Ліцензія на виробництво алкогольних напоїв та табачних виробівачних виробів

ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА ВИРОБНИЦТВО АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ ТА ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ

Ліцензія (спеціальний дозвіл) – це документ державного зразка, який засвідчує право суб’єкта господарювання на провадження одного із зазначених у Законі видів діяльності протягом визначеного строку.
Ліцензія на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового видаються суб’єктам підприємницької діяльності, які на момент подання заяви про видачу ліцензії є власниками або відповідно до інших не заборонених законодавством підстав володіють та/або користуються приміщеннями та обладнанням, що забезпечують повний технологічний цикл виробництва алкогольних напоїв, за умови, що використання таких приміщень та обладнання здійснює тільки один суб’єкт підприємницької діяльності.
Ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового видаються суб’єктам господарювання – юридичним особам, а на виробництво алкогольних напоїв та тютюнових виробів – усім суб’єктам господарювання.
Суб’єкти господарювання, виробничі цехи, дільниці, лабораторії та інші структурні підрозділи, які здійснюють виробництво і контроль за виробництвом спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, підлягають обов’язковій атестації на відповідність вимогам, встановленим чинними законодавчими актами України щодо забезпечення життя та здоров’я людей, охорони навколишнього природного середовища, повного технологічного циклу виробництва коньяку, алкогольних напоїв за коньячною технологією і тютюнових виробів, а також відповідність санітарним, пожежним, екологічним нормам і правилам.
Аналітичні та вимірювальні лабораторії атестуються центральним органом виконавчої влади, уповноваженим відповідно до законодавства. Орган, який проводить атестацію, зобов’язаний надати заявнику комплект зразків документів для атестації протягом трьох днів з дня подачі заяви.
Ліцензія або рішення про відмову у її видачі видається заявнику органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України, не пізніше 30 календарних днів з дня одержання відповідних документів. Суб’єкт господарювання, який отримав ліцензію на виробництво коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією, має право здійснювати оптову торгівлю спиртом коньячним і плодовим без отримання окремої ліцензії на таку оптову торгівлю.
Ліцензії видаються терміном на п’ять років, а плата за них справляється щорічно. Плата за ліцензії справляється до початку виробництва зазначеної продукції органом, що видає ліцензії, у розмірах, встановлених Законом, і зараховується до місцевих бюджетів.

Для замовлення послуги ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА ВИРОБНИЦТВО АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ ТА ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ Вам необхідно надати вказаний перелік документів.

Перелік документів:

1) Нотаріальна копія/оригінал Виписки з ЄДР;
2) Нотаріальна копія/оригінал Відомостей з ЄДРПОУ (Довідка з Управління Статистики);
3) Нотаріально засвідчена копія Статуту;
4) Копія паспорта керівника здобувача ліцензії;
5) Документи, що підтверджують власність або відповідно до інших не заборонених законодавством підстав володіння та/або користування приміщеннями та обладнанням, що забезпечують повний технологічний цикл виробництва алкогольних напоїв, тютюнових виробів;
6) Дозвіл про допуск суб’єкта господарювання до виробництва продукції, виданий центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пожежної і техногенної безпеки;
7) Дозвіл на початок роботи суб’єкта господарювання, виданий центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці;
8) Довідка центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, про санітарно-технічний стан виробництва і безпеки праці;
9) Атестат виробництва, виданий центральним органом виконавчої влади, уповноваженим відповідно до законодавства;
10) Довідка органу державної податкової служби України про взяття заявника на облік як платника податків та про внесення місць зберігання спирту до Єдиного реєстру (для виробників спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового та алкогольних напоїв).

Строки отримання:
– протягом 30 робочих днів.

Вартість послуги отримання:
– за домовленістю Сторін.

Додатково сплачується:
– Довіреність на представництво інтересів (від фізичних осіб-підприємців) – 300 гривень;
– Нотаріальна копія довіреності на представництво інтересів – 50 гривень;
– Річна плата за ліцензію на виробництво алкогольних напоїв, тютюнових виробів становить 780 гривень.

У вартість послуги входить:

– Надання повної консультації з приводу документів та процедури ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА ВИРОБНИЦТВО АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ ТА ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ;
– Розробка необхідних документів для проведення процедури ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА ВИРОБНИЦТВО АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ ТА ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ;
– Представництво інтересів в органах державної влади з питань ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА ВИРОБНИЦТВО АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ ТА ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ;
– Представництво інтересів у відповідних державних органах та подача заяви на ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА ВИРОБНИЦТВО АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ ТА ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ;
– Безпосереднє ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА ВИРОБНИЦТВО АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ ТА ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ.

Перелік додаткових послуг:

– Отримання дозволу про допуск підприємства до виробництва продукції, виданий центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пожежної та техногенної безпеки;
– Отримання дозволу на початок роботи підприємства, видане центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці;
– Отримання довідки центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, про санітарно-технічний стан виробництва і безпеки праці;
– Отримання атестата, виданого центральним органом виконавчої влади, уповноваженим відповідно до законодавства;
– Отримання довідки органу державної податкової служби України про взяття заявника на облік як платник податків та про внесення місць зберігання спирту до Єдиного реєстру (для виробників спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноград;
– Отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків для іноземного громадянина;
– Пошук та надання юридичної адреси;
– Виготовлення додаткових печаток та штампів (для податкових накладних, договорів, печатка № 1, кутовий штамп);
– Отримання Виписки, Витягу та Довідки з ЄДР на юридичну особу;
– Супровід відкриття розрахункового рахунку або внесення змін в банківські реквізити;
– Реєстрація Баз персональних даних;
– Реєстрація ключів електронної звітності М.Е.Doc.;
– Реєстрація платником податку на додану вартість (ПДВ);
– Реєстрація платником єдиного податку;
– Реєстрація Торгової марки (ТМ);
– Отримання Ліцензій або Дозволів;
– Розробка індивідуальних договорів та контрактів;
– Абонентське юридичне обслуговування;
– Абонентське бухгалтерське обслуговування;
– Доставка документів в офіс Клієнта.