Факторингова компанія

РЕЄСТРАЦІЯ ФАКТОРИНГОВОЇ КОМПАНІЇ

 

ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ – це фінансова установа, яка здійснює в інтересах третіх осіб за власний рахунок або за рахунок цих осіб, операції з придбання права вимоги на виконання зобов’язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежів , з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів. (ст. 5 ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»).

Мінімальний розмір Статутного капіталу факторингової компанії – не менше ніж 3 млн. гривень (ст. 9 ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»).

Факторингові компанії мають право надавати такі види фінансових послуг:

– факторинг (факторингові послуги);

– надання фінансових кредитів (за рахунок власних коштів);

– фінансовий лізинг;

– надання поручительств;

– надання гарантій;

– надання позик;

– залучення фінансових активів юридичних осіб із зобов’язанням щодо наступного їх повернення;

– інші операції з фінансовими активами, які здійснюються в інтересах третіх осіб за власний рахунок, за рахунок цих осіб або за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів, здійснення яких відповідно до Законів України можливе без отримання ліцензій дозволів.

 

Для замовлення послуги реєстрації ФАКТОРИНГОВОЇ КОМПАНІЇ Вам необхідно надати вказаний перелік документів.

 

Базовий перелік документів:


 

Фізична особа:

1) Резидент України (громадянин України)

– Копія паспорта (1-2 сторінки, у разі необхідності 3-4 сторінки, та місце реєстрації);

– Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру);

– Якщо фізична особа є підприємцем (ФОП) – Свідоцтво про державну реєстрацію/Виписка з ЄДР.

2) Нерезидент України (іноземний громадянин)

– Нотаріально посвідчений переклад паспорта (1-2 сторінки);

– Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру);

– Копія посвідки про тимчасове/постійне місце проживання в Україні або дозволу на офіційне працевлаштування на території України (у разі наявності).

 

Юридична особа:

1) Резидент України

– Копія Свідоцтва про держ. реєстрацію/Виписки з ЄДР;

– Копія Статуту;

– Копія Відомостей з ЄДРПОУ (Довідки з Управління Статистики);

– Номер останнього протоколу загальних зборів учасників;

– Витяг з ЄДР – оригінал станом на момент реєстрації;

– Копія паспорта (1-2 сторінки, у разі необхідності 3-4 сторінки, та місце реєстрації) та реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру) директора та бухгалтера.

2) Нерезидент України

Нотаріально засвідчені копії наступних легалізованих документів:

– Довіреності на уповноваженого представника іноземної юридичної особи;

– Рішення іноземної юридичної особи про створення юридичної особи;

– Витягу з торгового, банківського або судового реєстру (Свідоцтво про реєстрацію юридичної особи).

3) Копії дипломів про освіту та (копії) виписки з трудових книжок керівника та головного бухгалтера;

4) Копії свідоцтв про проходження навчання за програмою підвищення кваліфікація керівників і головних бухгалтерів у фінансових компаніях;

5) Документ, який підтверджує місцезнаходження факторингової компанії (договір купівлі-продажу, договір оренди, гарантійний лист, тощо);

6) Інформація про наявність кваліфікованих кадрів, які безпосередньо будуть здійснювати діяльність з надання фінансових послуг;

7) Інформація про відсутність непогашеної судимості у керівника та головного бухгалтера фінансової установи;

8) Відомості про наявність приміщення, обладнання, техніки, засобів зв’язку та програмного забезпечення, технічні можливості яких забезпечують постійне формування поточної інформації про надання фінансових послуг клієнтам та надання звітності до уповноважених органів державної влади.

 

  Строки реєстрації:

Базові строки – від 2-х до 5-ти місяців.

 

Вартість послуги реєстрації:

– за домовленістю Сторін.

 

Додатково сплачуються нотаріальні витрати:

– Нотаріально засвідчений Статут (2 шт.) – 350 гривень (до 2-х учасників);

– Довіреність на представництво інтересів (від фізичних осіб учасників/засновників) – 300 гривень;

Нотаріальна копія довіреності на представництво інтересів – 50 гривень.

 

У вартість послуги входить:

 

 

– Надання повної консультації з приводу документів та процедури реєстрації ФАКТОРИНГОВОЇ КОМПАНІЇ;

– Розробка установчих документів для проведення державної реєстрації ФАКТОРИНГОВОЇ КОМПАНІЇ;

– Реєстрація ФАКТОРИНГОВОЇ КОМПАНІЇ у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Апарату державної адміністрації у м. Києві (області);

– Реєстрація ФАКТОРИНГОВОЇ КОМПАНІЇ в Управлінні Статистики;

– Подання відомостей про реєстрацію ФАКТОРИНГОВОЇ КОМПАНІЇ до ДПІ відповідного району Головного управління Державної фіскальної служби м. Києва (області);

– Виготовлення печатки ФАКТОРИНГОВОЇ КОМПАНІЇ;

– Представництво інтересів ФАКТОРИНГОВОЇ КОМПАНІЇ у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг при включенні ФАКТОРИНГОВОЇ КОМПАНІЇ до Державного реєстру фінансових установ України;

– Представництво інтересів ФАКТОРИНГОВОЇ КОМПАНІЇ у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг при реєстрації ФАКТОРИНГОВОЇ КОМПАНІЇ, як фінансової установи та отриманні свідоцтва про реєстрацію фінансової установи.

 

Перелік додаткових послуг:

 

– Включення ФАКТОРИНГОВОЇ КОМПАНІЇ до Державного реєстру фінансових установ України;

– Реєстрація ФАКТОРИНГОВОЇ КОМПАНІЇ, як фінансової установи та отримання свідоцтва про реєстрацію фінансової установи;

Отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків для іноземного громадянина;

Пошук та надання юридичної адреси;

Виготовлення додаткових печаток та штампів (для податкових накладних, договорів, печатка № 1, кутовий штамп);

Отримання Виписки, Витягу та Довідки з ЄДР на юридичну особу;

Супровід відкриття розрахункового рахунку або внесення змін в банківські реквізити;

Реєстрація Баз персональних даних;

Реєстрація ключів електронної звітності М.Е.Doc.;

Реєстрація платником податку на додану вартість (ПДВ);

Реєстрація платником єдиного податку;

Реєстрація Торгової марки (ТМ);

– Отримання Ліцензій або Дозволів;

Розробка індивідуальних договорів та контрактів;

Абонентське юридичне обслуговування;

Абонентське бухгалтерське обслуговування;

Доставка документів в офіс Клієнта.