Компанія з управління активами

РЕЄСТРАЦІЯ КОМПАНІЇ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

 

КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ – цегосподарське товариство, яке здійснює професійну діяльність з управління активами інституційних інвесторів на підставі ліцензії, що видається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (ст. 1 ЗУ «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)»).

Компанія з управління активами створюється виключно у формі акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю (ст. 29 ЗУ «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)»).

Мінімальний розмір статутного капіталу – неменше 7 мільйонів гривень (ст. 29 ЗУ «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)»).

 

Для замовлення послуги реєстрації КОМПАНІЇ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ Вам необхідно надати вказаний перелік документів.

 

Базовий перелік документів:


 

Фізична особа:

1) Резидент України (громадянин України)

– Копія паспорта (1-2 сторінки, у разі необхідності 3-4 сторінки, та місце реєстрації);

– Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру);

– Якщо фізична особа є підприємцем (ФОП) – Свідоцтво про державну реєстрацію/Виписка з ЄДР.

2) Нерезидент України (іноземний громадянин)

– Нотаріально посвідчений переклад паспорта (1-2 сторінки);

– Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру);

– Копія посвідки про тимчасове/постійне місце проживання в Україні або дозволу на офіційне працевлаштування на території України (у разі наявності).

 

Юридична особа:

1) Резидент України

– Копія Свідоцтва про держ. реєстрацію/Виписки з ЄДР;

– Копія Статуту;

– Копія Відомостей з ЄДРПОУ (Довідки з Управління Статистики);

– Номер останнього протоколу загальних зборів учасників;

– Витяг з ЄДР – оригінал станом на момент реєстрації;

– Копія паспорта (1-2 сторінки, у разі необхідності 3-4 сторінки, та місце реєстрації) та реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру) директора та бухгалтера.

2) Нерезидент України

Нотаріально засвідчені копії наступних легалізованих документів:

– Довіреності на уповноваженого представника іноземної юридичної особи;

– Рішення іноземної юридичної особи про створення юридичної особи;

– Витягу з торгового, банківського або судового реєстру (Свідоцтво про реєстрацію юридичної особи).

 

Строки реєстрації:

Базові строки – від 2-х до 5-ти місяців.

 

Вартість послуги реєстрації:

– за домовленістю Сторін.

 

Додатково сплачуються нотаріальні витрати:

– Нотаріально засвідчений Статут (2 шт.) – 350 гривень (до 2-х учасників);

– Довіреність на представництво інтересів (від фізичних осіб учасників/засновників) – 300 гривень;

Нотаріальна копія довіреності на представництво інтересів – 50 гривень.

 

У вартість послуги входить:

 

 

– Надання повної консультації з приводу документів та процедури реєстрації КОМПАНІЇ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ;

– Розробка установчих документів для проведення державної реєстрації КОМПАНІЇ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ;

– Реєстрація КОМПАНІЇ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Апарату державної адміністрації у м. Києві (області);

– Представництво КОМПАНІЇ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України при отриманні ліцензії на право здійснення професійної діяльності на фондовому ринку;

– Представництво КОМПАНІЇ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ в Національній комісії, що здійснює державне регулювання в сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг) при включенні КОМПАНІЇ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ до Державного реєстру фінансових установ України;

– Реєстрація КОМПАНІЇ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ в Управлінні Статистики;

– Подання відомостей про реєстрацію КОМПАНІЇ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ до ДПІ відповідного району Головного управління Державної фіскальної служби м. Києва (області);

– Виготовлення печатки КОМПАНІЇ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ.

 

Перелік додаткових послуг:

 

– Отримання КОМПАНІЄЮ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України ліцензії на право здійснення професійної діяльності на фондовому ринку;

– Включення КОМПАНІЇ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ до Державного реєстру фінансових установ України;

Отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків для іноземного громадянина;

Пошук та надання юридичної адреси;

Виготовлення додаткових печаток та штампів (для податкових накладних, договорів, печатка № 1, кутовий штамп);

Отримання Виписки, Витягу та Довідки з ЄДР на юридичну особу;

Супровід відкриття розрахункового рахунку або внесення змін в банківські реквізити;

Реєстрація Баз персональних даних;

Реєстрація ключів електронної звітності М.Е.Doc.;

Реєстрація платником податку на додану вартість (ПДВ);

Реєстрація платником єдиного податку;

Реєстрація Торгової марки (ТМ);

– Отримання Ліцензій або Дозволів;

Розробка індивідуальних договорів та контрактів;

Абонентське юридичне обслуговування;

Абонентське бухгалтерське обслуговування;

Доставка документів в офіс Клієнта.