Ліцензія на зовнішньоекономічну діяльність

ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА ЕКСПОРТ ТОВАРІВ

ЕКСПОРТ (експорт товарів) – це продаж товарів українськими суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності іноземним суб’єктам господарської діяльності (у тому числі з оплатою в негрошовій формі) з вивезенням або без вивезення цих товарів через митний кордон України, включаючи реекспорт товарів. При цьому термін реекспорт (реекспорт товарів) означає продаж іноземним суб’єктам господарської діяльності та вивезення за межі України товарів, що були раніше імпортовані на територію України (Закон України “Про зовнішньоекономічної діяльності” від 16.04.1991 року № 959-XII).
Ліцензія на експорт – це належним чином оформлене право на експорт обладнання, сировини та товару для здійснення зовнішньоекономічної операції конкретним суб’єктом господарської діяльності протягом встановленого строку.
Ліцензування експорту (імпорту) товарів здійснюється у таких формах:
– Автоматичне ліцензування експорту не справляє обмежувального впливу на товари (тобто не встановлюються квоти, кількісні або інші обмеження), експорт яких підлягає ліцензуванню.
– Неавтоматичне ліцензування експорту використовується в разі встановлення квот (кількісних або інших обмежень ) на експорт.
Ліцензування експорту товарів запроваджується в Україні в разі:
– значного порушення рівноваги щодо певних товарів на внутрішньому ринку, що мають вагоме значення для життєдіяльності в Україні, особливо сільськогосподарської продукції, продуктів рибальства, продукції харчової промисловості та промислових товарів широкого вжитку першої необхідності або інших товарів. Таке ліцензування має тимчасовий характер і застосовується до моменту відновлення рівноваги щодо певних товарів на внутрішньому ринку;
– необхідності забезпечення захисту життя, здоров’я людини, тварин або рослин, навколишнього природного середовища, громадської моралі, національного багатства художнього, історичного чи археологічного значення або захисту прав інтелектуальної власності, а також відповідно до вимог державної безпеки;
– експорту золота та срібла, крім банківських металів;
– необхідності застосування заходів щодо захисту вітчизняного товаровиробника в разі обмеження експорту вітчизняних матеріалів, необхідних для забезпечення достатньою кількістю таких матеріалів вітчизняної переробної промисловості протягом періодів, коли внутрішня ціна на такі матеріали тримається на рівні, нижчому за світову ціну, за умови впровадження Кабінетом Міністрів України плану стабілізації та за умови, що такі обмеження не повинні призводити до зростання експорту товарів такої галузі вітчизняної промисловості. Такі заходи застосовуються виключно на недискримінаційній основі; необхідності забезпечення захисту патентів, торгових марок та авторських прав; необхідності забезпечення виконання міжнародних договорів України. Стосовно кожного виду товару може встановлюватися лише один вид ліцензії.
Строк дії адміністративного акту: до кінця календарного року.

Для замовлення послуги ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА ЕКСПОРТ ТОВАРІВ Вам необхідно надати вказаний перелік документів.

Перелік документів:

1) Лист-звернення щодо оформлення ліцензії на експорт товарів з гарантією сплати державного збору за її видачу;
2) Копія зовнішньоекономічного договору (контракту), з усіма додатками та специфікаціями або іншого документа, який є підставою для ввезення товару на митну територію України, засвідчені підписом та печаткою суб’єкта господарювання;
3) Нотаріальна копія/оригінал Виписки з ЄДР (засвідчена в установленому законодавством порядку);
4) Експертний висновок (оригінал) з визначенням країни походження та коду товару відповідно до УКТЗЕД, який видається Торгово-промисловою палатою України або регіональною торгово-промисловою палатою;
5) Платіжне доручення з оригінальною відміткою банку про сплату державного збору за видачі ліцензії (подається при отриманні оформленої ліцензії);
6) Інші документи, за бажанням заявника.

Строки отримання:
– 10-15 робочих днів – автоматичне ліцензування;
– 30-35 робочих днів – неавтоматичне ліцензування.

Вартість послуги отримання:
– від 5000 гривень

Додатково сплачується:
– Довіреність на представництво інтересів (від фізичних осіб-підприємців) – 300 гривень;
– Нотаріальна копія довіреності на представництво інтересів – 50 гривень;
– Вартість адміністративного збору у режимі автоматичного ліцензування становить – 220 грн; у режимі неавтоматичного ліцензування – 780 грн.

У вартість послуги входить:

– Надання повної консультації з приводу документів та процедури ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА ЕКСПОРТ ТОВАРІВ;
– Подання документів до Відділу нетарифного регулювання департаменту регулювання зовнішньоекономічної діяльності Міністерства економічного розвитку і торгівлі України;
– ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА ЕКСПОРТ ТОВАРІВ.

Перелік додаткових послуг:

– Отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків для іноземного громадянина;
– Пошук та надання юридичної адреси;
– Виготовлення додаткових печаток та штампів (для податкових накладних, договорів, печатка № 1, кутовий штамп);
– Отримання Виписки, Витягу та Довідки з ЄДР на юридичну особу;
– Супровід відкриття розрахункового рахунку або внесення змін в банківські реквізити;
– Реєстрація Баз персональних даних;
– Реєстрація ключів електронної звітності М.Е.Doc.;
– Реєстрація платником податку на додану вартість (ПДВ);
– Реєстрація платником єдиного податку;
– Реєстрація Торгової марки (ТМ);
– Отримання Ліцензій або Дозволів;
– Розробка індивідуальних договорів та контрактів;
– Абонентське юридичне обслуговування;
– Абонентське бухгалтерське обслуговування;
– Доставка документів в офіс Клієнта.