Реєстрація інших форм власності

                 РЕЄСТРАЦІЯ ІНШИХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ

  Даний розділ розкриває інформацію стосовно реєстрації інших форм власності:

ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД – це установа, яка є складовою частиною системи позашкільної освіти, яка надає знання, формуючи вміння та навички за інтересами, забезпечує потреби особистості у творчій самореалізації та інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток, підготовку до активної професійної та громадської діяльності, створює умови для соціального захисту та організації змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань та стану здоров’я вихованців, учнів і слухачів (ст. 1 ЗУ «Про позашкільну освіту»);

– ВИДАВНИЦТВО – це юридична особа, яка зареєстрована у встановленому законом порядку, займається видавничою справою та основною метою якої є підготовка та випуск видавничої продукції. (ст. 1 ЗУ «Про видавничу справу»);

ІНФОРМАЦІЙНІ АГЕНТСТВА – це зареєстровані як юридичні особи суб’єкти інформаційної діяльності, що діють з метою надання інформаційних послуг. (ст. 1 ЗУ «Про інформаційні агентства»);

ДРУКОВАНІ ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ (ЗМІ) – це періодичні і такі, що продовжуються, видання, які виходять під постійною назвою, з періодичністю один і більше номерів (випусків) протягом року на підставі свідоцтва про державну реєстрацію (ст. 1 ЗУ «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»).