Ліцензія на централізоване водопостачання та водовідвід

ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ

Система централізованого водовідведення (каналізація) – це комплекс об’єктів, споруд, колекторів, каналізаційних мереж, пов’язаних єдиним технологічним процесом відведення та очищення стічної води населених пунктів (Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 22.03.2017 року № 307 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення”).
Система централізованого водопостачання – це комплекс об’єктів, споруд, розподільних водопровідних мереж, пов’язаних єдиним технологічним процесом виробництва та транспортування питної води споживачам (Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 22.02.2017 року № 307 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення”).
Умови, при яких можливе провадження господарської діяльності у сфері централізованого водопостачання та водовідведення:
– наявності у ліцензіата договорів (попередніх договорів) зі споживачами відповідно до чинного законодавства;
– ведення бухгалтерського обліку господарської діяльності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку шляхом виділення пріоритетних звітних господарських сегментів окремо з: централізованого водопостачання (виробництво, транспортування та постачання питної води споживачам); централізованого водовідведення (відведення та/або очищення комунальних та інших стічних вод); кожного з інших видів діяльності;
– наявності в суб’єкта господарювання у власності або користуванні матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності;
– відповідності освітнього і кваліфікаційного рівня персоналу нормативним вимогам щодо провадження відповідного виду господарської діяльності;
– наявності атестованої лабораторії, яка здійснює виробничий контроль, або договору на виконання таких робіт з атестованими лабораторіями інших організацій;
– наявності технологічних регламентів експлуатації об’єктів водопостачання та водовідведення;
– наявності встановлених приладів обліку в кожній точці розподілу послуг;
– документального підтвердження наявності у власності або користуванні мереж, споруд та інших об’єктів, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності;
– недопущення перехресного субсидіювання;
– недопущення, зловживання монопольним становищем у будь-якій формі;
Для провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення фізична особа-підприємець повинна мати фахову освіту в галузі водопостачання та водовідведення.
Також, чинним законодавством передбачено ряд технологічних вимог:
– проводити лабораторно-виробничий контроль на відповідність якості питної води;
– проводити технологічний контроль;
– мати технологічний регламент з експлуатації споруд та мереж централізованого водопостачання, затверджений керівником суб’єкта господарювання;
– мати атестовану лабораторію, яка здійснює виробничий контроль, або договір на виконання таких робіт з атестованими лабораторіями інших організацій;
– забезпечити наявність виробничо-технічної бази, необхідної для експлуатації споруд та мереж централізованого водопостачання;
– проводити планово-попереджувальні ремонти об’єктів водопостачання відповідно до вимог законодавства;
– забезпечити відповідність діяльності з централізованого водопостачання вимогам щодо кількісних та якісних характеристик, що відповідають параметрам, визначеним державними стандартами;
– здійснювати централізоване водопостачання із застосуванням приладів обліку.
Окрім, вищезазначеного Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 22.02.2017 року №307 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення” визначено ряд інших вимог, дотримання є необхідним при отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення.
Ліцензія на централізоване водопостачання та водовідведення є безстроковою.

Для замовлення послуги ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ Вам необхідно надати вказаний перелік документів.

Перелік документів:

1) Нотаріальна копія/оригінал Виписки з ЄДР;
2) Нотаріальна копія/оригінал Відомостей з ЄДРПОУ (Довідка з Управління Статистики);
3) Копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи);
4) Відомості за підписом заявника – суб’єкта господарювання (за формою, встановленою ліцензійними умовами) про: – наявність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності;
5) Відповідність чисельності персоналу та його освітнього і кваліфікаційного рівня нормативним вимогам щодо провадження відповідного виду господарської діяльності;
6) Наявність акредитованої лабораторії, яка здійснює виробничий контроль, або договору на Виконання таких робіт з акредитованими лабораторіями інших організацій;
7) Потужність, річні обсяги видобування, виробництва та транспортування;
8) Технологічний регламент експлуатації системи водопостачання та водовідведення за підписом заявника – суб’єкта господарювання;
9) Перелік приладів обліку та місць їх встановлення;
10) Технічна характеристика мереж, споруд та інших об’єктів, їх схеми за підписом керівника суб’єкта господарювання;
11) Баланс підприємства на останню звітну дату за підписом керівника суб’єкта господарювання, скріпленим печаткою.

Строки отримання:
– 20 робочих днів.

Вартість послуги отримання:
– від 6000 гривень.

Додатково сплачуються:
– Довіреність на представництво інтересів (від фізичних осіб-підприємців) – 300 гривень;
– Нотаріальна копія довіреності на представництво інтересів – 50 гривень;
– Державне мито за отримання ліцензії встановлене у розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних громадян.

У вартість послуги входить:

– Консультування клієнта про необхідність отримання ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ і порядок її отримання;
– Кваліфікована підготовка необхідного пакету документів в потрібній формі для подання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг;
– Подання пакету документів до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг;
– Безпосереднє отримання ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ.

Перелік додаткових послуг:

– Розробка довідки про наявність матеріально-технічної бази та обладнання, необхідного для провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання;
– Розробка довідки про відповідність чисельності персоналу та його кваліфікаційного рівня нормативним вимогам провадження діяльності з централізованого водопостачання;
– Супровід укладення договору на проведення виробничо-лабораторних робіт з акредитованими лабораторіями інших організацій;
– розробка технологічного регламенту експлуатації систем водопостачання;
– Розробка довідки про перелік приладів обліку та місця їх встановлення;
– Розробка довідки технічної характеристики мереж, споруд та інших об’єктів, їх системи; відомості про потужність, річні обсяги видобутку, виробництва і транспортування;
– Отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків для іноземного громадянина;
– Пошук та надання юридичної адреси;
– Виготовлення додаткових печаток та штампів (для податкових накладних, договорів, печатка № 1, кутовий штамп);
– Отримання Виписки, Витягу та Довідки з ЄДР на юридичну особу;
– Супровід відкриття розрахункового рахунку або внесення змін в банківські реквізити;
– Реєстрація Баз персональних даних;
– Реєстрація ключів електронної звітності М.Е.Doc.;
– Реєстрація платником податку на додану вартість (ПДВ);
– Реєстрація платником єдиного податку;
– Реєстрація Торгової марки (ТМ);
– Отримання Ліцензій або Дозволів;
– Розробка індивідуальних договорів та контрактів;
– Абонентське юридичне обслуговування;
– Абонентське бухгалтерське обслуговування;
– Доставка документів в офіс Клієнта.