Ліцензія на міжнародні перевезення пасажирів та вантажів

ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА МІЖНАРОДНЕ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ І НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ

Міжнародні перевезення пасажирів і вантажів – це перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом з перетином державного кордону (Закон України “Про автомобільний транспорт” від 05.04.2001 року № 2344-III).
Пасажирські перевезення – це перевезення пасажирів легковими автомобілями або автобусами (Закон України “Про автомобільний транспорт” від 05.04.2001 року № 2344-III).
Небезпечний вантаж – це речовини, матеріали, вироби, відходи виробничої та іншої діяльності, які внаслідок притаманних їм властивостей за наявності певних факторів можуть під час перевезення спричинити вибух, пожежу, пошкодження технічних засобів, пристроїв, споруд та інших об’єктів, заподіяти матеріальні збитки та шкоду довкіллю, а також призвести до загибелі, травмування, отруєння людей, тварин і які за міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, або за результатами випробувань в установленому порядку залежно від ступеня їх впливу на довкілля або людину віднесено до одного з класів небезпечних речовин (Закон України “Про перевезення небезпечних вантажів” від 06.04.2000 року № 1644-III). Ті суб’єкти господарювання, які бажають здійснювати діяльність з пасажирських перевезень, повинні відповідати Ліцензійним умовам, які затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2015 року № 1001 (далі – Ліцензійні умови), та одержати ліцензію.
Органом ліцензування в даному випадку є Державна служба України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека). Звертаємо увагу, що територіальні органи Укртрансбезпеки не здійснюють ліцензування, а тому, щоб отримати ліцензію, необхідно звернутися до центрального органу.
Господарська діяльність може провадитись частково за такими видами:
1) міжнародні перевезення пасажирів на таксі;
2) міжнародні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення;
3) міжнародні перевезення пасажирів автобусами;
4) міжнародні перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями;
5) міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів).
Вимоги, яким необхідно відповідати, щоб здійснювати пасажирські перевезення:
1. у перевізника повинна бути належна матеріально-технічна база або договори із суб’єктами господарювання, які надають послуги з виконання технологічних операцій;
2. необхідні транспортні засоби: вони можуть бути власними, орендованими або наданими в кредит чи лізинг;
3. для перевезень пасажирів на таксі потрібне спеціальне обладнання транспортних засобів;
4. окремі вимоги передбачаються до кваліфікації персоналу автомобільного перевізника, а саме: вимоги до освіти та стажу роботи тих осіб, які перевіряють технічний стан транспорту, здійснюють їх ремонт, технічне обслуговування; вимоги до кваліфікації та освіти медичних працівників, які здійснюють щозмінні медичні огляди водіїв; для міжнародних перевезень у перевізника повинен бути фахівець, відповідальний за їх організацію та безпеку: ліцензійними умовами встановлено вимоги до нього. Необхідно укласти трудові договори з цими особами та з водіями. При цьому вимоги до їх кваліфікації залежать від транспорту, на якому планується здійснення перевезень, та містяться в Ліцензійних умовах; 5. для міжнародних перевезень пасажирів установлюються особливі вимоги до досвіду роботи здобувача ліцензії. Якщо ж перевізник бажає вийти на міжнародний рівень та здійснити міжнародні перевезення пасажирів, то для цього необхідним є трирічний досвід роботи з пасажирських перевезень на внутрішньому українському ринку. Ліцензії видаються лише за тієї умови, якщо здобувач ліцензії підтвердить досвід роботи протягом трьох років у сфері внутрішніх перевезень. Цю інформацію необхідно зазначити у складі відомостей про наявність матеріально-технічної бази.
! Відповідно до вимог ч. 1 ст. 20 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності” за провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, без ліцензії чи здійснення таких видів господарської діяльності з порушенням умов ліцензування посадові особи суб’єктів господарювання несуть адміністративну відповідальність, передбачену Кодексом України про адміністративні правопорушення.

Для замовлення послуги ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА МІЖНАРОДНЕ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ І НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ Вам необхідно надати вказаний перелік документів.

Перелік документів:

1) Нотаріальна копія/оригінал Виписки з ЄДР;
2) Нотаріальна копія/оригінал Відомостей з ЄДРПОУ (Довідка з Управління Статистики);
3) Список власних або орендованих транспортних засобів (у разі здійснення міжнародних перевезень орендованими транспортними засобами надається також копія свідоцтва про реєстрацію для участі в міжнародному русі );
4) Відомості про матеріальну базу (з підтверджувальними документами);
5) Копія паспорта (1-2 сторінки, у разі необхідності 3-4 сторінки, та місце реєстрації) для фізичної особи-підприємця;
6) Інформація з приводу номера свідоцтва платника ПДВ, індивідуального номер платника податку;
7) Копії документів на автомобілі;
8) Копії свідчень про реєстрацію власних транспортних засобів і тимчасових реєстраційних талонів на право управління орендованими автомобілями (з кількістю автомобілів до 10 одиниць), оформлені відповідним органом МВС;
9) У разі здійснення пасажирських перевезень – копію сертифікатів відповідності і актів технічного огляду автобусів;
10) Для перевезень пасажирів на таксі додатково надаються відомості про спеціальне устаткування автомобіля;
11) Інформація з приводу банківських реквізитів;
12) Копія медичної довідки;
13) Копії страхових документів, які підтверджують наявність у перевізників обов’язкових видів страхування, а саме копії страхових полісів;
14) Копію довідки податкової адміністрації про трудові стосунки або копію трудової угоди (укладену в установленому порядку) у разі найму водіїв.

Строки отримання:
– від 10 робочих днів.

Вартість послуги отримання:
– від 6000 гривень.

Додатково оплачуються:
– Довіреність на представництво інтересів (від фізичних осіб-підприємців) – 300 гривень;
– Нотаріальна копія довіреності на представництво інтересів – 50 гривень;
– Державне мито за отримання ліцензії встановлене у розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних громадян.

У вартість послуги входить:

-Консультування клієнта про необхідність ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА МІЖНАРОДНЕ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ І НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ;
-Кваліфікована підготовка необхідного пакету документів в потрібній формі для подання до Міністерства інфраструктури України;
– Подання пакету документів;
-Безпосереднє ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА МІЖНАРОДНЕ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ І НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ.

Перелік додаткових послуг:

– Отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків для іноземного громадянина;
– Пошук та надання юридичної адреси;
– Виготовлення додаткових печаток та штампів (для податкових накладних, договорів, печатка № 1, кутовий штамп);
– Отримання Виписки, Витягу та Довідки з ЄДР на юридичну особу;
– Супровід відкриття розрахункового рахунку або внесення змін в банківські реквізити;
– Реєстрація Баз персональних даних;
– Реєстрація ключів електронної звітності М.Е.Doc.;
– Реєстрація платником податку на додану вартість (ПДВ);
– Реєстрація платником єдиного податку;
– Реєстрація Торгової марки (ТМ);
– Отримання Ліцензій або Дозволів;
– Розробка індивідуальних договорів та контрактів;
– Абонентське юридичне обслуговування;
– Абонентське бухгалтерське обслуговування;
– Доставка документів в офіс Клієнта.