, що підтверджує факт реєстрації іноземного суб’єкта господарювання в країні місцезнаходження;
6) Копія дозволу (ліцензії) на працевлаштування іноземців, виданого уповноваженим органом держави працевлаштування роботодавцеві, в разі якщо такий документ передбачено законодавством такої держави;
7) Копія або витяг з документа іноземного суб’єкта господарювання, що визначає вид його господарської діяльності, якщо законодавством країни працевлаштування не передбачено видачу дозволів (ліцензій) на працевлаштування громадян України;
8) Копія дозволу (ліцензії) на здійснення посередницької діяльності з працевлаштування іноземців, виданого уповноваженим органом країни працевлаштування посереднику, якщо такий документ передбачено законодавством країни працевлаштування;
9) Інформація, завірена іноземним суб’єктом господарювання про перелік власних суден або суден, якими він користується на інших законних підставах та/або про екіпажі суден, якими він керує;
10) Копія колективного договору, укладеного між іноземним роботодавцем та профспілковою організацією чи її профоб’єднанням (при наявності), або копія довідки, завірена іноземним роботодавцем, про те, що така угода не укладалася;
11) Копія зовнішньоекономічного договору (контракту), укладеного з іноземним суб’єктом господарювання;
12) Проект трудового договору, завірений іноземним роботодавцем;
13) Завірена іноземним суб’єктом господарювання копія або завірений ним витяг з документа, який підтверджує правовідносини між іноземним роботодавцем та іноземним суб’єктом господарювання – посередником, в разі укладення з останніми зовнішньоекономічного договору про надання послуг посередника в працевлаштуванні за кордоном;
14) Інформація про відсутність контролю (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про захист економічної конкуренції”) за діяльністю здобувача ліцензії осіб – резидентів інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про оборону України”) та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України (така інформація подається в довільній формі за підписом керівника здобувача ліцензії);
15) Банківські реквізити здобувача ліцензії;
Копії документів, складених іноземною мовою, повинні бути перекладені на українську мову, а їхній переклад повинний бути нотаріально засвідчений.

Строки отримання:
– протягом 1 місяця.

Вартість послуги отримання:
– від 6000 гривень

Додатково сплачується нотаріальні витрати та плата за ліцензію:
– Довіреність на представництво інтересів (від фізичних осіб-підприємців) – 300 гривень;
– Нотаріальна копія довіреності на представництво інтересів – 50 гривень;
– Державне мито за отримання ліцензії встановлене у розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних громадян;

У вартість послуги входить:

– Надання повної консультації з приводу документів та процедури отримання ЛІЦЕНЗІЇ НА ПОСЕРЕДНИЦТВО В ПРАЦЕВЛАШТУВАННІ ЗА КОРДОНОМ;
– Подання документів до Міністерства соціальної політики України;
– Отримання ЛІЦЕНЗІЇ НА ПОСЕРЕДНИЦТВО В ПРАЦЕВЛАШТУВАННІ ЗА КОРДОНОМ.

Перелік додаткових послуг:

– Отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків для іноземного громадянина;
– Пошук та надання юридичної адреси;
– Виготовлення додаткових печаток та штампів (для податкових накладних, договорів, печатка № 1, кутовий штамп);
– Отримання Виписки, Витягу та Довідки з ЄДР на юридичну особу;
– Супровід відкриття розрахункового рахунку або внесення змін в банківські реквізити;
– Реєстрація Баз персональних даних;
– Реєстрація ключів електронної звітності М.Е.Doc.;
– Реєстрація платником податку на додану вартість (ПДВ);
– Реєстрація платником єдиного податку;
– Реєстрація Торгової марки (ТМ);
– Отримання Ліцензій або Дозволів;
– Розробка індивідуальних договорів та контрактів;
– Абонентське юридичне обслуговування;
– Абонентське бухгалтерське обслуговування;
– Доставка документів в офіс Клієнта.