Третейський суд

                  РЕЄСТРАЦІЯ ТРЕТЕЙСЬКОГО СУДУ

ТРЕТЕЙСЬКИЙ СУД – це недержавний незалежний орган, що утворюється за угодою або відповідним рішенням заінтересованих фізичних та/або юридичних осіб у порядку, встановленому законом, для вирішення спорів, що виникають із цивільних та господарських правовідносин (ст. 2 ЗУ «Про третейські суди»).

Третейські суди бувають двох видів:

1) постійно діючі третейські суди;

2) третейські суди для вирішення конкретного спору (утворюються без статусу юридичної особи).

Постійно діючі третейські суди можуть утворюватися та діяти при зареєстрованих згідно з чинним законодавством України:

– всеукраїнських громадських організаціях;

– всеукраїнських організаціях роботодавців;

– фондових і товарних біржах, саморегулівних організаціях професійних учасників ринку цінних паперів;

– торгово-промислових палатах;

– всеукраїнських асоціаціях кредитних спілок, Центральній спілці споживчих товариств України;

– об’єднаннях, асоціаціях суб’єктів підприємницької діяльності – юридичних осіб, у тому числі банків.

 

Для замовлення послуги реєстрації ТРЕТЕЙСЬКОГО СУДУ Вам необхідно заповнити БЛАНК ЗАМОВЛЕННЯ НА РЕЄСТРАЦІЮ ОБ’ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН та надати вказаний перелік документів.

 

Перелік документів:

 

 

 

1) Нотаріальна копія Свідоцтва про державну реєстрацію/Виписки з ЄДР юридичної особи – засновника Третейського суду;

2) Нотаріальна копія Довідки з ЄДРПОУ (Статистики) юридичної особи – засновника Третейського суду;

3) Нотаріальна копія Статуту юридичної особи – засновника Третейського суду;

4) Відомості про склад суддів (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків (ідентифікаційних номерів), копії дипломів про освіту та трудових книжок)

5) Документ, який підтверджує місцезнаходження Третейського суду (місцезнаходження засновника Третейського суду – гарантійний лист від засновника Третейського суду, Договір купівлі-продажу приміщення, Договір оренди приміщення тощо).

 

Строки реєстрації:

Базовий строк – 1-2 місяця.

 

Вартість послуги реєстрації:

– від 5500 грн. (включає державне мито та виготовлення печатки).

 

Додатково сплачуються нотаріальні витрати:

Нотаріально засвідчені копії установчих документів (Статуту, Свідоцтва про державну реєстрацію/Виписки з ЄДР, Відомостей з ЄДРПОУ) юридичної особи – засновника Третейського суду.

 

У вартість послуги входить:

 

 

 

– Надання повної консультації з приводу документів та процедури реєстрації ТРЕТЕЙСЬКОГО СУДУ;

– Розробка установчих документів для проведення державної реєстрації ТРЕТЕЙСЬКОГО СУДУ;

– Представництво інтересів та реєстрація ТРЕТЕЙСЬКОГО СУДУ у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Апарату державної адміністрації у м. Києві (області);

– Реєстрація ТРЕТЕЙСЬКОГО СУДУ в Управлінні Статистики м. Києва (області);

– Подання відомостей про реєстрацію ТРЕТЕЙСЬКОГО СУДУ в ДПІ відповідного району Головного управління Державної фіскальної служби м. Києва (області);

– Представництво інтересів в ДПІ відповідного району Головного управління Державної фіскальної служби м. Києва (області) заяви та отримання Довідки про те, що ТРЕТЕЙСЬКИЙ СУД має статус неприбуткової організації;

– Виготовлення печатки ТРЕТЕЙСЬКОГО СУДУ.

 

Перелік додаткових послуг:

 

– Отримання Довідки про те, що ТРЕТЕЙСЬКИЙ СУД має статус неприбуткової організації;

Отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків для іноземного громадянина;

Пошук та надання юридичної адреси;

Виготовлення додаткових печаток та штампів (для податкових накладних, договорів, печатка № 1, кутовий штамп);

Отримання Виписки, Витягу та Довідки з ЄДР на юридичну особу;

Супровід відкриття розрахункового рахунку або внесення змін в банківські реквізити;

Реєстрація Баз персональних даних;

Реєстрація ключів електронної звітності М.Е.Doc.;

Реєстрація платником податку на додану вартість (ПДВ);

Реєстрація платником єдиного податку;

Реєстрація Торгової марки (ТМ);

– Отримання Ліцензій або Дозволів;

Розробка індивідуальних договорів та контрактів;

Абонентське юридичне обслуговування;

Абонентське бухгалтерське обслуговування;

Доставка документів в офіс Клієнта.