Ліцензія на освітню діяльність

ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ З НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

ЛІЦЕНЗІЯ НА ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ З НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ – це документ встановленого зразка, який видається Міністерством oсвіти і науки, молоді та спорту України суб’єкту господарювання (юридичній особі та/або фізичній особі-підприємцю) для здійснення господарської діяльності з надання освітніх послуг (ЗУ “Про освіту”).
Під час ліцензування встановлюється спроможність закладу освіти провадити освітню діяльність відповідно до встановлених Ліцензійними умовами вимог:
• у сфері вищої освіти – на певному рівні вищої освіти за певною спеціальністю;
• у сфері професійно-технічної освіти – за певною професією, спеціальністю або класами класифікаційних угруповань (під час ліцензування професійно-технічного (курсового) навчання на виробництві);
• у сфері загальної середньої освіти – за певним освітнім рівнем;
• у сфері дошкільної освіти – за певним видом дошкільної освіти.
Ліцензіат провадить освітню діяльність в межах ліцензованого обсягу, яким встановлюється максимальна кількість осіб, що навчаються одночасно:
– у сфері вищої освіти – на певному рівні вищої освіти за певною спеціальністю на кожному курсі навчання;
– у сфері професійно-технічної освіти – на кожному курсі навчання за певною професією (у разі професійної підготовки), за певною навчальною програмою (у разі професійно-технічного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації);
– у сфері загальної середньої освіти – на певному освітньому рівні загальної середньої освіти;
– у сфері дошкільної освіти – за певним видом дошкільної освіти.
Ліцензійними органами в цій сфері є:
• Міністерство освіти і науки України – щодо надання послуг у сфері професійно-технічної та вищої освіти;
• Міністерство освіти Автономної Республіки Крим, органи управління освітою обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій – щодо надання послуг у сфері дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти.
Процедура отримання ліцензії на освітні послуги є досить довгою та складною, оскільки складається з низки невід’ємних етапів:
• розробка, підготовка та узгодження необхідної для оформлення ліцензії документації;
• отримання погодження від державних органів: СЕС про відповідність приміщення для здійснення освітньої діяльності; пожежної охорони; органів охорони праці, органів виконавчої влади на місцях;
• укладення угоди з медичним закладом на обслуговування навчального закладу;
• подання пакета документів до МОН/Акредитаційної комісії;
• отримання ліцензії.

Для замовлення послуги ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ З НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ Вам необхідно надати вказаний перелік документів.

Перелік документів:

1) Нотаріальна копія/оригінал Виписки з ЄДР;
2) Нотаріальна копія/оригінал Відомості з ЄДРПОУ (Довідка з Управління Статистики);
3) Нотаріальна Копія Статуту юридичної особи;
4) Документ, що засвідчує підтримку органом управління ініціативи навчального закладу щодо ліцензування освітньої послуги;
5) Погоджена Київською міською держадміністрацією концепція діяльності за заявленою освітньою послугою, яка ґрунтується на результатах моніторингу регіонального ринку праці та освітніх послуг;
6) Копії затверджених в установленому порядку кваліфікаційних, освітньо-кваліфікаційних характеристик, навчальних, освітньо-професійних програм, навчальних планів;
7) Відомості про кількісні показники кадрового, матеріально-технічного, науково-методичного, інформаційного забезпечення освітньої діяльності, наявність бібліотеки (крім дошкільних і позашкільних навчальних закладів) та обсяг її фондів;
8) Копії документів, що засвідчують право власності, оперативного управління чи користування основними засобами для здійснення навчально-виховного процесу на строк, необхідний для завершення надання послуги;
9) Документи про відповідність приміщень закладу та його матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, а також нормам з охорони праці (для навчання за напрямами підготовки (спеціальностями) з підвищеною небезпекою);
10) Копії документів, що засвідчують рівень освіти, кваліфікації та громадянство керівника закладу (дипломи про вищу освіту і науковий ступінь, атестат про вчене звання (за наявності), перша сторінка паспорта).

Строки отримання:
– 3-6 місяців.

Вартість послуги отримання:
– за домовленістю Сторін.

Додатково сплачується:
– Довіреність на представництво інтересів (від фізичних осіб-підприємців) – 300 гривень;
– Нотаріальна копія довіреності на представлення інтересів – 50 гривень;
– Державне мито за отримання ліцензії встановлене у розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних громадян;

У вартість послуги входить:

– Консультування клієнта про необхідність отримання ЛІЦЕНЗІЇ НА ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ З НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ і порядок її отримання;
– Кваліфікована підготовка необхідного пакету документів в потрібній формі для подання до Міністерства oсвіти і науки, молоді та спорту України;
– Подання пакету документів до Міністерства oсвіти і науки, молоді та спорту України;
– Безпосереднє отримання ЛІЦЕНЗІЇ НА ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ З НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ.

Перелік додаткових послуг:

– Супроводження погодження Київською міською державною адміністрацією концепції діяльності по заявленій освітній послузі;
– Отримання документів про відповідність приміщень закладу та його матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, а також нормам по охороні праці;
– Отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків для іноземного громадянина;
– Пошук та надання юридичної адреси;
– Виготовлення додаткових печаток та штампів (для податкових накладних, договорів, печатка № 1, кутовий штамп);
– Отримання Виписки, Витягу та Довідки з ЄДР на юридичну особу;
– Супровід відкриття розрахункового рахунку або внесення змін в банківські реквізити;
– Реєстрація Баз персональних даних;
– Реєстрація ключів електронної звітності М.Е.Doc.;
– Реєстрація платником податку на додану вартість (ПДВ);
– Реєстрація платником єдиного податку;
– Реєстрація Торгової марки (ТМ);
– Отримання Ліцензій або Дозволів;
– Розробка індивідуальних договорів та контрактів;
– Абонентське юридичне обслуговування;
– Абонентське бухгалтерське обслуговування;
– Доставка документів в офіс Клієнта.