Ліцензія на професійну діяльність на фондовому ринку

ЛІЦЕНЗІЯ НА ПРОФЕСІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ 

ЛІЦЕНЗІЯ НА ПРОФЕСІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ – це документ встановленого зразка, який видається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України юридичній особі для здійснення господарської діяльності з надання фінансових та інших послуг у сфері розміщення та обігу цінних паперів, обліку прав за цінними паперами, управління активами інституційних інвесторів, що відповідає вимогам, установленим до такої діяльності законодавством (ЗУ «Цінні папери та фондовий ринок»).

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринкувидає ліцензії на такі види професійної діяльності на фондовому ринку:

– діяльність з торгівлі цінними паперами, що включає дилерську діяльність, брокерську діяльність, діяльність з управління цінними паперами та андеррайтинг;

– депозитарна діяльність, що включає депозитарну діяльність зберігача цінних паперів, депозитарну діяльність депозитарію цінних паперів, розрахунково-клірингову діяльність, діяльність з введення реєстру власників іменних цінних паперів;

– діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку;

– діяльність з управляння активами інституціональних інвесторів;

– діяльність з управління іпотечним покриттям.

 Для замовлення послуги ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРОФЕСІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ Вам необхідно надати вказаний перелік документів.

 

Перелік документів:

 

 

1) Оригінал Виписки з ЄДР;

2) Оригінал або копія Відомостей з ЄДРПОУ (Довідки з Управління Статистики);

3) Аудиторський висновок про сплату Статутного капіталу;

4) Нотаріально засвідчена копія діючої редакції Статуту або Установчого договору юридичної особи ;

5) Копія витягу з трудової книжки щодо стажу трудової діяльності особи, яка займає посаду головного бухгалтера, з копією кваліфікаційного посвідчення фахівця з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку;

6) Довідка про попередню діяльність на фондовому ринку керівника юридичної особи за останні два роки до дати подання заяви;

7) Копія паспорта (1-2 сторінки, у разі необхідності 3-4 сторінки, та місце реєстрації) засновника юридичної особи;

8) Довідка про власників/засновників юридичної особи;

9) Довідка про юридичних осіб, у яких заявник (юридична особа) має частку понад п’ять відсотків Статутного капіталу цих юридичних осіб;

10) Довідка про зареєстровані власні випуски цінних паперів з доданням копії Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій (у разі наявності);

11) Документ, що підтверджує право власності на нежитлове приміщення, у якому буде здійснюватись професійна діяльність на фондовому ринку, або право користування нежитловим приміщенням (Договір оренди, суборенди тощо, включаючи Акт прийому-передачі цього приміщення (за  наявності) та плану приміщення (із зазначенням його розміру);

12) Довідка про керівних посадових осіб та фахівців юридичної особи, що безпосередньо здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку (діяльність з торгівлі цінними паперами) та сертифіковані в установленому порядку з доданням копій відповідних сертифікатів;

13) Копія Балансу (форма N 1) юридичної особи;

14) Копія платіжного документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії;

15) Організаційна структура юридичної особи з доданням відомостей щодо структурних підрозділів юридичної особи, працівники яких безпосередньо здійснюють окремі види професійної діяльності на фондовому ринку;

16) Довідка про наявність у юридичної особи обладнання, у тому числі не менше двох комп’ютерів з пристроєм для безперебійного електроживлення, а також обов’язково засобів зв’язку (електронна пошта, телефон, факс).

 

Строки отримання:

        – від 3-х місяців.

 

Вартість послуги отримання:

    – за домовленістю Сторін.

 

 Додатково сплачується:

– Державне мито за отримання ліцензії – 3000 гривень, згідно Постанови КМУ «Про Деякі питання надання Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку платних адміністративних послуг».

 

У вартість послуги входить:

 

 

– Консультування клієнта про необхідність отримання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку;

– Кваліфікована підготовка необхідного пакету документів в потрібній формі для подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України;

– Подання пакету документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України;

– Безпосереднє отримання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку.

 

Перелік додаткових послуг:

 

– Розробка Довідки щодо стажу трудової діяльності особи, яка займає посаду головного бухгалтера;

– Розробка Довідки про попередню діяльність на фондовому ринку керівника юридичної особи;

– Розробка Довідки про власників/засновників юридичної особи;

– Розробка Довідки про юридичних осіб, у яких заявник (юридична особа) має частку понад п’ять відсотків Статутного капіталу цих юридичних осіб;

– Розробка Довідки про наявність у юридичної особи необхідного обладнання;

– Розробка Довідки про зареєстровані власні випуски цінних паперів;

– Розробка Довідки про керівних посадових осіб та фахівців юридичної особи, що безпосередньо здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку;

Отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків для іноземного громадянина;

Пошук та надання юридичної адреси;

Виготовлення додаткових печаток та штампів (для податкових накладних, договорів, печатка № 1, кутовий штамп);

Отримання Виписки, Витягу та Довідки з ЄДР на юридичну особу;

Супровід відкриття розрахункового рахунку або внесення змін в банківські реквізити;

Реєстрація Баз персональних даних;

Реєстрація ключів електронної звітності М.Е.Doc.;

Реєстрація платником податку на додану вартість (ПДВ);

Реєстрація платником єдиного податку;

Реєстрація Торгової марки (ТМ);

– Отримання Ліцензій або Дозволів;

Розробка індивідуальних договорів та контрактів;

Абонентське юридичне обслуговування;

Абонентське бухгалтерське обслуговування;

Доставка документів в офіс Клієнта.