Ліцензія на прекурсори

ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПО ОБІГУ НАКРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН І ПРЕКУРСОРІВ

ЛІЦЕНЗІЯ – це документ державного зразка, що дає право суб’єкту господарювання на здійснення зазначених у ньому видів діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин протягом визначеного строку за умови виконання ліцензійних умов (Закон України “Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори” від 15.02.1995 року № 60/95-ВР).
Прекурсори наркотичних засобів і психотропних речовин – це речовини, які використовуються для виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин, включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається за наявності відповідної матеріально-технічної бази, нормативно-технічної документації, кваліфікованого персоналу, умов для забезпечення обліку та схоронності наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також для забезпечення безпечності такої діяльності.
Органом ліцензування даної діяльності є Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.
Ліцензуванню підлягають такі види діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів:
• культивування рослин, включених до Переліку,
• розроблення,
• виробництво,
• виготовлення,
• зберігання,
• перевезення,
• придбання,
• реалізація (відпуск),
• ввезення на територію України,
• вивезення з території України,
• використання,
• знищення наркотичних засобів,
• психотропних речовин і прекурсорів, включених до Переліку.
Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів може бути видана суб’єкту господарювання на декілька видів діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів або на окремий її вид.
Для видачі ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів необхідно, щоб до складу керівників юридичної особи був включений спеціаліст, який має професійну підготовку, що відповідає виду діяльності, на який видається ліцензія.
Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається на п’ять років.

Для замовлення послуги ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПО ОБІГУ НАКРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН І ПРЕКУРСОРІВ Вам необхідно надати вказаний перелік документів.

Перелік документів:

1) Нотаріальна копія/оригінал Виписки з ЄДР;
2) Нотаріальна копія/оригінал Відомостей з ЄДРПОУ (Довідка з Управління Статистики);
3) Відомості про банківські реквізити суб’єкта господарювання;
4) Копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної особи, фізичної особи – підприємця, яка має ліцензію на провадження медичної або ветеринарної практики, для зайняття діяльністю з використанням прекурсорів;
5) Довідка з наркологічного диспансеру про проходження профілактичного огляду осіб, допущених до роботи з прекурсорами;
6) Довідки МВС про відсутність у працівників (в т.ч. керівника), допущених до роботи з прекурсорами, не знятої або непогашеної судимості;
7) Дозвіл Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та їх відповідність встановленим вимогам;
8) Відомості про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня
9) Копія документа, що підтверджує право власності або право користування, або спільного користування на об’єкт де здійснюється діяльність роботи з прекурсорами (копія договору оренди на приміщення);
10) Копія паспорта та ідентифікаційного номеру керівника здобувача ліцензії.

Строки отримання:
– від 1 місяця.

Вартість послуги отримання:

– від 10 000 гривень

Додатково сплачується:
– Довіреність на представництво інтересів (від фізичних осіб-підприємців) – 300 гривень;
– Нотаріальна копія довіреності на представництво інтересів – 50 гривень;
– Державне мито за отримання ліцензії встановлене у розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних громадян.

У вартість послуги входить:

– Надання повної консультації з приводу документів та процедури ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПО ОБІГУ НАКРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН І ПРЕКУРСОРІВ;
– Подання документів до Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками;
– Безпосереднє ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПО ОБІГУ НАКРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН І ПРЕКУРСОРІВ.

Перелік додаткових послуг:

– Допомога в отриманні Дозволу Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та їх відповідність встановленим вимогам;
– Допомога в отриманні Довідок з наркологічного диспансеру про проходження профілактичного огляду осіб, допущених до роботи з прекурсорами;
– Допомога в отриманні Довідок МВС про відсутність у працівників (в т.ч. керівника), допущених до роботи з прекурсорами, не знятої або непогашеної судимості;
– Отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків для іноземного громадянина;
– Пошук та надання юридичної адреси;
– Виготовлення додаткових печаток та штампів (для податкових накладних, договорів, печатка № 1, кутовий штамп);
– Отримання Виписки, Витягу та Довідки з ЄДР на юридичну особу;
– Супровід відкриття розрахункового рахунку або внесення змін в банківські реквізити;
– Реєстрація Баз персональних даних;
– Реєстрація ключів електронної звітності М.Е.Doc.;
– Реєстрація платником податку на додану вартість (ПДВ);
– Реєстрація платником єдиного податку;
– Реєстрація Торгової марки (ТМ);
– Отримання Ліцензій або Дозволів;
– Розробка індивідуальних договорів та контрактів;
– Абонентське юридичне обслуговування;
– Абонентське бухгалтерське обслуговування;
– Доставка документів в офіс Клієнта.