Управитель Фонду Фінансування Будівництва

РЕЄСТРАЦІЯ УПРАВИТЕЛЯ ФОНДУ ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА

 

ФОНД ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА (ФФБ) – кошти, передані управителю ФФБ в управління, які використані чи будуть використані управителем у майбутньому на умовах Правил фонду та договорів  про участь у ФФБ (ст. 1 ЗУ «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю»).

УПРАВИТЕЛЬ ФОНДУ ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА – небанківська фінансова установа, яка в установленому порядку внесена до Державного реєстру фінансових установ, одержала свідоцтво про реєстрацію фінансової установи з додатком щодо права здійснення фінансових послуг з управління залученими коштами фізичних та/або юридичних осіб та подає заяву для одержання дозволу на право прийняття управителем на себе комерційних ризиків при створенні ФФБ виду Б та/або заяву для одержання дозволу на право здійснення емісії сертифікатів фонду операцій з нерухомістю (ФОН) (ЗУ «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю»).

Управителем може бути фінансова установа, статутний капітал якої становить не менше одного мільйона євро, який повинен бути повністю сплачений виключно грошовими коштами до початку залучення коштів від установників управління майном (ст. 4 ЗУ «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю»).

 

Для замовлення послуги реєстрації УПРАВИТЕЛЯ ФОНДУ ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА Вам необхідно надати вказаний перелік документів.

 

Базовий перелік документів:


 

Фізична особа:

1) Резидент України (громадянин України)

– Копія паспорта (1-2 сторінки, у разі необхідності 3-4 сторінки, та місце реєстрації);

– Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру);

– Якщо фізична особа є підприємцем (ФОП) – Свідоцтво про державну реєстрацію/Виписка з ЄДР.

2) Нерезидент України (іноземний громадянин)

– Нотаріально посвідчений переклад паспорта (1-2 сторінки);

– Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру);

– Копія посвідки про тимчасове/постійне місце проживання в Україні або дозволу на офіційне працевлаштування на території України (у разі наявності).

 

Юридична особа:

1) Резидент України

– Копія Свідоцтва про держ. реєстрацію/Виписки з ЄДР;

– Копія Статуту;

– Копія Відомостей з ЄДРПОУ (Довідки з Управління Статистики);

– Номер останнього протоколу загальних зборів учасників;

– Витяг з ЄДР – оригінал станом на момент реєстрації;

– Копія паспорта (1-2 сторінки, у разі необхідності 3-4 сторінки, та місце реєстрації) та реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру) директора та бухгалтера.

2) Нерезидент України

Нотаріально засвідчені копії наступних легалізованих документів:

– Довіреності на уповноваженого представника іноземної юридичної особи;

– Рішення іноземної юридичної особи про створення юридичної особи;

– Витягу з торгового, банківського або судового реєстру (Свідоцтво про реєстрацію юридичної особи).

 

Строки реєстрації:

Базові строки – від 2-х до 5-ти місяців.

 

Вартість послуги реєстрації:

– за домовленістю Сторін.

 

Додатково сплачуються нотаріальні витрати:

– Нотаріально засвідчений Статут (2 шт.) – 350 гривень (до 2-х учасників);

– Довіреність на представництво інтересів (від фізичних осіб учасників/засновників) – 300 гривень;

Нотаріальна копія довіреності на представництво інтересів – 50 гривень.

 

У вартість послуги входить:

 

 

– Надання повної консультації з приводу документів та процедури реєстрації УПРАВИТЕЛЯ ФОНДУ ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА;

– Розробка установчих документів для проведення державної реєстрації УПРАВИТЕЛЯ ФОНДУ ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА;

– Реєстрація УПРАВИТЕЛЯ ФОНДУ ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Апарату державної адміністрації у м. Києві (області);

– Реєстрація УПРАВИТЕЛЯ ФОНДУ ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА в Управлінні Статистики;

– Подання відомостей про реєстрацію УПРАВИТЕЛЯ ФОНДУ ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА до ДПІ відповідного району Головного управління Державної фіскальної служби м. Києва (області);

– Виготовлення печатки УПРАВИТЕЛЯ ФОНДУ ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА;

– Представництво інтересів УПРАВИТЕЛЯ ФОНДУ ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА в Національній комісії, що здійснює державне регулювання в сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг) при включенні УПРАВИТЕЛЯ ФОНДУ ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА до Державного реєстру фінансових установ;

– Представництво інтересів УПРАВИТЕЛЯ ФОНДУ ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА в Національній комісії, що здійснює державне регулювання в сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг) при отриманні Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи та додатку щодо права здійснення фінансових послуг з управління залученими коштами фізичних та/або юридичних осіб.

 

Перелік додаткових послуг:

 

– Включення УПРАВИТЕЛЯ ФОНДУ ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА до Державного реєстру фінансових установ;

– Отримання Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи та додатку щодо права здійснення фінансових послуг з управління залученими коштами фізичних та/або юридичних осіб;

Отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків для іноземного громадянина;

Пошук та надання юридичної адреси;

Виготовлення додаткових печаток та штампів (для податкових накладних, договорів, печатка № 1, кутовий штамп);

Отримання Виписки, Витягу та Довідки з ЄДР на юридичну особу;

Супровід відкриття розрахункового рахунку або внесення змін в банківські реквізити;

Реєстрація Баз персональних даних;

Реєстрація ключів електронної звітності М.Е.Doc.;

Реєстрація платником податку на додану вартість (ПДВ);

Реєстрація платником єдиного податку;

Реєстрація Торгової марки (ТМ);

– Отримання Ліцензій або Дозволів;

Розробка індивідуальних договорів та контрактів;

Абонентське юридичне обслуговування;

Абонентське бухгалтерське обслуговування;

Доставка документів в офіс Клієнта.