Ліцензія на туроператорську діяльність

ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА ТУРОПЕРАТОРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ

ТУРИСТИЧНИЙ ОПЕРАТОР (ТУРОПЕРАТОР) — це юридична особа, створена згідно із законодавством України, для якої виключною діяльністю є організація та забезпечення створення туристичного продукту, реалізація та надання туристичних послуг, а також посередницька діяльність із надання характерних та супутніх послуг і які в установленому порядку отримали ліцензію на туроператорську діяльність (Закон України “Про туризм” від 15.09.1995 року № 324/95-ВР).
ЛІЦЕНЗІЯ НА ТУРОПЕРАТОРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ – це документ встановленого зразка, який видається Департаментом туризму та курортів при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України, туристичному оператору (юридичній особі, створеній згідно із законодавством України, для яких виключною діяльністю є організація та забезпечення створеного туристичного продукту, реалізація та надання туристичних послуг, а також посередницька діяльність із надання характерних та супутніх послуг, включаючи діяльність екскурсоводів та гідів) для здійснення туристичної діяльності (Закон України “Про туризм” від 15.09.1995 року № 324/95-ВР).
Відповідно до ст. 17 Закону України “Про туризм” від 15.09.1995 року № 324/95-ВР з метою створення рівних можливостей суб’єктам туристичної діяльності на ринку туристичних послуг та забезпечення захисту прав і законних інтересів громадян, захисту навколишнього природного середовища, підвищення рівня туристичного обслуговування здійснюється ліцензування туроператорської діяльності.
Суб’єкт підприємницької діяльності, який отримав ліцензію на туроператорську діяльність, має виключне право на надання послуг з оформлення документів для виїзду за межі України. Туроператор може здійснювати також і турагентську діяльність. Ліцензійними умовами передбачені вимоги до персоналу, фінансового забезпечення, укладення договорів з туристами та туристичними агентами, страхування туристів, здійснення туроператорської діяльності в цілому, а також організаційні та технологічні вимоги.
Кадрові вимоги:
– Керівник туроператора, його філії, іншого відокремленого підрозділу повинен мати вищу фахову освіту, що підтверджується документом про освіту, та стаж роботи у сфері туризму не менше трьох років, що підтверджується записами у трудовій книжці, або освіту у сфері туризму за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки молодший спеціаліст, бакалавр, магістр, що підтверджується документом про освіту.
– Керівником туроператора, його філії, іншого відокремленого підрозділу туроператора, головним бухгалтером не може бути особа: якій заборонено здійснювати цей вид господарської діяльності або займати керівні посади за вироком суду, який набрав законної сили та яка має непогашену судимість за вчинення корисливих злочинів у цій сфері.
– У штаті туроператора повинно налічуватися не менш як 30 відсотків працівників, які мають стаж роботи у сфері туризму не менше трьох років, що підтверджується записами в трудових книжках, або освіту у сфері туризму за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки молодший спеціаліст, бакалавр, магістр, що підтверджується документом про освіту.
Фінансові вимоги:
Мінімальний розмір фінансового забезпечення туроператора має становити суму, еквівалентну не менше ніж 20000 євро (стаття 15 Закону України “Про туризм”). Розмір фінансового забезпечення туроператора, який надає послуги виключно з внутрішнього та в’їзного туризму, має становити суму, еквівалентну не менше ніж 10000 євро. Мінімальний розмір фінансового забезпечення турагента має становити суму, еквівалентну не менше ніж 2000 євро (стаття 15 Закону України “Про туризм”).
Термін дії ліцензії – необмежений.

Для замовлення ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА ТУРОПЕРАТОРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ Вам необхідно надати вказаний перелік документів.

Перелік документів:

1) Нотаріальна копія/оригінал Виписки з ЄДР;
2) Нотаріальна копія/оригінал Відомостей з ЄДРПОУ (Довідка з Управління Статистики);
3) Відомості про банківські реквізити суб’єкта господарювання;
4) Відомості щодо місць провадження туроператорської діяльності;
5) Документи (їх витяги), що підтверджують освітньо-кваліфікаційний рівень, стаж роботи керівника здобувача ліцензії, необхідний для провадження туроператорської діяльності;
6) Документи, що підтверджують фінансове забезпечення цивільної відповідальності перед туристами;
7) Договір, укладений зі страховою компанією, про обов’язкове (медичне та від нещасних випадків) страхування туристів, що здійснюють туристичні подорожі.

Строки отримання:
– 20 робочих днів.

Вартість послуги отримання:
– від 5000 гривень.

Додатково сплачується нотаріальні витрати та плата за ліцензію:
– Довіреність на представництво інтересів (від фізичних осіб-підприємців) – 300 гривень;
– Нотаріальна копія довіреності на представництво інтересів – 50 гривень;
– Державне мито за отримання ліцензії встановлене у розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних громадян;

У вартість послуги входить:

– Консультування клієнта про необхідність отримання ЛІЦЕНЗІЇ НА ТУРОПЕРАТОРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ та порядку її отримання;
– Кваліфікована підготовка необхідного пакету документів в потрібній формі для подання до Державної служби туризму і курортів;
– Подання пакету документів в Державну службу туризму і курортів та представлення Ваших інтересів на комісії;
– Безпосереднє ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА ТУРОПЕРАТОРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ.

Перелік додаткових послуг:

– Супровід в отриманні довідки з банківської або іншої кредитної установи про підтвердження фінансового забезпечення відповідальності суб’єкта господарювання;
– Супровід в укладенні договору зі страховою компанією про обов’язкове страхування (медичне та від нещасних випадків) туристів;
– Отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків для іноземного громадянина;
– Пошук та надання юридичної адреси;
– Виготовлення додаткових печаток та штампів (для податкових накладних, договорів, печатка № 1, кутовий штамп);
– Отримання Виписки, Витягу та Довідки з ЄДР на юридичну особу;
– Супровід відкриття розрахункового рахунку або внесення змін в банківські реквізити;
– Реєстрація Баз персональних даних;
– Реєстрація ключів електронної звітності М.Е.Doc.;
– Реєстрація платником податку на додану вартість (ПДВ);
– Реєстрація платником єдиного податку;
– Реєстрація Торгової марки (ТМ);
– Отримання Ліцензій або Дозволів;
– Розробка індивідуальних договорів та контрактів;
– Абонентське юридичне обслуговування;
– Абонентське бухгалтерське обслуговування;
– Доставка документів в офіс Клієнта.