Громадське об’єднання зі статусом юридичної особи


РЕЄСТРАЦІЯ ГРОМАДСЬКОГО ОБ
ЄДНАННЯ ЗІ СТАТУСОМ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

 

ГРОМАДСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ЗІ СТАТУСОМ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ – це добровільне об’єднання фізичних та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних та інших інтересів. Громадське об’єднання зі статусом юридичної особи є непідприємницьким Товариством, основною метою якого не є одержання прибутку. (cт. 1 ЗУ «Про громадські об’єднання»).

Громадське об’єднання за організаційно-правовою формою утворюється як громадська організація або громадська спілка.

Громадська спілка – це громадське об’єднання, засновниками якого є юридичні особи приватного права, у тому числі громадські об’єднання зі статусом юридичної особи. Засновниками громадської спілки не можуть бути юридичні особи приватного права, єдиним засновником яких є одна і та сама особа. Членами (учасниками) можуть бути юридичні особи приватного права, у тому числі громадські об’єднання зі статусом юридичної особи, фізичні особи, які досягли 18 років та не визнані судом недієздатними. (ЗУ «Про громадські об’єднання»).

Громадська організація – це громадське об’єднання, засновниками та членами (учасниками) якого є фізичні особи (громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років, а молодіжної та дитячої громадської організації – 14 років).

Кількість засновників громадського обєднання – не менше ніж 2 особи. (ст. 7 ЗУ «Про громадські об’єднання»).

Громадське об’єднання зі статусом юридичної особи може мати відокремлені підрозділи, які утворюються за рішенням відповідного керівного органу громадського об’єднання згідно із статутом. Відокремлені підрозділи громадського об’єднання не є юридичними особами.

 

Для замовлення послуги реєстрації ГРОМАДСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ ЗІ СТАТУСОМ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ Вам необхідно заповнити БЛАНК ЗАМОВЛЕННЯ НА РЕЄСТРАЦІЮ ОБ’ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН та надати вказаний перелік документів.

 

Перелік документів:

 

 

1) Назва Громадського обєднання зі статусом юридичної особи (повна, а також скорочена) та юридична адреса;

2) Мета діяльності Громадського обєднання зі статусом юридичної особи;

3) Відомості про склад керівництва центральних статутних органів Громадського об’єднання зі статусом юридичної особи (із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за наявності), дати народження керівника, членів інших керівних органів, посади в керівних органах, контактного номера телефону та інших засобів зв’язку);

4) Умови і порядок прийому в члени Громадського обєднання зі статусом юридичної особи, вибуття з нього;

5) Документ, який підтверджує місцезнаходження Громадського об’єднання зі статусом юридичної особи (гарантійний лист власника приміщення, Договір купівлі-продажу приміщення, Договір оренди приміщення тощо).

6) Відомості про засновників Громадського обєднання зі статусом юридичної особи:

Фізична особа:

1) Резидент України (громадянин України)

– Копія паспорта (1-2 сторінки, у разі необхідності 3-4 сторінки, та місце реєстрації) засновника;

– Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру) засновника;

– Якщо засновник є фізичною особою-підприємцем (ФОП) необхідно надати копію Свідоцтва про державну реєстрацію/Виписки з ЄДР.

– Надати інформацію про місце роботи, посади та контактного номера телефону та інших засобів зв’язку засновника.

2) Нерезидент України (іноземний громадянин)

– Нотаріально посвідчений переклад паспорта (1-2 сторінки) засновника;

– Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру)  засновника;

– Копія посвідки про тимчасове/постійне місце проживання в Україні засновника або дозволу на офіційне працевлаштування на території України засновника (у разі наявності).

– Надати інформацію про місце роботи, посади та контактного номера телефону та інших засобів зв’язку засновника.

