Командитне товариство

РЕЄСТРАЦІЯ КОМАНДИТНОГО ТОВАРИСТВА

 

КОМАНДИТНЕ ТОВАРИСТВО (КТ) – це товариство, в якому разом з одним або більше учасниками, які здійснюють від імені Товариства підприємницьку діяльність і несуть відповідальність за зобов’язаннями Товариства всім своїм майном, є один або більше учасників, відповідальність яких обмежується вкладом у майні товариства (вкладників), та які не беруть участі в діяльності Товариства (ст. 75 ЗУ «Про господарські товариства»).

У командитному Товаристві є 2 види учасників:

– Повні учасники – мають право участі у господарській діяльності товариства;

– Вкладники – не мають права участі у господарській діяльності товариства.

Особа може бути повним учасником тільки в одному командитному товаристві.

Кількість учасників Товариства – від 2 осіб (ст. 3 ЗУ «Про господарські товариства).

Мінімальний розмір Статутного капіталу – не визначений (ст. 52 ЗУ «Про господарські товариства»).

Вимоги до Статутного капіталу – вкладом можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку (ст. 115 Цивільного кодексу України).

 

Для замовлення послуги реєстрації КОМАНДИТНОГО ТОВАРИСТВА Вам необхідно заповнити БЛАНК ЗАМОВЛЕННЯ НА РЕЄСТРАЦІЮ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ та надати вказаний перелік документів.

 

Перелік документів:

 

 

Фізична особа:

1) Резидент України (громадянин України)

– Копія паспорта (1-2 сторінки, у разі необхідності 3-4 сторінки, та місце реєстрації) учасника та директора;

– Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру) учасника та директора;

– Якщо учасник та/або директор є фізичною особою-підприємцем (ФОП) – необхідно надати Свідоцтво про державну реєстрацію/Виписку з ЄДР.

2) Нерезидент України (іноземний громадянин)

– Нотаріально посвідчений переклад паспорта (1-2 сторінки) учасника та/або директора;

– Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру) учасника та/або директора;

– Копія посвідки про тимчасове/постійне місце проживання в Україні або дозволу на офіційне працевлаштування на території України (у разі наявності) учасника та/або директора.

 

Юридична особа:

1) Резидент України

– Копія Свідоцтва про держ. реєстрацію/Виписки з ЄДР юридичної особи;

– Копія Статуту юридичної особи;

– Копія Відомостей з ЄДРПОУ (Довідки з Управління Статистики) юридичної особи;

– Номер останнього протоколу Загальних Зборів Учасників юридичної особи;

– Витяг з ЄДР – оригінал дійсний на момент реєстрації;

– Копія паспорта (1-2 сторінки, у разі необхідності 3-4 сторінки, та місце реєстрації) та реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру) директора та бухгалтера.

2) Нерезидент України

Нотаріально засвідчені копії наступних легалізованих документів:

– Довіреності на уповноваженого представника іноземної юридичної особи;

– Рішення іноземної юридичної особи про створення юридичної особи;

– Витягу з торгового, банківського або судового реєстру (Свідоцтво про реєстрацію юридичної особи).

 

Строки реєстрації:

Базові строки – 5-8 робочих днів (в залежності від району Києва).

Прискорені строки – 3-5 робочих днів (в залежності від району Києва).

 

Вартість послуги реєстрації:

– 1700 грн. (включає державне мито та виготовлення печатки);

– 2300 грн. прискорена реєстрація (включає державне мито та виготовлення печатки).

Додатково сплачуються нотаріальні витрати:

– Нотаріально засвідчений Засновницький договір (2 шт.) – 300 гривень (до 2-х учасників);

– Довіреність на представництво інтересів (від фізичних осіб учасників) – 300 гривень;

Нотаріально засвідчена копія Довіреності на представництво інтересів – 50 гривень.

 

У вартість послуги входить:

 

 

– Надання повної консультації з приводу документів та процедури реєстрації КОМАНДИТНОГО ТОВАРИСТВА;

– Розробка установчих документів для проведення державної реєстрації КОМАНДИТНОГО ТОВАРИСТВА;

– Реєстрація КОМАНДИТНОГО ТОВАРИСТВА у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Апарату державної адміністрації у м. Києві (області);

– Реєстрація КОМАНДИТНОГО ТОВАРИСТВА в Управлінні Статистики м. Києва (області);

– Подання відомостей про реєстрацію КОМАНДИТНОГО ТОВАРИСТВА в ДПІ відповідного району Головного управління Державної фіскальної служби м. Києва (області);

– Виготовлення печатки КОМАНДИТНОГО ТОВАРИСТВА.

 

Перелік додаткових послуг:

 

Отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків для іноземного громадянина;

Пошук та надання юридичної адреси;

Виготовлення додаткових печаток та штампів (для податкових накладних, договорів, печатка № 1, кутовий штамп);

Отримання Виписки, Витягу та Довідки з ЄДР на юридичну особу;

Супровід відкриття розрахункового рахунку або внесення змін в банківські реквізити;

Реєстрація Баз персональних даних;

Реєстрація ключів електронної звітності М.Е.Doc.;

Реєстрація платником податку на додану вартість (ПДВ);

Реєстрація платником єдиного податку;

Реєстрація Торгової марки (ТМ);

– Отримання Ліцензій або Дозволів;

Розробка індивідуальних договорів та контрактів;

Абонентське юридичне обслуговування;

Абонентське бухгалтерське обслуговування;

Доставка документів в офіс Клієнта.