Благодійна організація

 

                       РЕЄСТРАЦІЯ БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ – це юридична особа приватного права, установчі документи якої визначають благодійну діяльність, як основну мету її діяльності (ст. 1 ЗУ «Про благодійну діяльність та благодійні організації»).

Метою благодійних організацій не може бути одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов’язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій.

Благодійна організація може бути створена у формі (ст. 13 ЗУ «Про благодійну діяльність та благодійні організації»):

благодійне товариство – благодійна організація, яка створена не менше ніж двома засновниками та діє на підставі статуту;

благодійна установа – благодійна організація, установчий акт якої визначає активи, які один або кілька засновників передають для досягнення цілей благодійної діяльності за рахунок таких активів та/або доходів від таких активів. Установчий акт благодійної установи може міститися в заповіті. Засновник або засновники благодійної установи не беруть участі в управлінні благодійною установою. Благодійна установа діє на підставі установчого акта;

благодійний фонд – благодійна організація, яка діє на підставі статуту, має засновників та управляється засновниками, які не зобов’язані передавати цій організації будь-які активи для досягнення цілей благодійної діяльності. Благодійний фонд може бути створено одним чи кількома засновниками. Активи благодійного фонду можуть формуватися учасниками та/або іншими благодійниками.

 

Для замовлення послуги реєстрації БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ Вам необхідно заповнити БЛАНК ЗАМОВЛЕННЯ НА РЕЄСТРАЦІЮ ОБ’ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН та надати вказаний перелік документів.

 

Перелік документів:

 

 

1) Назва Благодійної організації (повна, а також скорочена) та юридична адреса;

2) Мета та завдання Благодійної організації;

3) Умови і порядок прийому в члени Благодійної організації, вибуття з неї;

4) Відомості про склад керівництва центральних статутних органів Благодійної організації (із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, дати народження керівника, членів інших керівних органів, посади в керівних органах, контактного номера телефону та інших засобів зв’язку);

5) Документ, який підтверджує місцезнаходження Благодійної організації (гарантійний лист власника приміщення, Договір купівлі-продажу приміщення, договір оренди приміщення тощо).

6) Відомості про засновників Благодійної організації:

Фізична особа:

1) Резидент України (громадянин України)

– Копія паспорта (1-2 сторінки, у разі необхідності 3-4 сторінки, та місце реєстрації) засновника;

– Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру) засновника;

– Якщо засновник є фізичною особою-підприємцем (ФОП) необхідно надати копію Свідоцтва про державну реєстрацію/Виписки з ЄДР.

– Надати інформацію про місце роботи, посади та контактного номера телефону та інших засобів зв’язку засновника.

2) Нерезидент України (іноземний громадянин)

– Нотаріально посвідчений переклад паспорта (1-2 сторінки) засновника;

– Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру)  засновника;

– Копія посвідки про тимчасове/постійне місце проживання в Україні засновника або дозволу на офіційне працевлаштування на території України засновника (у разі наявності).

– Надати інформацію про місце роботи, посади та контактного номера телефону та інших засобів зв’язку засновника.

 

Юридична особа:

1) Резидент України

– Копія Свідоцтва про держ. реєстрацію/Виписки з ЄДР засновника – юридичної особи;

– Копія Статуту засновника – юридичної особи;

– Копія Відомостей з ЄДРПОУ (Довідки з Управління Статистики) засновника – юридичної особи;

– Номер останнього Протоколу Загальних Зборів Учасників засновника – юридичної особи;

– Витяг з ЄДР засновника-юридичної особи  – оригінал дійсний на момент реєстрації;

– Копія паспорта (1-2 сторінки, у разі необхідності 3-4 сторінки, та місце реєстрації) та реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру) директора та бухгалтера засновника-юридичної особи.

2) Нерезидент України

Нотаріально засвідчені копії наступних легалізованих документів:

– Довіреності на уповноваженого представника засновника – іноземної юридичної особи;

– Рішення засновника – іноземної юридичної особи про створення Благодійної організації;

– Витягу з торгового, банківського або судового реєстру засновника – іноземної юридичної особи (Свідоцтво про реєстрацію юридичної особи).

 

Строки реєстрації:

Базовий строк – 20 робочих днів.

 

Вартість послуги реєстрації:

– від 4500 грн. (включає державне мито та виготовлення печатки).

 

Додатково сплачуються нотаріальні витрати.

 

У вартість послуги входить:

 

 

 

– Надання повної консультації з приводу документів та процедури реєстрації БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ;

– Розробка установчих документів для проведення державної реєстрації БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ;

– Реєстрація БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Апарату державної адміністрації у м. Києві (області);

– Реєстрація БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ в Управлінні Статистики м. Києва (області);

– Подання відомостей про реєстрацію БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇв ДПІ відповідного району Головного управління  Державної фіскальної служби м. Києва (області);

– Представництво інтересів в ДПІ відповідного району Головного управління Державної фіскальної служби м. Києва (області) при отриманні Довідки про те, що БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ має статус неприбуткової організації;

– Виготовлення печатки БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ.

 

Перелік додаткових послуг:

 

– Отримання Довідки про те, що БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ має статус неприбуткової організації;

Отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків для іноземного громадянина;

Пошук та надання юридичної адреси;

Виготовлення додаткових печаток та штампів (для податкових накладних, договорів, печатка № 1, кутовий штамп);

Отримання Виписки, Витягу та Довідки з ЄДР на юридичну особу;

Супровід відкриття розрахункового рахунку або внесення змін в банківські реквізити;

Реєстрація Баз персональних даних;

Реєстрація ключів електронної звітності М.Е.Doc.;

Реєстрація платником податку на додану вартість (ПДВ);

Реєстрація платником єдиного податку;

Реєстрація Торгової марки (ТМ);

– Отримання Ліцензій або Дозволів;

Розробка індивідуальних договорів та контрактів;

Абонентське юридичне обслуговування;

Абонентське бухгалтерське обслуговування;

Доставка документів в офіс Клієнта.