Громадське об’єднання без статусу юридичної особи

                 РЕЄСТРАЦІЯ ГРОМАДСЬКОГО ОБЄДНАННЯ БЕЗ СТАТУСУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 

ГРОМАДСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ БЕЗ СТАТУСУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ – це добровільне об’єднання фізичних та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших, та не є юридичною особою (ст. 1 ЗУ «Про громадські об’єднання»).

Громадське об’єднання може здійснювати діяльність без статусу юридичної особи (ст. 1 ЗУ «Про громадські об’єднання»).

Громадське об’єднання за організаційно-правовою формою утворюється як громадська організація або громадська спілка.

Громадська спілка – це громадське об’єднання, засновниками якого є юридичні особи приватного права, у тому числі громадські об’єднання зі статусом юридичної особи. Засновниками громадської спілки не можуть бути юридичні особи приватного права, єдиним засновником яких є одна і та сама особа. Членами (учасниками) можуть бути юридичні особи приватного права, у тому числі громадські об’єднання зі статусом юридичної особи, фізичні особи, які досягли 18 років та не визнані судом недієздатними. (ЗУ «Про громадські об’єднання»).

Громадська організація – це громадське об’єднання, засновниками та членами (учасниками) якого є фізичні особи (громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років, а молодіжної та дитячої громадської організації – 14 років).

Кількість засновників громадського обєднання – не менше ніж 2 особи. (ст. 7 ЗУ «Про громадські об’єднання»).

Громадське об’єднання без статусу юридичної особи може отримати статус юридичної особи, за наявності рішення вищого органу управління такого громадського об’єднання та звернення до уповноваженого органу з питань реєстрації (легалізації) юридичних осіб та фізичних осіб підприємців для проведення процедури реєстрації.

 

Для замовлення послуги реєстрації ГРОМАДСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ БЕЗ СТАТУСУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ Вам необхідно заповнити БЛАНК ЗАМОВЛЕННЯ НА РЕЄСТРАЦІЮ ОБ’ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН та надати вказаний перелік документів.

 

Перелік документів:

 

 

1) Назва Громадського обєднання без статусу юридичної особи (повна, а також скорочена) та юридична адреса;

2) Мета діяльності Громадського обєднання без статусу юридичної особи;

3) Відомості про склад керівництва центральних статутних органів Громадського об’єднання зі статусом юридичної особи (із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за наявності), дати народження керівника, членів інших керівних органів, посади в керівних органах, контактного номера телефону та інших засобів зв’язку);

4) Відомості про особу (осіб), які мають право представляти громадське об’єднання у правовідносинах з державою та іншими особами і вчиняти дії від імені громадського об’єднання без статусу юридичної особи без додаткового повноваження (із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за наявності), дати народження, контактного номера телефону та інших засобів зв’язку);

5) Письмова згода особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання у правовідносинах з державою та іншими особами і вчиняти дії від імені громадського об’єднання без статусу юридичної особи без додаткового повноваження;

4) Умови і порядок прийому в члени Громадського обєднання без статусу юридичної особи, вибуття з нього;

5) Документ, який підтверджує місцезнаходження Громадського об’єднання зі статусом юридичної особи (гарантійний лист власника приміщення, Договір купівлі-продажу приміщення, Договір оренди приміщення тощо).

6) Відомості про засновників Громадського обєднання зі статусом юридичної особи:

Фізична особа:

1) Резидент України (громадянин України)

– Копія паспорта (1-2 сторінки, у разі необхідності 3-4 сторінки, та місце реєстрації) засновника;

– Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру) засновника;

– Якщо засновник є фізичною особою-підприємцем (ФОП) необхідно надати копію Свідоцтва про державну реєстрацію/Виписки з ЄДР.

– Надати інформацію про місце роботи, посади та контактного номера телефону та інших засобів зв’язку засновника.

2) Нерезидент України (іноземний громадянин)

– Нотаріально посвідчений переклад паспорта (1-2 сторінки) засновника;

– Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру) засновника;

– Копія посвідки про тимчасове/постійне місце проживання в Україні засновника або дозволу на офіційне працевлаштування на території України засновника (у разі наявності).

– Надати інформацію про місце роботи, посади та контактного номера телефону та інших засобів зв’язку засновника.

 

Юридична особа:

1) Резидент України

– Копія Свідоцтва про держ. реєстрацію/Виписки з ЄДР засновника – юридичної особи;

– Копія Статуту засновника – юридичної особи;

– Копія Відомостей з ЄДРПОУ (Довідки з Управління Статистики) засновника – юридичної особи;

– Номер останнього Протоколу Загальних Зборів Учасників засновника – юридичної особи;

– Витяг з ЄДР засновника – юридичної особи  – оригінал дійсний на момент реєстрації;

– Копія паспорта (1-2 сторінки, у разі необхідності 3-4 сторінки, та місце реєстрації) та реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру) директора та бухгалтера засновника-юридичної особи.

2) Нерезидент України

1) Заява про акредитацію за формою, що затверджується Міністерством юстиції України;

Нотаріально засвідчені копії наступних легалізованих документів:

2) Копія документа уповноваженого органу іноземної держави, що підтверджує реєстрацію іноземної неурядової організації;

3) Копія установчих документів іноземної неурядової організації;

4) Рішення уповноваженого органу іноземної неурядової організації про утворення відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації та призначення його керівника;

5) Статут (положення) відокремленого підрозділу у двох примірниках (якщо наявність Статуту (положення) передбачена рішенням про утворення відокремленого підрозділу);

6) Довіреність на ім’я керівника відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації;

7) Документ про внесення плати за акредитацію в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

Строки реєстрації:

Базовий строк – 14 робочих днів.

 

Вартість послуги реєстрації:

– від 4500 грн.

 

Додатково сплачуються нотаріальні витрати:

Нотаріально засвідчені заяви від засновників – 350 гривень кожна;

– Довіреність на представництво інтересів (від фізичних осіб засновників) – 300 гривень;

Нотаріально засвідчена копія Довіреності на представництво інтересів – 50 гривень.

Нотаріально засвідчені копії заяв від засновників – кожна 50 гривень.

 

У вартість послуги входить:

 

 

 

– Надання повної консультації з приводу документів та процедури реєстрації ГРОМАДСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ БЕЗ СТАТУСУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ;

– Розробка установчих документів для проведення державної реєстрації ГРОМАДСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ БЕЗ СТАТУСУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ;

– Представництво інтересів та реєстрація ГРОМАДСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ БЕЗ СТАТУСУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Апарату державної адміністрації у м. Києві (області);

Отримання рішення про прийняття письмового повідомлення про утворення ГРОМАДСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ БЕЗ СТАТУСУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ.

 

Перелік додаткових послуг:

 

Отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків для іноземного громадянина;

Пошук та надання юридичної адреси;

Виготовлення додаткових печаток та штампів (для податкових накладних, договорів, печатка № 1, кутовий штамп);

Отримання Виписки, Витягу та Довідки з ЄДР на юридичну особу;

Супровід відкриття розрахункового рахунку або внесення змін в банківські реквізити;

Реєстрація Баз персональних даних;

Реєстрація ключів електронної звітності М.Е.Doc.;

Реєстрація платником податку на додану вартість (ПДВ);

Реєстрація платником єдиного податку;

Реєстрація Торгової марки (ТМ);

– Отримання Ліцензій або Дозволів;

Розробка індивідуальних договорів та контрактів;

Абонентське юридичне обслуговування;

Абонентське бухгалтерське обслуговування;

Доставка документів в офіс Клієнта.