Ліцензія на перевезення опасних вантажів та опасних відходів

ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ

ПЕРЕВЕЗЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ – це діяльність, пов’язана з переміщенням небезпечних вантажів від місця їх виготовлення чи зберігання до місця призначення з підготовкою вантажу, тари, транспортних засобів та екіпажу, прийманням вантажу, здійсненням вантажних операцій та короткостроковим зберіганням вантажів на всіх етапах переміщення (Закон України “Про перевезення небезпечних вантажів” від 06.04.2000 року № 1644-III).
ТРАНСПОРТНА ЛІЦЕНЗІЯ – це документ, який надає право на здійснення перевезень пасажирів на автобусному маршруті загального користування (Закон України “Про автомобільний транспорт” від 05.04.2001 року № 2344-III).
Транспортні засоби, якими перевозяться небезпечні вантажі, повинні відповідати вимогам державних стандартів, безпеки, охорони праці та екології, а також у встановлених законодавством випадках мати відповідне маркування і свідоцтво про допущення до перевезення небезпечних вантажів. Господарська діяльність може провадитись частково за такими видами: внутрішні перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями.
Встановлюються наступні вимоги до водіїв, що здійснюють:
– внутрішні та міжнародні перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями: наявність посвідчення водія категорій “C”, “C1”, “CE”, “C1E”; наявність стажу роботи за категоріями “C”, “C1”, “CE”, “C1E” – не менше трьох років; наявність стажу роботи водієм на внутрішніх перевезеннях небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями (для міжнародних перевезень небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями) – не менше одного року; наявність свідоцтва про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, видане компетентним органом України або іншої держави – учасниці Європейської Угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (далі – Угода) – мінімальний вік – 21 рік.
У разі провадження господарської діяльності з внутрішніх та (або) міжнародних перевезень небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями ліцензіат повинен:
– взяти на роботу уповноваженого (консультанта) з питань безпеки перевезення небезпечних вантажів або призначити за договором фізичну особу, що має право на виконання таких обов’язків;
– допускати до перевезення транспортні засоби, що відповідають Ліцензійним умовам;
– допускати до перевезення небезпечних вантажів водіїв транспортних засобів, що відповідають Ліцензійним умовам;
– здійснювати перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів за маршрутами, погодженими з уповноваженим органом, крім міжнародних перевезень вантажів дорогами, що включені до переліку маршрутів міжнародного дорожнього перевезення небезпечних вантажів, рух за якими здійснюється без погодження;
– здійснити страхування відповідальності на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів та (або) небезпечних відходів.
Матеріально-технічна база, яка забезпечує виконання технологічних операцій з організації автомобільних перевезень, включає:
1) службове приміщення, у якому зберігаються документи, передбачені Ліцензійними умовами;
2) спеціально пристосовані приміщення, гаражі, майданчики, стоянки для зберігання автобусів або спеціально відведені для зберігання інших транспортних засобів майданчики поза житловими зонами;
3) устатковання для перевірки технічного стану транспортного засобу;
4) виробничі споруди та засоби для: проведення технічного обслуговування транспортних засобів; проведення операцій з відновлення справності транспортних засобів, їх складових частин (систем) або відновлення їх ресурсу;
5) спеціальне приміщення для проведення щозмінних медичних оглядів водіїв, яке відповідає вимогам табеля оснащення постійного спеціального приміщення для проведення щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв транспортних засобів.

Для замовлення послуги ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ Вам необхідно надати вказаний перелік документ.

Перелік документів:

1) Нотаріальна копія/оригінал Виписки з ЄДР;
2) Нотаріальна копія/оригінал Відомостей з ЄДРПОУ (Довідка з Управління Статистики);
3) Копія паспорта (1-2 сторінки, у разі необхідності 3-4 сторінки, та місце реєстрації) для фізичної особи-підприємця;
4) Копія Витягу з реєстру Платників ПДВ;
5) Відомості про наявність матеріально-технічної бази;
6) Відомості про власні, орендовані, надані ліцензіату в кредит або лізинг транспортні засоби;
7) Відомості про спеціальне обладнання транспортних засобів;
8) Відомості про кваліфікацію персоналу автомобільного перевізника;
9) Інформація з приводу банківських реквізитів;
10) Копія медичних довідок водіїв;
11) Копії страхових документів, які підтверджують наявність у перевізників обов’язкових видів страхування, а саме копії страхових полісів;
12) Копії документів на автомобіль.

Строки отримання:
– до 1 місяця.

Вартість отримання послуги:
– від 6000 гривень.

Додатково сплачується нотаріальні витрати та плата за ліцензію:
– Довіреність на представництво інтересів (від фізичних осіб-підприємців) – 300 гривень;
– Нотаріальна копія довіреності на представництво інтересів – 50 гривень;
– Державне мито за отримання ліцензії встановлене у розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних громадян;

У вартість послуги входить:

– Консультування клієнта про необхідність ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ;
– Кваліфікована підготовка необхідного пакету документів в потрібній формі для подання;
– Подання пакету документів;
– Безпосереднє ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ.

Перелік додаткових послуг:

– Отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків для іноземного громадянина;
– Пошук та надання юридичної адреси;
– Виготовлення додаткових печаток та штампів (для податкових накладних, договорів, печатка № 1, кутовий штамп);
– Отримання Виписки, Витягу та Довідки з ЄДР на юридичну особу;
– Супровід відкриття розрахункового рахунку або внесення змін в банківські реквізити;
– Реєстрація Баз персональних даних;
– Реєстрація ключів електронної звітності М.Е.Doc.;
– Реєстрація платником податку на додану вартість (ПДВ);
– Реєстрація платником єдиного податку;
– Реєстрація Торгової марки (ТМ);
– Отримання Ліцензій або Дозволів;
– Розробка індивідуальних договорів та контрактів;
– Абонентське юридичне обслуговування;
– Абонентське бухгалтерське обслуговування;
– Доставка документів в офіс Клієнта.