Інформаційне агентство

                                    РЕЄСТРАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО АГЕНТСТВА

 

     ІНФОРМАЦІЙНІ АГЕНТСТВА – це зареєстровані як юридичні особи суб’єкти інформаційної діяльності, що діють з метою надання інформаційних послуг. (ст. 1 ЗУ «Про інформаційні агентства»).

   Представництво інформаційного агентства в Україні – це зареєстроване в Україні відповідно до чинного законодавства як суб’єкт інформаційної діяльності будь-яка установа (бюро, представництво, корпункт тощо), що представляє в Україні державне або недержавне інформаційне агентство, зареєстроване як юридична особа згідно з чинним законодавством відповідної країни, і яке здійснює свою діяльність в Україні у сфері інформації відповідно до Закону України “Про інформацію” та Закону України “Про інформаційні агентства”.

  Інформаційні агентства здійснюють свою діяльність у сфері:

– збирання інформації;

– обробки інформації;

– творення інформації;

– зберігання інформації;

– підготовка інформації до поширення;

– випуск та розповсюдження інформаційної продукції.

  Основними видами інформаційних агентств є:

– державні інформаційні агентства України;

– недержавні інформаційні агентства України;

– іноземні інформаційні агентства, які діють в Україні через свої представництва.

  Засновниками інформаційного агентства в Україні можуть бути: громадяни України та юридичні особи України (ст. 9 ЗУ «Про інформаційні агентства»). Іноземці та іноземні юридичні особи мають право бути співзасновниками інформаційних агентств України.

 

Для замовлення послуги реєстрації ІНФОРМАЦІЙНОГО АГЕНТСТВА Вам необхідно надати вказаний перелік документів.

 

Перелік документів:

 

 

1) Інформація про повне найменування Інформаційного агентства;

2) Інформація про вид Інформаційного агентства;

3) Інформація про передбачувану сфера розповсюдження інформаційної продукції (місцева, регіональна, національна, національна та зарубіжна, зарубіжна);

4) Інформація про мови, якими буде розповсюджуватися інформаційна продукція;

5) Інформація про програмну мету та основні напрями діяльності Інформаційного агентства;

6) Інформація про джерела фінансового та матеріально-технічного забезпечення діяльності Інформаційного агентства;

7) Інформація про місцезнаходження Інформаційного агентства;

8) Відомості про засновника Інформаційного агентства:

Фізична особа:

1) Резидент України (громадянин України)

– Копія паспорта (1-2 сторінки, у разі необхідності 3-4 сторінки, та місце реєстрації) засновника;

– Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру) засновника;

– Якщо засновник є фізичною особою-підприємцем (ФОП) необхідно надати копію Свідоцтва про державну реєстрацію/Виписки з ЄДР.

2) Нерезидент України (іноземний громадянин)

– Нотаріально посвідчений переклад паспорта (1-2 сторінки) засновника;

– Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру)  засновника;

– Копія посвідки про тимчасове/постійне місце проживання в Україні засновника або дозволу на офіційне працевлаштування на території України засновника (у разі наявності).

 

Юридична особа:

1) Резидент України

– Копія Свідоцтва про держ. реєстрацію/Виписки з ЄДР засновника – юридичної особи;

– Копія Статуту засновника – юридичної особи;

– Копія Відомостей з ЄДРПОУ (Довідки з Управління Статистики) засновника – юридичної особи;

– Номер останнього Протоколу Загальних Зборів Учасників засновника – юридичної особи;

– Витяг з ЄДР засновника-юридичної особи  – оригінал дійсний на момент реєстрації;

– Копія паспорта (1-2 сторінки, у разі необхідності 3-4 сторінки, та місце реєстрації) та реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру) директора та бухгалтера засновника-юридичної особи.

2) Нерезидент України

Нотаріально засвідчені копії наступних легалізованих документів:

– Довіреності на уповноваженого представника засновника-іноземної юридичної особи;

– Рішення засновника – іноземної юридичної особи про створення Інформаційного агентства;

– Витягу з торгового, банківського або судового реєстру засновника-іноземної юридичної особи (Свідоцтво про реєстрацію юридичної особи).

 

Строки реєстрації:

Базові строки – 25-30 робочих днів.

 

Вартість послуги реєстрації:

– от 4500 грн. (включає виготовлення печатки).

 

Додатково сплачуються:

1) Нотаріальні витрати:

– Довіреність на представництво інтересів (від фізичних осіб засновників) – 300 гривень;

Нотаріально засвідчена копія Довіреності на представництво інтересів – 50 гривень.

2) Державне мито:

– Отримання витягу з Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності (про друковані засоби масової інформації) – 450 грн.;

– Державне мито за реєстрацію інформаційного агентства (Постанова КМУ «Про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, інформаційних агентств та розміри реєстраційних зборів»):

а) за проведення державної реєстрації інформаційного агентства як суб’єкта інформаційної діяльності – 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

б) за проведення державної реєстрації інформаційного агентства як суб’єкта інформаційної діяльності, заснованого за участю громадян та/або юридичних осіб інших держав, а також юридичних осіб України, у статутному фонді яких є іноземний капітал, – 120 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

У вартість послуги входить:

 

 

– Надання повної консультації з приводу документів та процедури реєстрації ІНФОРМАЦІЙНОГО АГЕНТСТВА;

– Розробка документів для проведення державної реєстрації ІНФОРМАЦІЙНОГО АГЕНТСТВА;

– Представництво інтересів та подання документів для реєстрації ІНФОРМАЦІЙНОГО АГЕНТСТВА до Міністерства юстиції України;

– Отримання Свідоцтва про реєстрацію ІНФОРМАЦІЙНОГО АГЕНТСТВА

– Виготовлення печатки ІНФОРМАЦІЙНОГО АГЕНТСТВА.

 

Перелік додаткових послуг:

 

Отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків для іноземного громадянина;

Пошук та надання юридичної адреси;

Виготовлення додаткових печаток та штампів (для податкових накладних, договорів, печатка № 1, кутовий штамп);

Отримання Виписки, Витягу та Довідки з ЄДР на юридичну особу;

Супровід відкриття розрахункового рахунку або внесення змін в банківські реквізити;

Реєстрація Баз персональних даних;

Реєстрація ключів електронної звітності М.Е.Doc.;

Реєстрація платником податку на додану вартість (ПДВ);

Реєстрація платником єдиного податку;

Реєстрація Торгової марки (ТМ);

– Отримання Ліцензій або Дозволів;

Розробка індивідуальних договорів та контрактів;

Абонентське юридичне обслуговування;

Абонентське бухгалтерське обслуговування;

Доставка документів в офіс Клієнта.