Кооператив

РЕЄСТРАЦІЯ КООПЕРАТИВУ

 

КООПЕРАТИВ – це юридична особа, утворена фізичними та/або юридичними особами, які добровільно об’єдналися на основі членства для ведення спільної господарської та іншої діяльності з метою задоволення своїх  економічних, соціальних  та  інших  потреб  на засадах самоврядування (ст. 2 ЗУ «Про кооперацію»).

Ст. 2 ЗУ «Про кооперацію» виділяє такі основні види кооперативів:

1) Виробничий кооператив – це кооператив, який утворюється шляхом об’єднання фізичних осіб для спільної виробничої або іншої господарської діяльності на засадах їх обов’язкової трудової участі з метою одержання прибутку;

2) Обслуговуючий кооператив – це кооператив, який утворюється шляхом об’єднання фізичних та/або юридичних осіб для надання послуг переважно членам кооперативу, а також іншим особам з метою провадження їх господарської діяльності. Обслуговуючі кооперативи надають послуги іншим особам в обсягах, що не перевищують 20 відсотків загального обороту кооперативу;

3) Споживчий кооператив (споживче товариство) – це кооператив, який утворюється шляхом об’єднання фізичних та/або юридичних осіб для організації торговельного обслуговування, заготівель сільськогосподарської продукції, сировини, виробництва продукції та надання інших послуг з метою задоволення споживчих потреб його членів.

Кількість учасників кооперативу – не менше 3-ох осіб (громадяни України, іноземці та особи без громадянства, а також юридичні особи України та іноземних держав).

Слід зазначити, що Обслуговуючий та Споживчий кооперативи є неприбутковими організаціями.

Для замовлення послуги реєстрації КООПЕРАТИВУ Вам необхідно заповнити БЛАНК ЗАМОВЛЕННЯ НА РЕЄСТРАЦІЮ ОБ’ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН та надати вказаний перелік документів.

 

Перелік документів:

 

 

Фізична особа:

1) Резидент України (громадянин України)

– Копія паспорта (1-2 сторінки, у разі необхідності 3-4 сторінки, та місце реєстрації) засновника;

– Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру) засновника;

– Якщо засновник є фізичною особою-підприємцем (ФОП) необхідно надати копію Свідоцтва про державну реєстрацію/Виписки з ЄДР.

2) Нерезидент України (іноземний громадянин)

– Нотаріально посвідчений переклад паспорта (1-2 сторінки) засновника;

– Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру)  засновника;

– Копія посвідки про тимчасове/постійне місце проживання в Україні засновника або дозволу на офіційне працевлаштування на території України засновника (у разі наявності).

 

Юридична особа:

1) Резидент України

– Копія Свідоцтва про держ. реєстрацію/Виписки з ЄДР засновника – юридичної особи;

– Копія Статуту засновника – юридичної особи;

– Копія Відомостей з ЄДРПОУ (Довідки з Управління Статистики) засновника – юридичної особи;

– Номер останнього Протоколу Загальних Зборів Учасників засновника – юридичної особи;

– Витяг з ЄДР засновника-юридичної особи  – оригінал дійсний на момент реєстрації;

– Копія паспорта (1-2 сторінки, у разі необхідності 3-4 сторінки, та місце реєстрації) та реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру) директора та бухгалтера засновника-юридичної особи.

2) Нерезидент України

Нотаріально засвідчені копії наступних легалізованих документів:

– Довіреності на уповноваженого представника засновника – іноземної юридичної особи;

– Рішення засновника – іноземної юридичної особи про створення Кооперативу;

– Витягу з торгового, банківського або судового реєстру засновника – іноземної юридичної особи (Свідоцтво про реєстрацію юридичної особи).

 

Строки реєстрації:

Базові строки – 7-10 робочих днів (в залежності від району).

Прискорені строки – 3-5 робочих днів (в залежності від району).

 

Вартість послуги реєстрації:

– 2700 грн. (включає державне мито та виготовлення печатки);

– 3200 грн. прискорена реєстрація (включає державне мито та виготовлення печатки).

 

Додатково сплачуються нотаріальні витрати:

– Нотаріально засвідчений Статут (2 шт.) – 300 гривень (до 2-х засновників);

– Довіреність на представництво інтересів (від фізичних осіб засновників) – 300 гривень;

Нотаріально засвідчена копія Довіреності на представництво інтересів – 50 гривень.

 

У вартість послуги входить:

 

 

 

– Надання повної консультації з приводу документів та процедури реєстрації КООПЕРАТИВУ;

– Розробка установчих документів для проведення державної реєстрації КООПЕРАТИВУ;

– Реєстрація КООПЕРАТИВУ у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Апарату державної адміністрації у м. Києві (області);

– Реєстрація КООПЕРАТИВУ в Управлінні Статистики м. Києва (області);

– Подання відомостей про реєстрацію КООПЕРАТИВУ в ДПІ відповідного району Головного управління Державної фіскальної служби м. Києва (області);

– Представництво інтересів ДПІ відповідного району Головного управління Державної фіскальної служби м. Києва (області) при отриманні Довідки про те, що КООПЕРАТИВ має статус неприбуткової організації (для Обслуговуючого та Споживчого кооперативів);

– Виготовлення печатки КООПЕРАТИВУ.

 

Перелік додаткових послуг:

 

– Отримання Довідки про те, що КООПЕРАТИВ має статус неприбуткової організації (для Обслуговуючого та Споживчого кооперативів);

Отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків для іноземного громадянина;

Пошук та надання юридичної адреси;

Виготовлення додаткових печаток та штампів (для податкових накладних, договорів, печатка № 1, кутовий штамп);

Отримання Виписки, Витягу та Довідки з ЄДР на юридичну особу;

Супровід відкриття розрахункового рахунку або внесення змін в банківські реквізити;

Реєстрація Баз персональних даних;

Реєстрація ключів електронної звітності М.Е.Doc.;

Реєстрація платником податку на додану вартість (ПДВ);

Реєстрація платником єдиного податку;

Реєстрація Торгової марки (ТМ);

– Отримання Ліцензій або Дозволів;

Розробка індивідуальних договорів та контрактів;

Абонентське юридичне обслуговування;

Абонентське бухгалтерське обслуговування;

Доставка документів в офіс Клієнта.