Товариство з додатковою відповідальністю

 

              РЕЄСТРАЦІЯ ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

 

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (ТДВ) – це Товариство, статутний (складений) капітал якого поділений на частки, розмір яких визначений установчими документами Товариства. Учасники такого Товариства відповідають за його боргами своїми внесками до статутного (складеного) капіталу, а при недостатності цих сум – додатково належним їм майном в однаковому для всіх учасників кратному розмірі до внеску кожного учасника. Граничний розмір відповідальності учасників передбачається в установчих документах. (ст. 65 ЗУ «Про господарські товариства»).

Кількість учасників Товариства – від 1 фізичної або юридичної особи (ст. 3 ЗУ «Про господарські товариства).

Мінімальний розмір Статутного капіталу – не визначений (ст. 52 ЗУ «Про господарські товариства»).

Вимоги до Статутного капіталу – вкладом можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку (ст. 115 Цивільного кодексу України).

 

Для замовлення послуги реєстрації ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Вам необхідно заповнити БЛАНК ЗАМОВЛЕННЯ НА РЕЄСТРАЦІЮ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ та надати вказаний перелік документів.

 

Перелік документів:

 

Фізична особа:

1) Резидент України (громадянин України)

– Копія паспорта (1-2 сторінки, у разі необхідності 3-4 сторінки, та місце реєстрації) учасника та директора;

– Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру) учасника та директора;

– Якщо учасник та/або директор є фізичною особою-підприємцем (ФОП) – необхідно надати Свідоцтво про державну реєстрацію/Виписку з ЄДР.

2) Нерезидент України (іноземний громадянин)

– Нотаріально посвідчений переклад паспорта (1, 2 сторінки) учасника та/або директора;

– Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру) учасника та/або директора;

– Копія посвідки про тимчасове/постійне місце проживання в Україні або дозволу на офіційне працевлаштування на території України (у разі наявності) учасника та/або директора.

 

Юридична особа:

1) Резидент України

– Копія Свідоцтва про держ. реєстрацію/Виписки з ЄДР юридичної особи;

– Копія Статуту юридичної особи;

– Копія Відомостей з ЄДРПОУ (Довідки з Управління Статистики) юридичної особи;

– Номер останнього протоколу Загальних Зборів Учасників юридичної особи;

– Витяг з ЄДР – оригінал дійсний на момент реєстрації;

– Копія паспорта (1, 2 сторінки, у разі необхідності 3-4 сторінки, та місце реєстрації) та реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру) директора та бухгалтера.

2) Нерезидент України

Нотаріально засвідчені копії наступних легалізованих документів:

– Довіреності на уповноваженого представника іноземної юридичної особи;

– Рішення іноземної юридичної особи про створення юридичної особи;

– Витягу з торгового, банківського або судового реєстру (Свідоцтво про реєстрацію юридичної особи).

 

Строки реєстрації:

Базові строки – 5-8 робочих днів (в залежності від району Києва).

Прискорені строки – 3-5 робочих днів (в залежності від району Києва).

 

Вартість послуги реєстрації:

– 2000 грн. (включає державне мито та виготовлення печатки);

– 2500 грн. прискорена реєстрація (включає державне мито та виготовлення печатки).

Додатково сплачуються нотаріальні витрати:

– Нотаріально засвідчений Статут (2 шт.) – 300 гривень (до 2-х учасників);

– Довіреність на представництво інтересів (від фізичних осіб учасників) – 300 гривень;

Нотаріально засвідчена копія Довіреності на представництво інтересів – 50 гривень.

 

У вартість послуги входить:

 

 

– Надання повної консультації з приводу документів та процедури реєстрації ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ;

– Розробка установчих документів для проведення державної реєстрації ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ;

– Реєстрація ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Апарату державної адміністрації у м. Києві (області);

– Реєстрація ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ в Управлінні Статистики м. Києва (області);

– Подання відомостей про реєстрацію ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ в ДПІ відповідного району Головного управління Державної фіскальної служби м. Києва (області);

– Виготовлення печатки ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ.

 

Перелік додаткових послуг:

 

Отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків для іноземного громадянина;

Пошук та надання юридичної адреси;

Виготовлення додаткових печаток та штампів (для податкових накладних, договорів, печатка № 1, кутовий штамп);

Отримання Виписки, Витягу та Довідки з ЄДР на юридичну особу;

Супровід відкриття розрахункового рахунку або внесення змін в банківські реквізити;

Реєстрація Баз персональних даних;

Реєстрація ключів електронної звітності М.Е.Doc.;

Реєстрація платником податку на додану вартість (ПДВ);

Реєстрація платником єдиного податку;

Реєстрація Торгової марки (ТМ);

– Отримання Ліцензій або Дозволів;

Розробка індивідуальних договорів та контрактів;

Абонентське юридичне обслуговування;

Абонентське бухгалтерське обслуговування;

Доставка документів в офіс Клієнта.