Ліцензія на діяльність у галузі телебачення і радіомовлення

ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА ДІЯЛЬНІСТЬ В СФЕРІ ТЕЛЕБАЧЕННЯ ТА РАДІОМОВЛЕННЯ (ЛІЦЕНЗІЯ НА МОВЛЕННЯ)

ЛІЦЕНЗІЯ НА МОВЛЕННЯ – це документ державного зразка, який видається Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення та засвідчує право ліцензіата відповідно до умов ліцензії здійснювати мовлення, використовувати канали мовлення, мережі мовлення, канали багатоканальних телемереж. (Закон України “Про телебачення і радіомовлення” від 21.12.1993 року № 3759-XI).
Технічну розробку каналу мовлення або мережі мовлення здійснює телерадіоорганізація, яка отримала ліцензію на мовлення, або визначені нею суб’єкти господарювання відповідно до вимог законодавства про телекомунікації та про радіочастотний ресурс України.
Ліцензування мовлення здійснюється виключно Національною радою відповідно до порядку та вимог, встановлених цим Законом та Законом України “Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”.
Залежно від організаційно-технологічних особливостей розповсюдження програм Національна рада видає ліцензії на такі види мовлення:
– супутникове;
– ефірне;
– кабельне;
– проводове;
– багатоканальне.
Залежно від території розповсюдження програм визначається територіальна категорія мовлення та територіальна категорія каналу мовлення або багатоканальної телемережі:
– загальнонаціональне мовлення – мовлення не менше ніж на дві третини населення кожної з областей України;
– регіональне мовлення – мовлення на регіон (область, декілька суміжних областей), але менше ніж на половину областей України;
– місцеве мовлення – мовлення на один чи кілька суміжних населених пунктів, яке охоплює не більше половини території області;
– закордонне мовлення – мовлення на територію поза межами державного кордону України.
Видача ліцензій на мовлення здійснюється на конкурсних засадах (за результатами відкритих конкурсів) або без конкурсів (за заявковим принципом) у випадках, передбачених законодавством.
На конкурсних засадах здійснюється видача ліцензій на:
• ефірне мовлення;
• багатоканальне мовлення з використанням радіочастотного ресурсу.
Без конкурсів здійснюється видача ліцензій на:
• супутникове мовлення;
• кабельне мовлення;
• проводове мовлення;
• ефірне мовлення на каналі мовлення багатоканальної ефірної телемережі у випадку, передбаченому законодавством;
• мовлення НСТУ в обсязі, визначеному статтею 5 Закону України “Про Суспільне телебачення і радіомовлення України”.
Строки дії ліцензій:
• кабельне мовлення – 10 років;
• супутникове мовлення – 10 років;
• ефірне мовлення – 7 років.
Конкурс на отримання ліцензії оголошується рішенням Національної ради. Повідомлення про проведення конкурсу публікується в засобах масової інформації, перелік яких визначається Національною радою, не пізніше ніж за 60 днів до закінчення терміну подачі заяв на видачу ліцензії.

Для замовлення послуги ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА МОВЛЕННЯ Вам необхідно надати вказаний перелік документів.

Перелік документів:

1) Нотаріальна копія/оригінал Виписки з ЄДР;
2) Нотаріальна копія/оригінал Відомостей з ЄДРПОУ (Довідка з Управління Статистики);
3) Копії установчих та статутних документів, завірених у встановленому порядку;
4) Копія свідоцтва про реєстрацію ТРО як суб’єкта інформаційної діяльності (в разі наявності);
5) Орієнтовний штатний розклад ТРО;
6) Програмна концепція мовлення ТРО відповідно до вимог ст. 28 цього Закон;
7) Інформацію про учасника, що володіє істотною участю, та кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) телерадіоорганізації та провайдера програмної послуги;
8) Інформацію про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) (бенефіціарних власників (контролерів) телерадіоорганізації, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) (бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник є юридичною особою, а саме: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), громадянство, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), відомості відповідно до декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру;
9) Інформацію про структуру власності заявника, його афілійованих та пов’язаних осіб за формою, встановленою Національною радою, яка має містити вичерпний перелік інформації про структуру власності суб’єкта інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення (ч. 3 ст. 24 ЗУ “Про ТБ і РМ”;
10) Копія свідоцтва або довідки про реєстрацію товарного знаку (логотипу, позивних, тощо) (ч. 2 ст. 24, ч. 3 ст. 27 ЗУ «Про ТБ і РМ», ЗУ “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”);
11) Копія угоди з оператором телекомунікацій або копія дозволу на експлуатацію РЕЗ завірені в установленому порядку (ч. 3 ст. 27 ЗУ “Про ТБ і РМ», ч. 7 ст.27, ч. 1 ст. 28 ЗУ «Про телекомунікації», ч. 1 ст. 32, ч. 1 ст. 42 ЗУ “Про радіочастотний ресурс”);
12) Зобов’язання заявника (організаційно-технічні, фінансові та інвестиційні (ч. 12 ст. 25, ч. 4 ст. 27 ЗУ “Про ТБ і РМ”);
13) Копія редакційного статуту ТРО, затверджена в установленому порядку, якщо ТРО нова (ст. 57 ЗУ “Про ТБ і РМ”);
14) Відомості про керівника юридичної особи, членів органів управління юридичної особи — правління, ради директорів, наглядової ради тощо (для кожної з осіб — прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, громадянство, адреса);
15) Дозвіл на проектування і будівництво кабельної мережі (для кабельного та ефірно-кабельного мовлення).

Строки отримання:
– від 20 робочих днів.

Вартість послуги отримання:
– за домовленістю Сторін.

Додатково сплачуються:
– Збір за отримання ліцензії вираховується відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 року №412 “Про затвердження Методики розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги”.

У вартість послуги входить:

– Консультування клієнта про необхідність ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА МОВЛЕННЯ;
– Кваліфікована підготовка необхідного пакету документів в потрібній формі для подання до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення;
– Подання пакету документів на отримання ліцензії;
– Безпосереднє ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА МОВЛЕННЯ.

Перелік додаткових послуг:

– Отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків для іноземного громадянина;
– Пошук та надання юридичної адреси;
– Виготовлення додаткових печаток та штампів (для податкових накладних, договорів, печатка № 1, кутовий штамп);
– Отримання Виписки, Витягу та Довідки з ЄДР на юридичну особу;
– Супровід відкриття розрахункового рахунку або внесення змін в банківські реквізити;
– Реєстрація Баз персональних даних;
– Реєстрація ключів електронної звітності М.Е.Doc.;
– Реєстрація платником податку на додану вартість (ПДВ);
– Реєстрація платником єдиного податку;
– Реєстрація Торгової марки (ТМ);
– Отримання Ліцензій або Дозволів;
– Розробка індивідуальних договорів та контрактів;
– Абонентське юридичне обслуговування;
– Абонентське бухгалтерське обслуговування;
– Доставка документів в офіс Клієнта.