Ліцензія на охоронну діяльність

ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРОВАДЖЕННЯ ОХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Суб’єкт охоронної діяльності – це суб’єкт господарювання будь-якої форми власності, створений та зареєстрований на території України, що здійснює охоронну діяльність на підставі отриманої у встановленому порядку ліцензії (Закон України “Про охоронну діяльність” від 22.03.2012 року № 4616-VI).
Охоронну діяльність можуть провадити на всій території України юридичні особи, а також фізичні особи – підприємці на підставі ліцензії за наявності матеріально-технічної бази, необхідної для провадження такої діяльності, та за умови виконання такими особами організаційних, кадрових і технологічних вимог, передбачених цими Ліцензійними умовами.
Суб’єкт охоронної діяльності на підставі отриманої у встановленому порядку ліцензії надає такі охоронні послуги:
1) охорона майна громадян;
2) охорона майна юридичних осіб;
3) охорона фізичних осіб.
Органом ліцензування даної діяльності є Міністерство внутрішніх справ України.
Постановою Кабінету Міністрів України від 18.11.2015 року №960 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності” передбачено визначений перелік вимог, які впливають на отримання ліцензії на провадження охоронної діяльності:
У штат суб’єкта охоронної діяльності, його філії, іншого відокремленого підрозділу повинен входити фахівець з організації охорони, який має один з освітніх та (або) кваліфікаційних рівнів:
1) вищу освіту і стаж роботи не менше трьох років на посадах офіцерського складу у слідчих та оперативних підрозділах органів внутрішніх справ, міліції охорони, Служби безпеки України або стаж (не менше 3 років) на командних посадах стройових частин та навчальних закладів Збройних Сил України, на посадах старшого і середнього начальницького складу правоохоронних органів, військових формувань, які створені відповідно до законів України, та відомчої воєнізованої охорони;
2) вищу освіту та стаж роботи на керівних посадах (директора, заступника директора, керівника філії, іншого відокремленого підрозділу) суб’єкта охоронної діяльності як мінімум 3 роки або стаж на посадах, відповідальних за напрям охорони (не менше 3 років);
3) вищу юридичну освіту і стаж роботи за фахом у суб’єкта охоронної діяльності як мінімум 3 роки.
Охоронна діяльність передбачає дотримання Ліцензіатом норм чинного законодавства, що встановлюють умови:
1. Охорони небезпечних і цінних вантажів при їх перевезенні;
2. З обладнання транспорту реагування засобами радіотехнічного зв’язку, кольорографічними схемами (написами), світловими і звуковими сигналами;
3. З організації охорони об’єктів і приміщень, в яких використовуються, культивуються, зберігаються і знищуються нарковмісні рослини, а також використовується, зберігається та знищується отримана з них готова продукція чи відходи таких рослин.
Ліцензійні умови провадження охоронної діяльності визначають організаційні та кваліфікаційні вимоги, які є обов’язковими для всіх суб’єктів охоронної діяльності. У разі використання суб’єктом охоронної діяльності пункту централізованого спостереження він забезпечує: цілодобовий режим чергування операторів такого пункту; наявність транспорту реагування; ведення електронного журналу реєстрації подій (тривога, несправність, відсутність живлення тощо), що передбачає збереження запису про відповідну подію протягом не менш як 30 діб; наявність резервної персональної електронної обчислюваної машини; наявність джерела безперебійного резервного живлення, та ряд інших вимог визначених Ліцензійними умовами.
Термін дії охоронної ліцензії – безстроковий.

Для замовлення послуги ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРОВАДЖЕННЯ ОХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Вам необхідно надати вказаний перелік документів.

Перелік документів:

1) Нотаріальна копія/оригінал Виписки з ЄДР;
2) Нотаріальна копія/оригінал Відомостей з ЄДРПОУ (Довідка з Управління Статистики);
3) Контракт з особою, яка буде очолювати напрямок охоронної діяльності та охоронцями;
4) Документи на особу, яка буде очолювати напрямок охоронної діяльності:
– копія наказу по підприємству про призначення на посаду, з покладанням обов’язків по керівництву напрямком охоронної діяльності;
– висновок медичної комісії про можливість за станом здоров’я займатися охоронною діяльністю;
– довідка чи сертифікат з психіатричного диспансеру;
– довідка чи сертифікат з наркологічного диспансеру;
– копії документів, що засвідчують рівень освіти, кваліфікації та трудової книжки;
5) Документи на осіб, які будуть виконувати функції охоронців:
– копія наказу по підприємству про призначення на посаду охоронця;
– висновок медичної комісії про можливість за станом здоров’я займатися охоронною діяльністю;
– довідка чи сертифікат з психіатричного диспансеру;
– довідка чи сертифікат з наркологічного диспансеру;
– копії документів, що засвідчують рівень освіти, кваліфікації та трудової книжки;
– посвідчення охоронця;
6) Копії паспортів та реєстраційних номерів облікової картки платника податків директора, особи, яка буде очолювати напрямок охоронної діяльності та охоронців;
7) Довідки про відсутність/наявність судимості у директора, особи, яка буде очолювати напрямок охоронної діяльності та охоронців.

Строки отримання:
– 10 робочих днів

Вартість послуги отримання:
– 6000 гривень

Додатково сплачуються:
– Довіреність на представництво інтересів (від фізичних осіб-підприємців) – 300 гривень;
– Нотаріальна копія довіреності на представництво інтересів – 50 гривень;
– Державне мито за отримання ліцензії встановлене у розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних громадян.

У вартість послуги входить:

– Консультування клієнта про необхідність отримання ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРОВАДЖЕННЯ ОХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ і порядок її отримання;
– Кваліфікована підготовка необхідного пакету документів в потрібній формі для подання до ГУМВС України в місті Києві;
– Подання пакету документів до ГУ МВС України в місті Києві;
– Безпосереднє ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРОВАДЖЕННЯ ОХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

Перелік додаткових послуг:

– Розробка контракту з особою, яка буде очолювати напрямок охоронної діяльності;
– Супровід отримання довідки/сертифікату з психіатричного диспансеру;
– Супровід отримання довідки/сертифікату з наркологічного диспансеру;
– Отримання Довідки про відсутність/наявність судимості у директора, особи, яка буде очолювати напрямок охоронної діяльності та охоронців;
– Отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків для іноземного громадянина;
– Пошук та надання юридичної адреси;
– Виготовлення додаткових печаток та штампів (для податкових накладних, договорів, печатка № 1, кутовий штамп);
– Отримання Виписки, Витягу та Довідки з ЄДР на юридичну особу;
– Супровід відкриття розрахункового рахунку або внесення змін в банківські реквізити;
– Реєстрація Баз персональних даних;
– Реєстрація ключів електронної звітності М.Е.Doc.;
– Реєстрація платником податку на додану вартість (ПДВ);
– Реєстрація платником єдиного податку;
– Реєстрація Торгової марки (ТМ);
– Отримання Ліцензій або Дозволів;
– Розробка індивідуальних договорів та контрактів;
– Абонентське юридичне обслуговування;
– Абонентське бухгалтерське обслуговування;
– Доставка документів в офіс Клієнта.