 

Юридична особа:

1) Резидент України

– Копія Свідоцтва про держ. реєстрацію/Виписки з ЄДР засновника – юридичної особи;

– Копія Статуту засновника – юридичної особи;

– Копія Відомостей з ЄДРПОУ (Довідки з Управління Статистики) засновника – юридичної особи;

– Номер останнього Протоколу Загальних Зборів Учасників засновника – юридичної особи;

– Витяг з ЄДР засновника – юридичної особи  – оригінал дійсний на момент реєстрації;

– Копія паспорта (1-2 сторінки, у разі необхідності 3-4 сторінки, та місце реєстрації) та реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру) директора та бухгалтера засновника – юридичної особи.

2) Нерезидент України

1) Заява про акредитацію за формою, що затверджується Міністерством юстиції України;

Нотаріально засвідчені копії наступних легалізованих документів:

2) Копія документа уповноваженого органу іноземної держави, що підтверджує реєстрацію іноземної неурядової організації;

3) Копія установчих документів іноземної неурядової організації;

4) Рішення уповноваженого органу іноземної неурядової організації про утворення відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації та призначення його керівника;

5) Статут (положення) відокремленого підрозділу у двох примірниках (якщо наявність статуту (положення) передбачена рішенням про утворення відокремленого підрозділу);

6) Довіреність на ім’я керівника відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації;

7) Документ про внесення плати за акредитацію в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

Строки реєстрації:

Базовий строк – 30 робочих днів.

 

Вартість послуги реєстрації:

– від 4500 грн. (включає державне мито та виготовлення печатки).

 

Додатково сплачуються нотаріальні витрати:

Нотаріально засідчені заяви від засновників – 350 гривень кожна;

– Довіреність на представництво інтересів (від фізичних осіб засновників) – 300 гривень;

Нотаріально засідчена копія Довіреності на представництво інтересів – 50 гривень.

Нотаріально засідчені копії заяв від засновників – кожна 50 гривень.

 

У вартість послуги входить:

 

 

 

– Надання повної консультації з приводу документів та процедури реєстрації ГРОМАДСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ ЗІ СТАТУСОМ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ;

– Розробка установчих документів для проведення державної реєстрації ГРОМАДСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ ЗІ СТАТУСОМ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ;

– Реєстрація ГРОМАДСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ ЗІ СТАТУСОМ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Апарату державної адміністрації у м. Києві (області);

– Реєстрація ГРОМАДСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ ЗІ СТАТУСОМ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ в Управлінні Статистики м. Києва (області);

– Подання відомостей про реєстрацію ГРОМАДСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ ЗІ СТАТУСОМ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ в ДПІ відповідного району Головного управління Державної реєстраційної служби м. Києва (області);

– Представництво інтересів в ДПІ відповідного району Головного управління Міністерства доходів і зборів м. Києва (області) при отриманні Довідки про те, що ГРОМАДСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ЗІ СТАТУСОМ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ має статус неприбуткової організації;

– Виготовлення печатки ГРОМАДСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ ЗІ СТАТУСОМ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ.

 

Перелік додаткових послуг:

 

– Отримання Довідки про те, що ГРОМАДСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ЗІ СТАТУСОМ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ має статус неприбуткової організації;

Отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків для іноземного громадянина;

Пошук та надання юридичної адреси;

Виготовлення додаткових печаток та штампів (для податкових накладних, договорів, печатка № 1, кутовий штамп);

Отримання Виписки, Витягу та Довідки з ЄДР на юридичну особу;

Супровід відкриття розрахункового рахунку або внесення змін в банківські реквізити;

Реєстрація Баз персональних даних;

Реєстрація ключів електронної звітності М.Е.Doc.;

Реєстрація платником податку на додану вартість (ПДВ);

Реєстрація платником єдиного податку;

– Реєстрація Торгової марки (ТМ);

– Отримання Ліцензій або Дозволів;

Розробка індивідуальних договорів та контрактів;

Абонентське юридичне обслуговування;

Абонентське бухгалтерське обслуговування;

Доставка документів в офіс Клієнта