Реєстрація об’єднань громадян

                            РЕЄСТРАЦІЯ ОБ’ДНАНЬ ГРОМАДЯН

  Даний розділ розкриває інформацію стосовно реєстрації об’єднань громадян.

– БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ – це юридична особа приватного права, установчі документи якої визначають благодійну діяльність, як основну мету її діяльності (ст. 1 ЗУ «Про благодійну діяльність та благодійні організації»);

– ГРОМАДСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ЗІ СТАТУСОМ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ – це добровільне об’єднання фізичних та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних та інших інтересів. Громадське об’єднання зі статусом юридичної особи є непідприємницьким Товариством, основною метою якого не є одержання прибутку. (ст. 1 ЗУ «Про громадські об’єднання»);

– ГРОМАДСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ БЕЗ СТАТУСУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ – це добровільне об’єднання фізичних та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших, та не є юридичною особою (ЗУ «Про громадські об’єднання»);

– Підтвердження всеукраїнського статусу Громадського об’єднанняГромадське об’єднання, зареєстроване в установленому законом порядку, може мати всеукраїнський статус за наявності у нього відокремлених підрозділів у більшості адміністративно-територіальних одиниць, і якщо таке громадське об’єднання підтвердило такий статус. (ст. 19 ЗУ «Про громадські об’єднання»);

РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ в Україні утворюються з метою задоволення релігійних потреб громадян сповідувати і поширювати віру і діє відповідно до своєї ієрархічної та інституційної структури, обирає, призначає і замінює персонал згідно із своїм Статутом (Положенням) (ст. 7 ЗУ «Про свободу совісті та релігійні організації»);

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ – це зареєстроване згідно з законом добровільне об’єднання громадян – прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, що має своєю метою сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, бере участь у виборах та інших політичних заходах (ст. 2 ЗУ «Про політичні партії в Україні»);

– ТРЕТЕЙСЬКИЙ СУД – це недержавний незалежний орган, що утворюється за угодою або відповідним рішенням заінтересованих фізичних та/або юридичних осіб у порядку, встановленому законом, для вирішення спорів, що виникають із цивільних та господарських правовідносин (ст. 2 ЗУ «Про третейські суди»);

– ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА (ПРОФСПІЛКА) – це добровільна неприбуткова громадська організація, що об’єднує громадян, пов’язаних спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання) (ст. 1 ЗУ «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»);

КООПЕРАТИВ – це юридична особа, утворена фізичними та/або юридичними особами, які добровільно об’єдналися на основі членства для ведення спільної господарської та іншої діяльності з метою задоволення своїх  економічних, соціальних  та  інших  потреб  на засадах самоврядування (ст. 2 ЗУ «Про кооперацію»):

1) Виробничий кооператив;

2) Обслуговуючий кооператив;

3) Споживчий кооператив (споживче товариство);

ОБ’ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ (ОСББ) – це юридична особа, створена власниками багатоквартирного будинку для сприяння використанню їхнього власного майна та управління, утримання і використання неподільного та загального майна. (ст. 1 ЗУ «Про Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків»).