Видавництво

                      РЕЄСТРАЦІЯ ВИДАВНИЦТВА

    ВИДАВНИЦТВО – це юридична особа, яка зареєстрована у встановленому законом порядку, займається видавничою справою та основною метою якої є підготовка та випуск видавничої продукції. (ст. 1 ЗУ «Про видавничу справу»).

   Видавнича продукція – це сукупність видань, призначених до випуску або випущених видавцем (видавцями) (ст. 1 ЗУ «Про видавничу справу»).

    Видавнича справа включає в себе:

видавничу діяльність – це сукупність організаційних, творчих, виробничих заходів, спрямованих на підготовку і випуск у світ видавничої продукції;

виготовлення видавничої продукції – це виробничо-технологічний процес відтворення визначеним тиражем видавничого оригіналу поліграфічними чи іншими технічними засобами;

розповсюдження видавничої продукції – це доведення видавничої продукції до споживача як через торговельну мережу, так і іншими способами.

   Засновником (співзасновником) видавництва можуть бути: громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, юридичні особи України та інших держав.

 

Для замовлення послуги реєстрації ВИДАВНИЦТВА Вам необхідно надати вказаний перелік документів.

 

Перелік документів:

 

 

1) Інформація про мови, якими планується випускати чи розповсюджувати видавничу продукцію (державною, російською, іншими мовами національних меншин України (конкретно якими), іноземними мовами (якими);

2) Інформація проджерела надходження видавничої продукції – вітчизняні видавництва, зарубіжні (з яких країн);

3) Інформація проджерела фінансового та матеріально-технічного забезпечення діяльності видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції;

4) Інформація про місцезнаходження Видавництва.

5) Відомості про засновника Видавництва:

Фізична особа:

1) Резидент України (громадянин України)

– Копія паспорта (1-2 сторінки, у разі необхідності 3-4 сторінки, та місце реєстрації) засновника;

– Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру) засновника;

– Якщо засновник є фізичною особою-підприємцем (ФОП) необхідно надати копію Свідоцтва про державну реєстрацію/Виписки з ЄДР.

2) Нерезидент України (іноземний громадянин)

– Нотаріально посвідчений переклад паспорта (1-2 сторінки) засновника;

– Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру)  засновника;

– Копія посвідки про тимчасове/постійне місце проживання в Україні засновника або дозволу на офіційне працевлаштування на території України засновника (у разі наявності).

 

Юридична особа:

1) Резидент України

– Копія Свідоцтва про держ. реєстрацію/Виписки з ЄДР засновника – юридичної особи;

– Копія Статуту засновника-юридичної особи;

– Копія Довідки з ЄДРПОУ (Довідки з Управління Статистики) засновника – юридичної особи;

– Номер останнього Протоколу Загальних Зборів Учасників засновника – юридичної особи;

– Витяг з ЄДР засновника – юридичної особи  – оригінал дійсний на момент реєстрації;

– Копія паспорта (1-2 сторінки, у разі необхідності 3-4 сторінки, та місце реєстрації) та реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру) директора та бухгалтера засновника-юридичної особи.

2) Нерезидент України

Нотаріально засвідчені копії наступних легалізованих документів:

– Довіреності на уповноваженого представника засновника-іноземної юридичної особи;

– Рішення засновника – іноземної юридичної особи про створення Видавництва;

– Витягу з торгового, банківського або судового реєстру засновника-іноземної юридичної особи (Свідоцтво про реєстрацію юридичної особи).

 

Строки реєстрації:

Базові строки – 25-30 робочих днів.

 

Вартість послуги реєстрації:

 – від 4500 грн.

 

Додатково сплачуються:

1) Нотаріальні витрати:

– Довіреність на представництво інтересів (від фізичних осіб засновників) – 300 гривень;

Нотаріально засвідчена копія Довіреності на представництво інтересів – 50 гривень.

2) Державне мито:

– Реєстраційний збір за внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції – 25 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (Постанова КМУ «Про Державний реєстр видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції»).

 

У вартість послуги входить:

 

 

– Надання повної консультації з приводу документів та процедури реєстрації ВИДАВНИЦТВА;

– Розробка документів для проведення державної реєстрації ВИДАВНИЦТВА;

– Представництво інтересів та подання документів для реєстрації ВИДАВНИЦТВА до Апарату державної адміністрації в м. Києві (області);

– Отримання Свідоцтва про реєстрацію ВИДАВНИЦТВА;

– Виготовлення печатки ВИДАВНИЦТВА.

 

Перелік додаткових послуг:

 

Отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків для іноземного громадянина;

Пошук та надання юридичної адреси;

Виготовлення додаткових печаток та штампів (для податкових накладних, договорів, печатка № 1, кутовий штамп);

Отримання Виписки, Витягу та Довідки з ЄДР на юридичну особу;

Супровід відкриття розрахункового рахунку або внесення змін в банківські реквізити;

Реєстрація Баз персональних даних;

Реєстрація ключів електронної звітності М.Е.Doc.;

Реєстрація платником податку на додану вартість (ПДВ);

Реєстрація платником єдиного податку;

Реєстрація Торгової марки (ТМ);

– Отримання Ліцензій або Дозволів;

Розробка індивідуальних договорів та контрактів;

Абонентське юридичне обслуговування;

Абонентське бухгалтерське обслуговування;

Доставка документів в офіс Клієнта.