Ліцензія на діяльності протипожежного призначення

ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЛЬЯНОСТІ З НАДАННЯ ПОСЛУГ І ВИКОНАННЯ РОБІТ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

ПОСЛУГИ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ – проведення оцінки (експертизи) протипожежного стану новоутворених підприємств та об’єктів нерухомості (будівель, споруд, приміщень або їх частин) (Постанова Кабінету міністрів України “Деякі питання ліцензування господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення” від 23 листопада 2016 р. № 852).
– це запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців ЛІЦЕНЗІЯ та громадських формувань про рішення органу ліцензування щодо наявності у суб’єкта господарювання права на провадження визначеного ним виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню. (закон України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” від 02.03.2015 р. № 222-VIII).
Перелік послуг і робіт протипожежного призначення, що підлягають ліцензуванню:
1) Монтаж, підтримання експлуатаційної придатності (технічне обслуговування) систем пожежогасіння (водяних, пінних, газових, порошкових, аерозольних);
2) Монтаж, підтримання експлуатаційної придатності (технічне обслуговування) систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устатковання для передачі тривожних сповіщень;
3) Монтаж, підтримання експлуатаційної придатності (технічне обслуговування) систем протидимного захисту;
4) Спостерігання за системами протипожежного захисту;
5) Технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння (водяні, водопінні, порошкові, газові вогнегасники);
6) Вогнезахист (вогнезахисне просочування глибоке чи поверхневе, вогнезахисне обробляння (фарбування, штукатурення, обмотування, облицювання), вогнезахисне заповнення);
7) Оцінка (експертиза) протипожежного стану новоутворених підприємств та об’єктів нерухомості (будівель, споруд, приміщень або їх частин);

Для замовлення послуги ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЛЬЯНОСТІ З НАДАННЯ ПОСЛУГ І ВИКОНАННЯ РОБІТ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ Вам необхідно надати вказаний перелік документів.

Перелік документів:

1) Нотаріальна копія/оригінал Виписки з ЄДР;
2) Нотаріальна копія/оригінал Відомостей з ЄДРПОУ (Довідка з Управління Статистики);
3) Копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи);
4) Відомості про виконання технологічних вимог, щодо наявності матеріально-технічної бази;
5) Відомості про наявність мінімальної кількості працівників (керівників та виконавців робіт) за окремими посадами, підписані здобувачем ліцензії;
6) Копії документів, що підтверджують право власності здобувача ліцензії або оренди ним обладнання та виробничих приміщень, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності;
7) Копії документів, що підтверджують освітній та кваліфікаційний рівень спеціалістів, та наявність у працівників трудового стажу, необхідного для провадження відповідного виду господарської діяльності.

Строки отримання:
– від 20 робочих днів.

Вартість послуги отримання:
– від 6000 гривень.

Додатково сплачуються:
– Довіреність на представництво інтересів (від фізичних осіб-підприємців) – 300 гривень;
– Нотаріальна копія довіреності на представництво інтересів – 50 гривень;
– Державне мито за отримання ліцензії встановлене у розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних громадян.

У вартість послуги входить:

– Консультування клієнта про необхідність отримання ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЛЬЯНОСТІ З НАДАННЯ ПОСЛУГ І ВИКОНАННЯ РОБІТ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ і порядок її отримання;
– Кваліфікована підготовка необхідного пакету документів в потрібній формі для подання;
– Подання пакету документів;
– Безпосереднє отримання ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЛЬЯНОСТІ З НАДАННЯ ПОСЛУГ І ВИКОНАННЯ РОБІТ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ.

Перелік додаткових послуг:

– Супровід отримання дозволу від пожежників на приміщення, де буде здійснюватись господарська діяльність;
– Отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків для іноземного громадянина;
– Пошук та надання юридичної адреси;
– Виготовлення додаткових печаток та штампів (для податкових накладних, договорів, печатка № 1, кутовий штамп);
– Отримання Виписки, Витягу та Довідки з ЄДР на юридичну особу;
– Супровід відкриття розрахункового рахунку або внесення змін в банківські реквізити;
– Реєстрація Баз персональних даних;
– Реєстрація ключів електронної звітності М.Е.Doc.;
– Реєстрація платником податку на додану вартість (ПДВ);
– Реєстрація платником єдиного податку;
– Реєстрація Торгової марки (ТМ);
– Отримання Ліцензій або Дозволів;
– Розробка індивідуальних договорів та контрактів;
– Абонентське юридичне обслуговування;
– Абонентське бухгалтерське обслуговування;
– Доставка документів в офіс Клієнта.